Науковий семінар_035.01

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФЛу-41доцент КРУПАЧ Микола
ФЛу-42доцент КРУПАЧ Микола
ФЛу-43доцент КРУПАЧ Микола
ФЛу-44доцент КРУПАЧ Микола

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: удосконалення та закріплення навичок науково-дослідницької роботи студентів.

Завдання: допомогти студентам у виборі тем та кваліфікованому написанні наукових робіт з української літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основи кваліфікованого написання наукових робіт з української літератури;

вміти: аргументовано вибрати тему наукового дослідження, опрацювати необхідну кількість наукових джерел для її успішного розкриття, структурувати наукову роботу на відповідні розділи та наповнити їх змістом, що відповідає темі курсової роботи, правильно сформулювати висновки як до окремих розділів, так і до всієї роботи, а також фахово оформити список опрацьованих джерел.

Рекомендована література

Базова

 1. Літературознавчий словник-довідник [ред. рада: Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко]. – 2-е вид., вилр., доповн. – К.: ВІД “Академія”, 2006. – 751 с.
 2. Письменники України: бібліографічний довідник/ [упор. В. Павловська, Л. Бубнова, Л. Сіренко, ред. Г. Лукова]. – К.: Укр. письменник, 2006. – 514 с.
 3. Гуляк А. Версифікація. Теорія і практика віршування / Г. Семенюк, А. Гуляк, О. Бондарева. – К.: ВПЦ Київський ун-т, 2003. – 285 с.
 4. Смілянська В. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка / Валерія Смілянська, Ніна Чамата. – К.: Вища школа, 2000. – 207 с.
 5. Сокол Л. Гіпертекст і постмодерний роман / Л. Сокол. // Слово і Час. – 2002. – №11. – С. 76–80.
 6. Горбач Н. Я. Методологічні засади сучасних гуманітарних досліджень. – Л., 2007.
 7. Ткаченко А. А. Основи діалектико-логічного доведення: У 2 т. – Запоріжжя, 1993.
 8. Ференік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження, – К., 2000.
 9. Хоменко І. В. Еристика: Мистецтво полеміки. – К., 2001.
 10. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня // Автор-упоряд. Л. Пономаренко. – К., 2007.

Допоміжна

 1. Гете Й.-В. Поезія і правда. – К., 1982.
 2. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшуковувати істину в науках. – К., 2001.
 3. Діденко В. Ф. Філософія: Ескізи для самопідготовки. – К., 2006.
 4. Івакін О. А. Основи епістемології: теорія і методологія пізнання. – Одеса, 2000. Література. Теорія. Методологія. – К., 2006.
 5. Мітосек З. Теорія літературних досліджень. – Сімферополь, 2003.
 6. Нестерак О. В. Принцип контекстуальності в методології сучасного літературознавства (Тіні забутих предків). – К., 1997.
 7. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.
 8. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня / Автор-упорядник Л. Пономаренко. – К., 2007.
 9. Богомаз Ю. К. та ін. Логіка у практиці конфліктів і суперечки. – Дніпропетровськ, 2005.
 10. Дамміт М. Логічні основи метафізики. – К., 2001.
 11. Дебати: Методологічні рекомендації щодо ведення дебатів. – К., 2001.
 12. Дуцяк І. Методи формування гіпотез. – К., 2006.
 13. Карамишева Н. В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Л., 2002.
 14. Кохан Я. Українські аналітики й наукова коректність. – К., 2001.
 15. Марчук Г. М. Софістика як апологія духовного потенціалу особистості: Конспект лекцій. – Чернівці, 1996.
 16. Словник термінів з логіки. – X., 1996.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус