Вступ до соціолінгвістики

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664ЧУЧВАРА АдріанаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛо-31, ФЛо-32,

Опис курсу

Соціолінгвістика: шлях від «що» мовознавство до «чому» мовознавство, історія, теорія та методи аналізу мови, категорійна база.
Виокремлення взаємодії: мова- соціальний факт. Роль мовної політики, мовної ситуації, мовного законодавства для аналізу навколишньої дійсності.
Мова та ідеологія, мова та ідентичність, мова і політика як підґрунтя для вирішення питань мовної безпеки.
Поняття про соціолінгвістичну традицію: англомовну, німецьку, іспаномовну, французьку, польську, болгарську, російську.
Етапи розвитку української соціолінгвістичної традиції.

Результати навчання:

знати:
• міждисциплінарний підхід до вивчення взаємодії мови та суспільства;
• вияви зв’язку: мова- вік/стать/соціальна група/місце праці/церква/держава/нація/ідеологія/ ідентичність/політика та їх лінгвістичні показники;
• історію та теорію;
• категорійну базу соціолінгвістики;
• соціолінгвістичні традиції і їх якісні та кількісні показники;
• результати української соціолінгвістичної традиції;
• роль законодавства у формуванні мовної політики.

вміти:
• аналізувати взаємодію мови та суспільства в динаміці,
• розкривати причинно- наслідковий зв’язок мови і суспільства в навколишній дійсності.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 1. Мацюк Г. Етапи розвитку української соціолінгвістичної традиції // Соціолінгвістичні студії. – К., 2010. – С.17–22.
 2. Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика: питання мовної політики. – Львів, 2009.
 3. Ставицька Л. Гендерна лінгвістика : українська перспектива. – Українська мова. – 2004. – № 3.
 4. Ставицька Л. Українсько-російська двомовність: соціопсихологічні та лексикографічні аспекти // Дивослово. – 2001. – № 11.
 5. Тищенко К.М. Теоретичні проблеми соціолінгвістики./ Актуальні проблеми соціолінгвістики. К.,1992. – С. 3–11.
 6. Grabias S. Język w zachowaniach społecznych. – Lublin, 2003.
 7. Lipińska E. Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. – Kraków, 2003.
 8. Lubaś W. O polskim zarysie socjolingwistyki. Plan metodologiczny // Socjolingwistyka. – 1994. – № XIV. – S. 7–18.
 9. Matsyuk H. А new role for Sociolinguistics in the hierarchy of Linguistics disciplines (the experience of Ukraine) // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Велико Търново, 5–7 октомври 2005 г. – Велико Търново, 2006. – Т. 2. – С. 217–230.
 10. Spolsky B. Sociolinguistics. – Oxford, 1998. – P. 66–78.
 11. Research Methods in Linguistics . Ed. by Lia Litosselity. –London, New York, 2010.