Українська усна народна словесність у середній школі

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Немає
22.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148професор СОКІЛ ГаннаФЛо-11, ФЛо-12
232професор СОКІЛ ГаннаФЛо-11, ФЛо-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ФЛо-11доцент ПАРУБІЙ Уляна
ФЛо-12професор СОКІЛ Ганна
264ФЛо-11доцент ПАРУБІЙ Уляна
ФЛо-12професор СОКІЛ Ганна

Матеріали

Викладач: Сокіл Ганна Петрівна

тел. 0973164594

(час консультацій: 18.03.2020; 25.03.2020; 01.04.2020 – з 14.30 до 16.30)

email: hanna.sokil@lnu.edu.ua

 

18 та 25 березня 2020 року

Тема практичного заняття

(на самостійне опрацювання):   Історичні пісні українського народу ( 4 год.)

 

 1. Жанрове визначення історичної пісні.
 2. Принципи тематичної класифікації історичних пісень.
 3. Історичні пісні про події ХV – 1-ї пол. ХVІІ ст. Текстовий аналіз однієї з пісень цього періоду.
 4. «Пісня про Байду» («В Цариграді на риночку»). Повний текстовий аналіз.
 5. Патріотичні мотиви історичних пісень періоду Хмельниччини та Руїни (на прикладі конкретних творів).
 6. Образи ватажків національно-визвольних повстань українського народу в історичних піснях про події ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.
 7. Доба гайдамаччини в історичній пісні. Проблематика і зміст пісні про Саву Чалого «Ой був в Січі старий козак».
 8. Пісні національно-визвольної боротьби ХХ ст.: стрілецькі, пісні ОУН-УПА.

Письмове завдання:

1.Законспектувати статтю М.Гоголя «О малороссийских песнях».

2.Підготувати тези статті І.Франка «Пісня про Байду».

 1. Дискусія: «Байда – безтурботний шукач пригод ЧИ цілісна героїчна натура?» (оформити письмово).
 2. Проаналізувати одну стрілецьку або повстанську пісню. Обгрунтувати на конкретних прикладах її тяглість від козацького ліро-епосу.

Література:

Грицай М.С. Історичні пісні // Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвсь­ка Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. К., 1983.

Драгоманов М. Політичні пісні українського народу. Женева, 1883, 1885. Ч. 1 – 2.

Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940-2000 років. Львів, 2003.584 с.

Гоголь Н.В. О малороссийских песнях. Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. – Т.6. .  С. 112–119

Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М.Драгоманова. К., 1874, 1875.  Т.1–2.

Історичні пісні / упор. І.П. Березовський, М.С. Родіна, В.Г. Хоменко. За ред М.Т.Рильського і К.Г. Гуслистого. К., 1961.1068 с.

Колесса Ф. Хмельниччина в українських народних піснях і думах // Записки історичного і філологічного факультетів Львівського університету. Львів, 1940. Т. 1.

Кузьменко О. Стрілецькі пісні.  Львів, 2005.

«Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005.

Народные южнорусские песни / Изд. А. Метлинского. К., 1854. ХVІІІ, 472 с.

Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Львів: Ін-т народозн., 1997. Т.1. 424 с.; 1998. Т.2. 512 с.

Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту. Київ, 2011. 232 с.

Сокіл Г. Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність».«Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005.  С.181–189.

Сокіл Г.  «Гей, на півночі, на Волині»: історія  виникнення пісні, динаміка тексту. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київський ун-т. 2018. С. 106–115.

Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і заг. ред.. М.Чорнопиского.  Тернопіль, 2008.

Українська фольклористична енциклопедія / керівн. проекту, наук. ред., упоряд. В.Сокіл. Львів, 2018. 808 с.

Українські народні думи та історичні пісні. К., 1955.

Українські народні пісні, наспівані Д.Яворницьким. Пісні та думи з-архіву вченого. Київ, 1990.

Франко І. Пісня про Байду. Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1984. Т. 42. С. 161–189

 

 

01, 08 квітня. Тема практичного заняття. Балади (4 год.)

(на самостійне опрацювання )

 1.Особливості жанру. Поєднання у художньому змісті ліричного, епічного та драматичного.

2.Проблема класифікації балад .

3.Питання специфіки фольклорної  та літературної балади. Іван Франко про особливості  балади Тараса Шевченка «Тополя».

4.Характеристика  основних мотивів у баладах.

5.Аналіз найбільш поширених баладних сюжетів та особливості їх застосування в літературі (тройзілля, брати-розбійники і невпізнана сестра, невістка-тополя, українські Ромео і Джульєта, Лимерівна, Бондарівна).

6.Поетика балад: композиція і сюжет, драматичність (діалогічна форма, психологізм, естетика трагічного і т. д.).

*** Аналіз тексту на конкретному прикладі.  Знання 3-5 текстів  напам’ять

Письмове завдання:

 1. Проаналізувати одну народну баладу (на вибір).

2.Скласти тези статті І.Франка «Тополя »Т.Шевченка.

Література:.

Ганіч О. Проблема походження української народної балади. Донецьк, 2007. 140 с.

Дей О. І. Українська народна балада.Київ: Наук. думка, 1986. 264 с.

Фольклорні матеріали з отчого краю  / Зібр. В. Сокіл та Г. Сокіл. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1998.  С.137–247 (балади).

Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 31. – С. 45-120.

Франко І.. Студії над українськими народними піснями // Франко І.Я. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 42, 43.

Франко І. «Тополя» Т.Шевченка // Франко І.Я. Зібр. творів: У 50 т. Київ, 1980. Т.28. С.73–87.

 

15 квітня 2020.

Тема практичного заняття . Співанки-хроніки  (2 год.)

 Співанки-хроніки у системі фольклорних жанрів. Регіон поширення жанру.

 1. Жанрові особливості пісень-хронік (новин).
 2. Класифікація новин.
 3. Пісні-хроніки з історичною основою.
 4. Соціально-побутові пісні-хроніки.
 5. Родинно-побутові пісні-хроніки.
 6. Поетика пісень-хронік. Явище сфрагіади у творах жанру.

 Письмове завдання:

Проаналізувати одну народну співанку-хроніку (на вибір).

Література:.

Грица С.Й. Функція музичного елемента в співанках-хроніках // Співанки-хроніки. К., 1972.

Дей О.І. Співанки-хроніки (новини) // Співанки-хроніки.  К., 1972.

Сокіл Г. Повстанські пісні – героїчний літопис українського народу  Воля і Бвтьківщина. Львів, 2004. № 2-3.С. 146–152.

Чікало О.  Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект. Львів, 2010. 228 с.

 

 

22 квітня 2020.

Тема практичного заняття . Пісні літературного походження.   (2 год)

 1. Специфіка побутування, записування, публікування, класифікації та дослідження пісень літературного походження. Праці Ф. Колесси та Г. Нудьги про особливості жанру.
 2. Проблема фольклоризації літературних творів. Своєрідність поєднання літературного та фольклорного начал у поетичному змісті пісень літературного походження.
 3. Аналіз змісту й поетики пісень літературного походження ХVІІІ–ХІХ ст.
 4. Особливості змісту й поетики пісень літературного походження поетів ХІХ-ХХ ст. Національні гімни України («Ще не вмерла Україна», «Не пора, не пора», «Боже великий, єдиний»).
 5. Особливості пісень січових стрільців, їх автори.
 6. Пісні літературного походження про Українську Повстанську Армію (УПА).
 7. Сучасний фольклор. Пісні, присвячені Майдану та Революції Гідності (2013-2014)

***  Знання 3–5 текстів  пісень літературного походження  напам’ять.

Письмове завдання: Аналіз однієї пісні літературного походження  (на вибір студента).

Література:.

Бойко В.Г., Омельченко А.Ф. Пісні літературного походження в українській народній творчості. Пісні літературного походження.Київ: Наук. думка, 1978.С. 10–42.

Данилов В. В. Ненародные песни в украинском фольклоре. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков., І909.  Т. 18.

Галичко М. (він же Прийма о.Н.-В.) Золотий міт. Львів: Місіонер, 1996.  104 с. («Пісня про Василя Івахіва» – Гей на Півночі, на Волині).

Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940-2000 років. Львів, 2003.584 с.

Дівчина з легенди – Маруся Чурай [упор. Стельмах М. П.]. Київ, 1967.

«Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005.

Кузьменко О. Стрілецькі пісні.  Львів, 2005.

Слово і зброя. Антологія української поезії, присвяченої УПА і революційно-визвольній боротьбі 1942-1967 / упоряд. Леонід Полтава,1968

Сокіл Г. Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність».«Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005.  С.181–189.

Сокіл Г.  «Гей, на півночі, на Волині»: історія  виникнення пісні, динаміка тексту. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київський ун-т. 2018. С. 106–115.

Стельмах М. П. Пісні літературного походження. Українська народна поетична творчість / За ред. М.Рильського. К., 1958. Т. 1. С. 668–677.

Стрілецька Голгофа  / [упор. Т. Салига]. Спроба  антології. Львів: Каменяр, 1992 .

 

Лекції:  08 і 22 квітня 2020.

Тема лекції:   Балади. 2 год.

 1. Жанрові ознаки і визначення. Про термін “балада”. Ідейно-художня специфіка народних балад.
 2. Своєрідність українських балад, їх походження та зв’язок з західно- та східнослов’янською епічною традицією.
 3. Проблема класифікації балад. Покажчик сюжетів і мотивів. Цикли: балади про кохання, балади родинного життя, соціально-побутові балади, історичні балади (про турецько-татарський полон).
 4. Поетична структура, сюжетність, драматизм, символіка, метафоризація, естетика трагічного.
 5. Збирання, публікація, дослідження балад. Перші записи українських балад. Публікації М. Максимовича, А. Метлинського, Я. Головацького, П. Чубинського, О. Роздольського, В. Гнатюка, О. Кольберга.
 6. Теоретичні дослідження І. Франка “Студії над українськими народними піснями”, “Жіноча неволя в руських піснях народних” та ін. Наукові дослідження про баладу О. Потебні, Ф. Колесси, О. Дея, С. Мишанича та ін.

 

Тема лекції: Співанки-хроніки ( Новини). (2 год.)

 1. Записи й дослідження співанок-хронік З. Доленги-Ходаковського, Вацлава Залеського, Я. Головацького, О. Княгиницького, І. Франка, В. Шухевича, Ф. Колесси та інших фольклористів. Роль О. І. Дея у справі вивчення жанру, обґрунтування його сутнісних рис. Конкретні суспільно-політичні обставини появи жанру, ареал розповсюдження.
 2. Співанки-хроніки як своєрідний спосіб мислення та пізнання світу в його конкретних людських виявах: естетичний погляд народу на своє родинне та громадське життя, особливості відтворення конкретних соціально-побутових та історичних подій переважно драматичного, а подекуди й трагедійного плану.

Характеристика різних визначень жанру.

 1. Особливості творення та вивчення співанок-хронік як жанру, що розвивається і досі. Питання класифікації. Характеристика основних тем співанок-хронік: а) співанки-хроніки з історичною підосновою; б) соціально-побутові співанки-хроніки; в) побутові новини.
 2. Специфіка поетики новинкових пісень – індивідуальність описів героїв, зокрема детальний біографізм, опис часу й місця події, орієнтація на правдивість змісту, проблеми авторства. Особливості жанру співанок-хронік у зіставленні з думами, історичними піснями та баладами.
 3. Композиція співанок-хронік: а) наявність стереотипного зачину, заспіву; б) застосування певних усталених мовно-стилістичних зворотів і кліше, котрі поступово перетворюються у готові сюжетні блоки (теми); в) лаконічне чи розгорнуте завершення твору, в якому викладено причини складання конкретної співанки-хроніки, вказівка на автора (сфграгіада).

 

Тема лекції: Пісні літературного походження ( 2 год.)

 1. Поняття “пісні літературного походження”. Проблема авторства. Зміст і форма літературних творів, що сприймаються народом і фольклоризуються. Особливості жанру – це твори, які перейшли в народне середовище з книжної традиції. Сучасне розуміння пісень літературного походження, а відтак осмислення принципу фольклоризації літературних текстів.
 2. Співвідношення авторського, індивідуального та народного, колективного в змісті таких пісень. Класифікація творів жанру. Заміна в народних переробках авторських творів індивідуалізованих висловів образами, що відповідають поетиці народної пісні, часу фольклоризації пісні.
 3. Найдавніші зразки цих творів в українському фольклорі. Пісні невідомих авторів. Пісні, що приписувалися окремим поетам. Пісні на слова відомих поетів. Збагачення українського фольклору піснями літературного походження у ХІХ ст. Фольклоризація творів І Котляревського, Т. Шевченка.
 4. Наукові підходи до вивчення жанру – праці І. Франка, В. Данилова, М. Возняка, Ф. Колесси, В. Щурата, Г. Нудьги, В. Бойка, Ф. Погребенника та ін.).
 5. Виникнення та поширення в ХХ ст. авторської стрілецької поезії, повстанських пісень. Збирання, публікації, дослідження пісень літературного походження в українському фольклорі.

Робоча програма

Завантажити робочу програму