КРУПАЧ Микола

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: mykola.krupach@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження проблем філософії історії в українській літературі, а також специфіки українського літературного процесу 1920–1930-х років у еміграції (в таборах інтернованих воїнів Армії УНР на території Польщі, у Празі) та на Західній Україні; пошуки, опрацювання та публікації маловідомих й утаємничених творів, епістолярної спадщини українських письменників міжвоєнного періоду, зокрема, лідера Каліської школи Євгена Маланюка.

Курси

Публікації

 1. Крупач М. Поети недоспіваної пісні. Василь Симоненко. Василь Стус // Львівський політехнік. – 1991, 11 січня. – №.1. – С. 2.
 2. Програма з української мови та літератури для слухачів підготовчого відділення // Уклали Г.Л. Вознюк, Г.В. Наконечна, М.П. Крупач та ін. – Львів: ЛПІ, 1991. – 20 с.
 3. Практичні завдання зі стилістики української мови для слухачів курсів з української мови і підготовчого відділення // Укладачі Г.В. Наконечна, М.П. Крупач та ін. – Львів: ЛПІ, 1992. – 26 с.
 4. Методичні рекомендації до оформлення ділових паперів для слухачів курсу “Практична стилістика української мови” // Уклали Г.Л. Вознюк, Г.В. Наконечна, М.П. Крупач та ін. – Львів: ЛПІ, 1992. – 32 с.
 5. Методичні вказівки та практичні завдання з фонетики української мови // Укладачі Г.В.Наконечна, М.П. Крупач та ін. – Львів: ЛПІ, 1992. – 26 с.
 6. Крупач М. Біля джерел історіософської поезії Євгена Маланюка // Українське літературознавство. – Львів, 1993. – Випуск 57. – С. 95–104.
 7. Крупач М. “Моя краса – останнє зло…” Маланюк Євген. Поезії // Упорядкування та передмова Т. Салиги, примітки М. Старовойта. Мистецьке оформлення О. Тищука. – Львів: УПІ ім. І. Федорова “Фенікс ЛТД”, 1992. – 686 с. // Дзвін. – 1993. – Ч.7–9. – С. 148–154.
 8. Крупач М. Дорога крізь лукавство “сильних” [Про книгу М. Осадчого “Більмо”]// Літературна Україна. – 1994, 3 березня. – № 12–13. – С. 6.
 9. Крупач М. Світло поезії Олександри Черненко// Дзвін. – 1994. – Ч. 5. – С. 143–146.
 10. Крупач М. “Бог ясний між людьми ходить…” (До 50-ї річниці від дня безсмертя О.Ольжича-Кандиби) // Дзвін. – 1994. – Ч. 6. – С. 138–144.
 11. Крупач М. “…І смерть як найвищий вінок”. До 50-річчя з дня безсмертя О. Ольжича-Кандиби // Універсум. – 1994. – Ч. 6–7. – С. 21–22.
 12. Крупач М. “Був же вік золотий…” (До ґенези історіософських поглядів Олега Ольжича) // “Вісник українознавства” Державного університету “Львівська політехніка”. – Львів, 1995. – № 296. – С. 94–99.
 13. Крупач М. Історіософські мотиви поезії О. Ольжича // Українська філологія досягнення і перспективи. – Львів, 1995. – С. 309–314.
 14. Крупач М. “Я кривавих шляхів апостол…” (До проблеми пророчого візіонерства Євгена Маланюка) // Українське літературознавство. – Львів, 1995. – Випуск 61. – С. 76–92.
 15. Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Крупач М.П. та ін. Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови: Посібник для абітурієнтів. – Львів, 1996. – 52 с.
 16. Крупач М. В його очах світилась віра [О. Ольжич] // Львівський політехнік. – 1996, 7 червня. – Ч. 20. – С. 14.
 17. Крупач М. “Під камінням важкого неба…” До проблеми художньої інтерпретації апокаліптичних текстів // Дзвін, 1997. – Ч. 4. – С. 128–134.
 18. Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Крупач М.П. та ін. Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови. Посібник для учнів випускних класів та абітурієнтів. 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів, 1998. – 88 с.
 19. Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Крупач М.П. та ін. Сто диктантів. Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови: Посібник для учнів випускних класів та абітурієнтів. – Львів, 1998. – 88 с.
 20. Крупач М. Львівська зоря Маркіяна Шашкевича // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – С. 282–294.
 21. Крупач М. “…Як щоденний галас перетне архангельська сурма” (історія України в метафізичному баченні Є. Маланюка) // Молода нація. Альманах. – К.: Смолоскип, 1999. – № 12. – С. 230–238.
 22. Крупач М. Апокаліптика О. Стефановича // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Частина 1. – С. 638–645.
 23. Крупач М. Сосюра Володимир Миколайович // Довідник з історії України. – Т. 3. – Київ: Ґенеза, 1999. – С. 229–230.
 24. Крупач М. Тичина Павло Григорович // Довідник з історії України. – Т. 3. – Київ: Ґенеза, 1999. – С. 330.
 25. Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Крупач М.П. та ін. 120 диктантів. Збірник диктантів та навчально-методичних завдань з української мови: Посібник для учнів 8-11 класів, слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів. – Львів, 2000. – 131 с.
 26. Крупач М. Апокаліптичні мотиви в українській історіософській поезії // Церква і соціальні проблеми: Екологія, економіка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи. Міжнародна наук. конференція. – Львів: Місіонер, 2000. – С. 478–486.
 27. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення ділових паперів. Посібник для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей // Уклали Г.Л. Вознюк, Г.В.Наконечна, М.П.Крупач та ін. – Львів: Простір, 2000. – 44 с.
 28. Крупач М. Ідея роду у творчості українських письменників періоду двох світових війн // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Вип. 3. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. – С. 129–138.
 29. Бондар Л., Будний В., Крупач М. та ін. Збірник типових конкурсних тестових завдань з української літератури. Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 462 с.
 30. Крупач М. “Мені соромно про це комусь казати…” Проблеми ідеологічно-літературного протистояння на сторінках львівської періодики І-ої половини 1933 р. у листуванні Є. Маланюка з Є.-Ю. Пеленським // Дзвін. – 2000. – Ч. 11–12. – С. 115–121.
 31. Крупач М. Самчук У. На білому коні. Спогади / Літопис Червоної Калини. Історико-літературний часопис. № 10-12 (97-99). Львів, 1999 // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 35–36. –Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – С. 677–680.
 32. Грива Максим. “Моя смерть переплутала карти…” [Зібрані твори] / Публікація М. Крупача // Дзвін. – 2001. – Ч. 4. – С. 97–102.
 33. Крупач М. Письменник із “празького” грона. До 70-річчя смерті М. Гриви // Дзвін. – 2001. – Ч. 4. С. 102–104.
 34. Миронюк Лавро. “Небо зорі золотом збили…” Вірші, друковані в періодичних еміграційних виданнях 1920 – поч. 1930-х рр. / Публікація М. Крупача // Дзвін. 2001. Ч. 7. С. 13-15.
 35. Крупач М. “…Вихопити зі смерті цілковитого забуття”. До 70 річниці смерті Лавра Миронюка // Дзвін. – 2001. – Ч. 7. – С. 15–17.
 36. Дараган Юрій. “Я мрійливий і пестливий…” [Зібрані вірші та переклад, що не ввійшли до збірки “Сагайдак] / Публікація М. Крупача // Дзвін. – 2001. –Ч. 8. – С. 23–29.
 37. Крупач М. “І я колись в майові дні в офіру серце ніс…” [До 75 річниці смерті Ю. Дарагана] // Дзвін. – 2001. – Ч. 8. – С.–138–148.
 38. Крупач М. Українська література. Методичні рекомендації та плани лекційних і практичних занять для слухачів факультету доуніверситетської підготовки гуманітарних спеціальностей (крім “українська філологія” та “журналістика”). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 42 с.
 39. Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Крупач М.П. та ін. Збірник диктантів та контрольно-практичних завдань з української мови: Посібник для учнів старших класів, слухачів підготовчих курсів та вступників до вищих навчальних закладів. – Львів, 2001. – 208 с.
 40. Крупач М. “Веселка” – літературно-артистичне товариство // Довідник з історії України. 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене. – Київ: Ґенеза, 2001. – С. 105.
 41. Крупач М. Возняк Михайло Степанович // Довідник з історії України. 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене. – Київ: Ґенеза, 2001. – С. 123.
 42. Крупач М. Грива Максим // Довідник з історії України. 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене. – Київ: Ґенеза, 2001. – С. 177.
 43. Крупач М. Дараган Юрій Юрійович // Довідник з історії України. 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене. – Київ: Ґенеза, 2001. – С. 195.
 44. Крупач М. Маланюк Євген Филимонович // Довідник з історії України. 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене. – Київ: Ґенеза, 2001. – С. 445.
 45. Крупач М. Мосендз Леонід Маркович // Довідник з історії України. 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене. – Київ: Ґенеза, 2001. – С. 485.
 46. Крупач М. Сосюра Володимир Миколайович // Довідник з історії України. 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене. – Київ: Ґенеза, 2001. – С. 800.
 47. Крупач М. Тичина Павло Григорович // Довідник з історії України. 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене. – Київ: Ґенеза, 2001. – С.  860–861.
 48. Крупач М. Листи Л. Мосендза до Є.-Ю. Пеленського (1931–1934 рр.) // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів, 2001. – Вип. 1. – С. 280–284.
 49. Листи Л.Мосендза до Є.-Ю. Пеленського (1931–1934 рр.) [Упорядкування рукописів, редагування, публікація та примітки М. Крупача] // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів, 2001. – Вип. 1. – С. 285–294.
 50. Крупач М. “Кругом спостерігаю гру…” [Театр у житті та творчості Є. Маланюка] // Просценіум. Театрознавчий журнал. – 2001. – Ч. 1. – С. 14–19.
 51. Крупач М. Олекса Стефанович: матеріали до біографії (до 100-річчя від дня народження поета) // “З його духа печаттю…” Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 173–180.
 52. Крупач М. У пошуках авізуальної реальності (штрихи до характеристики ліричного суб’єкта поезій Ю. Липи) // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – Т. 1. – С. 186–196.
 53. Крупач М. Смерть персонажа як засіб урівноваження ідеалу та реальності у творчому монтажі роману “Перехресні стежки” І.Франка // Тези доповідей п’ятнадцятої щорічної наукової франківської конференції (27–29 вересня). – Львів, 2001. – С. 36–38.
 54. Крупач М. Возняк Михайло Степанович // Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Київ: Ґенеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С. 82–83.
 55. Крупач М. Листи Є.Маланюка до Є.-Ю. Пеленського. Рік 1932 // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 65. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – С. 221–228.
 56. Листи Є.Маланюка до Є.-Ю. Пеленського. [ 2. 1932 – 15. 11. 1932. Упорядкування рукописів, редагування, публікація та примітки М. Крупача] // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 65. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – С. 228–233.
 57. Крупач М. До ґенези “Бунту Митуси” І.Франка // Тези доповідей шістнадцятої щорічної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Івана Франка. (17–19 жовтня 2001 року). – Львів, 2002. – С. 37–41.
 58. Крупач М. Літературно-мистецькі товариства в таборах для інтернованих воїнів армії УНР на території Польщі (загальний огляд) // Педагогічна думка. – 2002. – № 1. – С. 53–56.
 59. Бондар Л., Будний В., Крупач М. та ін. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. Видання третє, перероблене і доповнене. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 444 с.
 60. Крупач М. “Моя краса – останнє зло…” Маланюк Євген. Поезії… // Тарас Салига (Серія “Слово про вченого”. Вип. 1). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 92–107. [Передрук публікації – Дзвін. – 1993. – Ч. 7–9.– С. 148–154.]
 61. Крупач М. “Бунт Митуси” І. Франка (До проблеми генеалогії художнього тексту) // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 66. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 3–9.
 62. Крупач М. Каїн: художня інтерпретація образу в поемах І. Франка та В. Сосюри // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 32. – Франкознавство. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 214–228.
 63. Крупач М. Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського. Перша половина 1933 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССХLVІ. – Праці Філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 624–626.
 64. Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського [13. 1. 1933 – 28. 6. 1933. Упорядкування рукописів, редагування, публікація та примітки М. Крупача] // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССХLVІ. – Праці Філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 626–652.
 65. Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Крупач М.П. та ін. Збірник диктантів та контрольно-практичних завдань з української мови: Посібник для учнів старших класів, слухачів підготовчих курсів та вступників до вищих навчальних закладів. Видання 4-те, виправлене та доповнене. – Львів, 2003. – 220 с.
 66. Крупач М. З епістолярію Освальда Бурґгардта (Юрія Клена) // Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Відродження, 2004. – С. 349–352.
 67. Лист Освальда Бурґгардта до Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові; Лист Освальда Бурґгардта до Святослава Гординського [Публікація рукописів та примітки М. Крупача] // Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Відродження, 2004. – С. 353–356.
 68. Крупач М. Літературно-артистичне товариство “Веселка” (1922–1923) // Парадигма. – Випуск 2. – Львів, 2004. – С. 268–285.
 69. Крупач М. Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського. Рік 1931 // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 35. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 441–443.
 70. Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського [25. 5. 1931 – 31. 12. 1931. Упорядкування рукописів, редагування, публікація та примітки М. Крупача] // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 35. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 444–448.
 71. Маланюк Є. Замітки про національне мистецтво // Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. – Львів: Світ, 2005. – С. 268–273. [Упорядкування, редагування та публікація статті.]
 72. Крупач М. Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського. Рік 1931 // Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. – Львів: Світ, 2005. – С. 435 – 437. [Передрук публікації – Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 35. – Львів, 2004.]
 73. Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського [ 5. 1931 – 31. 12. 1931] // Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. – Львів: Світ, 2005. – С. 437– 441. [Передрук публікації – Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 35. – Львів, 2004.]
 74. Крупач М. Листи Є. Маланюка до Є.-Ю. Пеленського. Рік 1932 // Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. – Львів: Світ, 2005. – С. 441–445. [Передрук публікації – Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 65. – Львів, 2002.]
 75. Листи Є. Маланюка до Є.-Ю. Пеленського. [ 2. 1932 – 15. 11. 1932] // Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. – Львів: Світ, 2005. – С. 445–447. [Скорочений передрук публікації – Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 65. – Львів, 2002.]
 76. Крупач М. Листи Є. Маланюка до Є.-Ю. Пеленського (Перша половина 1933 року) // Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. – Львів: Світ, 2005. – С. 472–473. [Передрук публікації – Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССХLVІ. – Праці Філологічної секції. – Львів, 2003.]
 77. Листи Є. Маланюка до Є.-Ю. Пеленського [ 1. 1933 – 28. 6. 1933] // Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. – Львів: Світ, 2005. – С. 473–481. [Скорочений передрук публікації – Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССХLVІ. – Праці Філологічної секції. – Львів, 2003.]
 78. Крупач М. Листи Є. Маланюка до Б. Романенчука (1933 р.) // Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. – Львів: Світ, 2005. – С. 481–483.
 79. Листи Є. Маланюка до Б. Романенчука [Вибрані листи з кореспонденції 1933 р.] // Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. – Львів: Світ, 2005. – С. 483–484.
 80. Крупач М. Невідомий Євген Маланюк. У пошуках утаємничених псевдонімів поета // Дзвін. – 2006. – Ч. 4. – С. 122–128.
 81. Крупач М. Невідомий Євген Маланюк. Специфіка образного мислення Євгена Маланюка в контексті його утаємничених ранніх творів // Дзвін. – 2006. – Ч. 4. – С. 128–135.
 82. Крупач М. Невідомий Євген Маланюк. В. Запонюк – утаємничений псевдонім Євгена Маланюка // Дзвін. – 2006. – Ч. 5–6. – С. 114–119.
 83. Маланюк Є. Із віднайдених творів / Публікація М. Крупача // Дзвін. – 2006. – Ч. 5–6. – С. 114–119.
 84. Крупач М. Барви романтичного образу. Крохмальний Р. Метаморфоза і текст (семантика, структоротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 424 с. // Дзвін. – 2006. – Ч. 5–6. – С. 166–167.
 85. Крупач М. Ще один утаємничений псевдонім Євгена Маланюка // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 4. – С. 70–81.
 86. Крупач М. Історіософічне візіонерство Євгена Маланюка в контексті ранніх утаємничених публікацій // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 5. – С. 36–49.
 87. Крупач М. Історіософічний “документ у слові” Уласа Самчука (Руснак І. “Я був повний Україною…”: Художня історіософія Уласа Самчука) // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 5. – С. 120–123.
 88. Крупач М. Стилістичні особливості прози Євгена Маланюка (на матеріалі утаємничених публікацій) // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 6. – С. 34–49.
 89. Крупач М. “Таборовий щоденник” як відображення ідейно-тематичного діапазону ранньої творчості Євгена Маланюка // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 7–8. – С. 94–105.
 90. Крупач М. Таборові записи Євгена Маланюка // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 7–8. – С. 106–108.
 91. Маланюк Є. “Таборовий щоденник”. Вадовиці – Каліш, жовтень 1921 р. / Упорядкування, редагування, публікація та примітки М. Крупача // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 7–8. – С. 109–119.
 92. Маланюк Є. “Таборовий щоденник”. Каліш, жовтень – листопад 1921 р. / Упорядкування, редагування, публікація та примітки М. Крупача // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 9. – С. 82–95.
 93. Маланюк Є. “Таборовий щоденник”. Каліш, листопад 1921 р. – січень 1922 р. / Упорядкування, редагування, публікація та примітки М. Крупача // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 10. – С. 78–91.
 94. Маланюк Є. “Таборовий щоденник”. Каліш, січень – лютий 1922 р. / Упорядкування, редагування, публікація та примітки М. Крупача // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 11. – С. 78–93.
 95. Маланюк Є. “Таборовий щоденник”. Каліш, березень 1922 р. / Упорядкування, редагування, публікація та примітки М. Крупача // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 12. – С. 62–77.
 96. Крупач М. Возняк Михайло Степанович // Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Київ: Ґенеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – С. 99–100.
 97. Крупач М. “Визволи нас від лукавого” (“Філософія” лукавства у творчому монтажі роману І.Франка “Перехресні стежки”) // Тези доповідей ХVІІ (8-9 жовтня 2002 р.), ХVІІІ (9-10 жовтня 2003 р.), ХІХ (10-11 жовтня 2004 р.) Франківських щорічних наукових конференцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – С. 40–43.
 98. Крупач М. Євген Маланюк – кореспондент львівської газети “Рідний край” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 39. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми теорії та історії української літератури”. – Част. 1. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – С. 26–33.
 99. Крупач М. Іван Франко в рецепції Євгена Маланюка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 39. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми теорії та історії української літератури”. – Част. 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 31–35.
 100. Крупач М. “Post scriptum” (І. Франко, М. Яцків та письменники-воїни Армії УНР) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 39. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми теорії та історії української літератури”. – Част. 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 151–158.
 101. Крупач М. Перші публікації Євгена Маланюка // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Випуск 2–3. – С. 115–123.
 102. Крупач М. Листи Є. Маланюка до Б. Романенчука (1939 р.) // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – Випуск 2–3. – С. 251–254.
 103. Листи Є. Маланюка до Б. Романенчука [ 3. 1939 – 8. 5. 1939. Упорядкування рукописів, редагування, публікація та примітки М. Крупача] // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Випуск 2–3. – С. 254–262.
 104. Крупач М. Літературна критика на сторожі слова Божого. Комариця М. М. Українська “католицька критика”: феномен 20–30-х рр. ХХ ст. / НАН України. ЛБН ім. В. Стефаника. Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. – Львів, 2007. – 328 с., іл. // Дзвін. – 2008. – Ч. 2. – С. 141–143.
 105. Крупач М. “Таємниця” Євгена Маланюка (До проблеми літературного дебюту письменника) // Парадигма. Збірник наукових праць. – Випуск 3. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 241–251.
 106. Крупач М. “Каліський Парнас”: Михайло Селегій – воїн та письменник // Слово і час. – 2008. – № 10. – С. 90–98.
 107. Крупач М. Дмитро Донцов та Євген Маланюк: перше полемічне перехрестя // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті Василя Іванишина. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 49–58.
 108. Крупач М. Письменник із “празького” грона [М. Грива] // Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / Упорядкування, передмова та літературні сильвети М. Ільницького. – К.: Смолоскип, 2009. – С. 716–723.
 109. Грива Максим [Зібрані твори] // Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / Упорядкування, передмова та літературні сильвети М. Ільницького. – К.: Смолоскип, 2009. – С. 99–117. – [Передрук публікації – Дзвін. – 2001. – Ч. 4. – С. 97–102].
 110. Крупач М. На перестанках до світової слави. Василь Хмелюк. Гін. Осіннє сонце. 1926, 1928, 1923: Факсимільне видання. – Упорядники І. Ключковська, Н. Гумницька. – Львів – Прага: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 16 с. + 32 с. +52 с. +28 с. (Переднє слово) // Дзвін. – 2010. – Ч. 2. – С. 136–143.
 111. Крупач М. Іван Франко та Євген Маланюк: у пошуках ознак грядущого (різдвяна казка як історіософічна візія майбутнього України) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – Т. 2. – С. 732–740.
 112. Крупач М. Таборове побачення Євгена Маланюка з Україною // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 71. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – С. 26–35.
 113. Маланюк Євген. Дневник прикордонного мешканця / Публікація М. Крупача // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 71. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – С. 213–219.
 114. Корнійчук В., Крупач М., Колодій М. Возняк Михайло Степанович // Encyclopedia/ Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Т. 1. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 298–299.
 115. Крупач М. Початок таборової діяльності Євгена Маланюка // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 73. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 73–87.
 116. Крупач М. “Одним сном про Одну, Виновлену й Відроджену Україну” (Гудзан – ще один утаємничений псевдонім Є. Маланюка) // Таємниця слова: збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – С. 183–213.
 117. Крупач М. “Генералісімус народа” (До проблеми генезису диптиха Євгена Маланюка “Генерал Павленко”) // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 75. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – С. 50–75.
 118. Крупач М. “Дзвінок на світанні…” // “Я обрав свій шлях…”: / Леонід Куценко у спогадах, листах, пам’яті / упоряд., підгот. текстів та прим. І. М. Задої. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 282–283.
 119. Крупач М. Липа Іван // Енциклопедія Львова. – Т. 4. – Львів: Літопис, 2012. – С. 107.
 120. Крупач М. Липа Марта. // Енциклопедія Львова. – Т. 4. – Львів: Літопис, 2012. – С. 107–108.
 121. Крупач М. Липа Юрій. // Енциклопедія Львова. – Т. 4. – Львів: Літопис, 2012. – С. 108–109.
 122. Крупач М. Любченко Аркадій // Енциклопедія Львова. – Т. 4. – Львів: Літопис, 2012. – С. 425–426.
 123. Крупач М. Маланюк Євген // Енциклопедія Львова. – Т. 4. – Львів: Літопис, 2012. – С. 484–485.
 124. Крупач М. Таємниця літературного дебюту Євгена Маланюка періоду Першої світової війни (1916–1917 років) Кіровоград // “Наукові записки. – Випуск 124. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 86–95.
 125. Крупач М. Проблема маніпуляцій у висвітлені ґенези української еміграційної літератури 1920–1930-х років // Парадигма: збірник наукових праць. – Випуск 7. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2013. – С. 305–322.
 126. Крупач М. Ґенеза тематики української еміграційної поезії 1920–1930-х років у інтерпретації Б.-І. Антонича // Spheres of culture. – Volume V. – Lublin, 2013. – С. 133–141.
 127. Крупач М. Пошуки дотаборових публікацій Євгена Маланюка (1916–1917 та 1920 років) // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 77. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – С. 3–44.
 128. Крупач М. У пошуках авізуальної реальності (штрихи до характеристики ліричного суб’єкта поезій Ю. Липи) // Липа Ю. Суворість: перевидання за збірко 1931 р. – Львів: Каменяр, 2014. – С. 67–77. – [Передрук публікації – Юрій Липа: голос доби і приклад чину. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – Т. 1. – С. 186–196].
 129. Крупач М. “Чорні демони” та “ясні янголи” в літературознавстві (проблема утаємниченої діяльности деяких західноукраїнських письменників 1920 – 1930-х років) // Spheres of culture. – Volume ІХ. – Lublin, 2014. – С. 88–96.
 130. Крупач М. “Каліський Парнас” та каліська літературна школа // Українська філологія: традиції та сучасність = Ukrainian Philology: Traditions and Modern Age: зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів: ЛНУ імені І.°Франка, 2013. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип.°14 ; ч.°1). – С.°547–556.
 131. Крупач М. Тарас Шевченко в рецепції Євгена Маланюка (До проблеми генеалогії чудотворного образу поета) // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С. 334–357.
 132. Крупач М. „Перший” та „другий” поети „Празької школи”: проблема автентичності „свідчень авторитетних митців” // Pomiędzy. Між. Между. Between. Zwischen. Entre: Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe. – Wrocław, 2015. – №. 1. – С. 219–232.
 133. Крупач М. „Наша юність крилата”: до проблеми юначого патріотизму Євгена Маланюка // Прикарпатський вісник НТШ. Серія „Слово”. – Вип. 2 (30). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 297–306.
 134. Крупач М. «Створити привабливо прекрасну Легенду України»: завдання державотворчої міфології у візії Євгена Маланюка // Міфологія і фольклор. – 2016. – № 1–2 – С. 128–135.
 135. Крупач М. «Пророчо-апостольські обов’язки Євгена Маланюка» // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 81. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 3–36.
 136. Крупач М. У пошуках літературного дебюту Євгена Маланюка // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 82. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 3–35.
 137. Крупач М. «Трупи в житах» «червоної України» («Вертеп» Аркадія Любченка в оцінці Юрія Шереха) // Філологічні семінари. Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – Вип.. 20. – Київ, 2017. – С. 214–224.
 138. Крупач М. „Каліська школа” у житті та творчості Юрія Липи та Євгена Маланюка // Восьмі Липівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [Київ, 22 квітня 2016 р.; Канів, 1 червня 2016 р.]. – К., 2017. – С. 157–170.
 139. Крупач М. Іван Франко – державник! // Ярослов. – 2018. – Вип. 31. – С. 5–6.
 140. Крупач М. «Великий ворог» із «маленької задротяної каплиці» (Пореволюційні «бої» Євгена Маланюка за нове національне мистецтво) // Євген Маланюк: «…Його постать роки одягають у бронзу…»: збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2018. (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 18).– С. 198–211.
 141. Крупач М. Стерник політехнічної українізації та дарувальник власного сонця // Український науковий термін: діахронний контекст. Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2019. – С. 207–212.
 142. Крупач М. «Яд спраги» та «яд придушеної ненависті» (Пантелеймон Куліш на державницьких терезах Євгена Маланюка) // Слово і час. – 2019. – Ч. 9. – С. 11–20.
 143. Крупач М. Фантом „великої, неподільної” Росії в історіософських візіях Івана Франка та Євгена Маланюка / М. П. Крупач // Іван Франко: «Я єсть пролог…»: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.). – 2019. – 2. – С. 189-203.
 144. Крупач М.  Стилістична ідентифікація авторства текстів / М. П. Крупач // The VII th International scientific and practical conference Topical issues of science and practice. – 2020. – С. 594-599. – DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VII.
 145.  Крупач М. «Національний герой» у ролі «класового ворога»: ґенеза художньо-пропагандистських метаморфоз / М. П. Крупач // Українське літературознавство. – 2020.
 146. Крупач М. «З лупою літературного детектива» (До проблеми ідентифікації утаємничених текстів) / М. П. Крупач // Studia Polsko-Ukraińskie. – 2021. – № 8. – С. 212-225.
 147. Крупач М. Літературна школа Євгена Маланюка чи «Празька школа» та «вісниківство»? («Транзитні» модифікації термінологічного окреслення еміграційної літератури 1920–1930 років) / М. М. Ільницький, У. М. Федорів, О. І. Гелета, М. П. Крупач – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2022.
 148. Крупач М.«Історія скаже, що я був я, а не більшовик» (Михайло Возняк та національно-державницьке літературознавство) / В. І. Микитюк, Н. Л. Федорак, М. П. Крупач – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2022.
 149. Крупач М. «ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ЛЕЖИТЬ НА ШЛЯХУ ВІД АЗІЇ ДО ЄВРОПИ» («Зброя національного мистецтва» як засіб боротьби з «ворожою псевдокультурою» Московії в ідейно-політичних візіях Є. Маланюка початку 1920 років) / О. Буряк, О. Гольник, М. Крупач, М. Лаврусенко, С. Михида, О. Вечірко, І. Василишин, Г. Клочек, Н. Момот, О. Рибальченко // Есеїстика Євгена Маланюка: літературознавчі виміри: монографія. – Дніпро : Середняк Т. К., 2023. – С. 75-117. – ISBN 978-617-8245-43-6.
 150. Крупач М. Фронтові поезії Володимира Сосюри та Євгена Маланюка періоду національно-визвольної війни 1917–1921 років / Крупач М. П. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2023.
 151. Крупач М. Євген Маланюк та Юрій Дараган – фактологічне подання міфу про «першого» та «другого» поетів еміграції / Крупач М. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2023. 

Біографія

Народився 24 серпня 1962 року в селі Велика Горожанка Миколаївського району Львівської області. У 1984–1989 роках навчався на філологічному факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка. 1992–1995 – аспірант кафедри української літератури імені академіка М. Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка. 1996 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Українська історіософська поезія міжвоєнного періоду (проблеми і пошуки)”.

Нагороди

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2003).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!