Старослов’янська мова (україністи, середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232ЛАЗОР ОксанаФЛо-11, ФЛл-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛо-11
ФЛл-12

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з історією виникнення старослов’янської мови, передумовами виникнення старослов’янської писемності, особливостями розвитку її фонетико-граматичної структури, праслов’янською основою звукової системи та системи словозміни старослов’янської мови, основними тенденціями та законами, що визначали розвиток праслов’янської мови.

Завдання: навчити читати та перекладати тексти старослов’янською мовою, розпізнавати окремі мовні факти, властиві старослов’янській мові в різні періоди її розвитку, визначати походження звуків та форм, зіставляючи із сучасним мовним матеріалом, реконструювати архетипи словоформ, здійснювати фонетичний аналіз тексту.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

  • предмет і завдання старослов’янської мови, основні джерела до вивчення старослов’янської мови,
  • історичні умови виникнення найстаршої літературно-писемної мови слов’ян, живомовну основу цієї мови, відповідну літературу з питань курсу;
  • теоретичні відомості із графіки, фонетики та граматики старослов’янської мови;

вміти:

читати та перекладати українською мовою старослов’янські кириличні тексти;

давати історико-лінгвістичний коментар до явищ старослов’янської фонетики;

– відновлювати історичні зміни звуків, що належать до праслов’янського періоду;

– порівнювати фонологічні системи індоєвропейської та праслов’янської мови на різних етапах їх існування;

– аналізувати фонологічну систему старослов’янської мови; визначати походження голосних та приголосних старослов’янської мови; розрізняти звукові зміни пізнішого періоду;

– пояснювати сутність процесів, що відбувалися у праслов’янській мові, та з’ясовувати їхні наслідки для фонетичної системи старослов’янської мови, зіставляючи одночасно з мовними фактами різних слов’янських мов;

– ефективно та результативно працювати з інформацією: добирати необхідний фактаж із різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати його, впорядковувати, класифікувати та систематизувати;

– організовувати процес навчання й самоосвіти;

– використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для вирішення різнопланових завдань у професійній діяльності.

– виокремлювати мовні одиниці та визначати їх взаємодію, характеризувати лінгвальні явища і процеси, що їх зумовлюють.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус