Актуальні проблеми шевченкознавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент МИКУШ СтепанФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Творчість Тараса Шевченка займає основне місце в програмах як середньої, так і у вищій школах. Вивчення його світоглядного кредо, його впливу на людину і шляхи розвитку України й людства має колосальне значення для виховання духовно багатої людини і свідомого українця.

Мета спецкурсу – наукове прочитання програмних творів Т. Шевченка, їх поглиблений естетично-поетичний та суспільно вагомий аналіз; об’єктивно-науковий погляд на життєпис поета; ознайомлення із сучасною критичною літературою про митця.

Завдання: з’ясування феномену поезії Кобзаря, кардинальних парадигм його тем і проблем, основоположних суспільно-політичних напрямів думок і прагнень поета а естетичного впливу на читача.

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати весь програмний матеріал спецкурсу, вміти самостійно на сучасному рівні аналізувати вори Т. Шевченка, освоїти вміння відсіяти золоте зерно Шевченкового слова від радянської «полови»;

уміти:

 • самоаналізувати відповідні поетичні твори Т. Шевченка;
 • висвітлити головні «думи» поета та проблеми як українського, так вселюдського характеру;
 • ознайомитися із основними працями українських вчених і критичної літератури діаспори.

Рекомендована література

 1. Барка Василь. Правда Кобзаря. – Пролог. – 1961.
 2. Білецький 0., Дейч 0. Т.Г.Шевченко. Літературний портрет. – К., 1961.
 3. Бородін В.С. та інші. Т.Г.Шевченко. Біографія. – К., 1984.
 4. Вогненне слово Кобзаря. Літературно-критичні статті про Т.Г.Шевченка. – К., 1984.
 5. Горбач Н. Життя і творчість Тараса Шевченка. – Львів, 2005.
 6. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. – К., 2008.
 7. Зайцев Павло. Життя Тараса Шевченка. – Нью-Йорк – Мюнхен, 1955.
 8. Івакін Ю. Сатира Шевченка. -К., 1959.
 9. Івакін Ю. Стиль політичної поезії Шевченка. – К., 1961.
 10. Кониський Олександр. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка життя. – К., 1991.
 11. Кирилюк Є.П. Т.Г.Шевченко. Життя і творчість. – К., 1964.
 12. Комаринець Теофіл. Шевченко і народна творчість. – К., 1963.
 13. Комаринець Теофіл. Поема “Великий льох” у контексті Шевченкової концепції України // Записки Наукового товариства ім.Т.Шевченка. – Т.ССХХІ. Праці філологічної секції. – Львів, 1990.
 14. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка. Літературно-критичний нарис. – К., 1990.
 15. Луців Лука. Тарас Шевченко – співець української слави і волі. – Нью-Норк-Джерзі Ситі, 1964.
 16. Маланюк Є. Шевченкові метаморфози // Книга спостережень. – Т. 2. – Торонто, 1966.
 17. Неділько Г.Я., Неділько В.Я. Тарас Шевченко. Семінарій. – К., 1985.
 18. Салига Т. Шевченко і ми // Євангеліє від Тараса. – Промови і доповіді на шевченківських вечорах у Львівському університеті. – Львів, 2014.
 19. Спогади про Шевченка. – К., 1968.
 20. Світова велич Шевченка. Збірник матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка в трьох томах. – К., 1944.
 21. Скоць А.І. До аналізу політичної поеми Т.Шевченка “Сон” // Українська мова і література в школі. – 1984 – № 11.
 22. Скоць А.І. Шевченкова “Катерина” // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 6.
 23. Скоць А.ІІоема Тараса Шевченка “Наймичка” // Дивослово. – 1994. – № 5.
 24. Скоць А. “Доба романтичного націоналізму” у творчості Шевченка // Дивослово. – 1995. – №3.
 25. Скоць А. Образ кобзаря у “Кобзарі” Тараса Шевченка // Дивослово. – 1996. – № 5-6.
 26. Скоць А. Поетика умовчань у “Кобзарі” Шевченка // Записки Наукового товариства ім. Т.Шевченка. – Т.ССХХХІУ. Праці філологічної секції. – Львів, 1997.
 27. Скоць А. Поетичний світ Тараса Шевченка. – Львів, 2013.
 28. Скоць А. Дніпро у творчості Тараса Шевченка //Дивослово. – 2000. – № 10.
 29. Смілянська. “Святим огненним словом…”. Тарас Шевченко: Поетика. – К., 1990.
 30. Творчий метод і поетика Т.Шевченка. – К., 1980.
 31. Франко Іван. Із секретів поетичної творчості // Зібр. творів: У 50-ти т. – Т. – К., 1981.
 32. Франко Іван. Темне царство . – Т. 26. – К., 1980.
 33. Франко Іван. Переднє слово (до видання: Т.Г.Шевченко “Перебендя”. Львів, 1889) . – Т. 27. – К., 1980.
 34. Франко Іван. “Наймичка” Т.Шевченка. – Т.29 . – К., 198І.
 35. Франко І. Шевченкова “Марія”. – Т.39. – К., 1983.
 36. Франко Іван. Тарас Шевченко і його “Заповіт”. – Т.34. – К., 1981.
 37. Шагинян М. Тарас Шевченко. – М., 1964.
 38. Шевченківський словник: У двох томах. – К., 1976-1977.
 39. Маланюк Є. Шевченкові метаморфози // Книга спостережень. – Т. 2. – Торонто, 1966.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус