Ортографічно-пунктуаційний практикум

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ЛЕВЧУК ОксанаФЛу-21, ФЛо-21

Опис курсу

Курс «Ортографічно-пунктуаційний практикум» призначений для студентів філологічного факультету другого року навчання як вибіркова дисципліна.

Курс є частиною факультетського комплексу дисциплін вільного вибору студентів і допомагає формувати індивідуальну траєкторію навчання кожного студента.

Мета курсу – сформувати у студентів систематизовані знання про ортографію та пунктуацію сучасної української літературної мови.

Рекомендована література

 • Глазова О.П. Українська орфографія: Навчальний посібник: Правила, тренувальні вправи, контрольні завдання, диктанти – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 284 с.
 • Глазова О.П. Українська пунктуація: Навчальний посібник: Правила, тренувальні вправи, контрольні завдання, диктанти – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 252 с.
 • Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140000 тис. слів / Відп. ред. Н.Ф.Клименко. – Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – 760 с.
 • Довідник з українського правопису // за ред. І. Вихованця. – К., 2006.
 • Караман С. О.,Караман О. В. Українська мова: практикум з орфографії та пунктуації. –  Київ, 2006.
 • Попович І. До проблеми підвищення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів // Українська мова і література в школі. – Київ, 2010. – №3. – С. 13-18.
 • Стислий огляд основних змін у новій редакції «Українського правопису» (2019). – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/osnovni-zminy%202019.pdf
 • Український орфографічний словник: Близько 165 тис. слів / За ред. В. М. Русанівського ; уклад.: В. В. Чумак та ін. — 5-е вид., переробл. і доповн. — К. : Довіра, 2006. — 940 с. — (Словники України).
 • Український орфографічний словник: понад 175 тис. слів / за ред. В.Г. Скляренка. –  Вид. 9-е, переробл. і доповн. – К: Дніпро, 2009.  – 1011 с.
 • Український правопис (2019). – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
 • Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях. Правила, винятки, приклади, коментарі. – Харків, 2000.
 • Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови. – К.: Освіта, 2012. – 270 с. – Режим доступу:  https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/dpdf

Матеріали

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: "Ортографічно-пунктуаційний практикум"

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус