Старослов’янська мова (україністи, середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232ФЕДИК ЛюбовФЛу-11, ФЛу-12
232ФЕДИК ЛюбовФЛу-13, ФЛу-14
232ФЕДИК ЛюбовФЛл-11, ФЛт-11
232ФЕДИК ЛюбовФЛо-11, ФЛо-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛт-11доцент ХОРОЗ Наталія
ФЛл-11БРИЛИНСЬКА Надія
ФЛу-14БРИЛИНСЬКА Надія
ФЛо-12ХОДА Лідія
232ФЛо-11ФЕДИК Любов
ФЛу-11ФЕДИК Любов
ФЛу-12ФЕДИК Любов
ФЛу-13ФЕДИК Любов

Опис курсу

Курс старослов’янської мови – це лінгвістичний вступ до вивчення історії окремих слов’янських мов, який за своїм змістом органічно поєднує два тісно пов’язані між собою блоки: власне старослов’янська мова як система мови середньовічної слов’янської писемності та історія праслов’янської мови як мови-предка всіх сучасних слов’янських мов. Тому програма цієї навчальної дисципліни передбачає не лише детальну характеристику фонетико-граматичної системи старослов’янської літературної мови, але й з’ясування передумов появи старослов’янської писемності, а також послідовне відновлення історичних змін звуків та словоформ, що належать до праслов’янського періоду.

Курс старослов’янської мови як жодна з навчальних дисциплін історико-лінгвістичного циклу має важливе значення для формування загального мовознавчого світогляду майбутніх філологів. Старослов’янська мова своєю фонетико-граматичною системою дуже близька до праслов’янської мови пізнього періоду. Тому, вивчаючи звукову систему та систему словозміни старослов’янської мови, студенти пізнають основні мовні закони, що визначали розвиток праслов’янської мови, окремих слов’янських мов. Факти старослов’янської та праслов’янської мови розглядаються у зіставленні з відповідними фактами української та інших слов’янських мов, з неслов’янськими індоєвропейськими мовами, що забезпечує усвідомлення студентами-славістами історико-типологічних рис слов’янських мов. Таким чином готується надійний ґрунт для вивчення історичної граматики кожної окремої слов’янської мови.

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

«Старослов’янська мова» (ФЛУ-11, ФЛУ-12, ФЛУ-13, ФЛУ-14, ФЛЛ-11, ФЛТ-11, ФЛО-11, ФЛО-12)

Дисципліна «Старослов’янська мова» (лекції) (ФЛЛ-11, ФЛТ-11) (практичні див. нижче)

Викладач: Федик Любов Стефанівна

Час консультацій: 29.04.2020, 4.05.2020 – 15.00-16.30
e-mail: kafslov@gmail.com

29 квітня 2020 року
Тема лекції: Дієслово в старослов’янській мові (вступ) (2 год).

 1. Граматичні категорії дієслова.
 2. Особові та іменні форми дієслова.
 3. Основи дієслова.
 4. Класифікація дієслів за первісними основами теперішнього часу.

4 травня 2020 року
Тема лекції: Походження особових форм теперішнього часу (2 год).

 1. Зміни в особових закінченнях.
 2. 2. Особові закінчення теперішнього часу з погляду їх походження.

Література:

 1. Албул О., Лазор О. Матеріали до вивчення старослов’ян-ської мови. Навчальний посібник. Львів, 2018.
 2. Беседина-Невзорова В. П. Старославянский язык. –Харьков, 1962.
 3. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. – М., 1952.
 4. Ван-Вейк Н. История старославянского языка. – М., 1957.
 5. Горшков А. И. Старославянский язык. – М., 1963.
 6. Горшкова О. В., Хмелевская Т. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1985.
 7. Дементьев А. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1975.
 8. Збірник завдань з фонетики : навч. посібник / укл. Костянтин Трофимович, Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 9. Ёлкина Н. М. Старославянский язык. – М., 1960.
 10. Иванова Т. А. Старославянский язык. – М., 1977.
 11. Кривчик В. Ф., Можейко Н. С. Старославянский язык. – Минск, 1970.
 12. Леута О. І. Старослов’янська мова. – К., 2001.
 13. Майборода А. В. Старослов’янська мова. – К., 1975.
 14. Моренець В. В. Старослов’янська мова: Історична фонетика. – К., 1973.
 15. Станівський М. Ф. Старослов’янська мова. – Львів, 1964.
 16. Селищев А. М. Старославянский язык. – М., 1951. – Ч. 1, 2.
 17. Трофимович К. К., Федик Л. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з старослов’янської мови для студентів філологічного факультету. – Львів, 1988.
 18. Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.
 19. Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.
 20. Хабургаев Г. А. Старославянский язык. – М., 1986.

Дисципліна «Старослов’янська мова» (ФЛО-11, ФЛО-12) (лекції) (практичні див. нижче)

Викладач: Федик Любов Стефанівна

Час консультацій: 29.04.2020, 6.05.2020 – 15.00-16.30
e-mail: kafslov@gmail.com

29 квітня 2020 року
Тема лекції: Дієслово в старослов’янській мові (вступ) (2 год).

 1. Граматичні категорії дієслова.
 2. Особові та іменні форми дієслова.
 3. Основи дієслова.
 4. Класифікація дієслів за первісними основами теперішнього часу.

6 травня 2020 року
Тема лекції: Походження особових форм теперішнього часу (2 год).

 1. Зміни в особових закінченнях.
 2. 2. Особові закінчення теперішнього часу з погляду їх походження.

Дисципліна «Старослов’янська мова» (ФЛУ-13, ФЛУ-14) (лекції) (практичні див. нижче)

Викладач: Федик Любов Стефанівна

Час консультацій: 30.04.2020, 04.05.2020 – 15.00-16.30
e-mail: kafslov@gmail.com

30 квітня 2020 року
Тема лекції: Дієслово в старослов’янській мові (вступ) (2 год).

 1. Граматичні категорії дієслова.
 2. Особові та іменні форми дієслова.
 3. Основи дієслова.
 4. Класифікація дієслів за первісними основами теперішнього часу.

4 травня 2020 року
Тема лекції: Походження особових форм теперішнього часу (2 год).

 1. Зміни в особових закінченнях.
 2. 2. Особові закінчення теперішнього часу з погляду їх походження.

Дисципліна: «Старослов’янська мова» (ФЛУ-11, ФЛУ-12) (лекції) (практичні див. нижче)

Викладач: Федик Любов Стефанівна

Час консультацій: 27.04.2020, 04.05.2020 – 15.00-16.30
e-mail: kafslov@gmail.com

27 квітня 2020 року
Тема лекції: Дієслово в старослов’янській мові (вступ) (2 год).

 1. Граматичні категорії дієслова.
 2. Особові та іменні форми дієслова.
 3. Основи дієслова.
 4. Класифікація дієслів за первісними основами теперішнього часу.

4 травня 2020 року
Тема лекції: Походження особових форм теперішнього часу (2 год).

 1. Зміни в особових закінченнях.
 2. 2. Особові закінчення теперішнього часу з погляду їх походження.

Дисципліна: «Старослов’янська мова» (практичні заняття) (ФЛУ-11, ФЛУ-12)

Викладач: Федик Любов Стефанівна
e-mail: kafslov@gmail.com

28 квітня, 5 травня 2020 року (4 год)
Практичні заняття: ФЛУ-11

7 травня 2020 року (2 години)
Практичні заняття: ФЛУ-12

Завдання на самостійне опрацювання:

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.:

с. 10: т. 25-34; с. 12: т. 37-38; с. 15: т. 61-62; с. 17: т. 73-74;

Відміни іменників: с. 27: т. 1, 4-8, 28, 29, 34-37; с. 54: т. 146, 165, 166, 186, 187; с. 75: т. 1; с. 77: т. 17, 18, 29, 30, 43, 44; с. 105: т. 161, 174, 175; с. 125: т. 1, 9, 10; с. 136: т. 1, 17, 18, 24, 25; с. 153: т. 1, 10, 11; с. 161: т.1, 11, 12; с. 173: 80-84; с. 186: т. 143-144, 151, 152; с. 193: т. 183; с. 199: т. 214-216.

Відмінкові форми іменників у реченнях: с. 39: т. 70, 71, 87, 92, 116, 134, 142; с. 84: т. 59, 75, 82, 91, 96, 133, 142, 152, 157; с. 111: т. 198, 207, 215, 226, 247, 253, 260; с. 127: т. 18, 31, 34, 43, 44, 47, 48, 55, 58; с. 141: т. 36, 46, 52, 56, 68, 75, 84; с. 156: т. 25, 27, 36, 37, 40, 44; с. 163: т. 19, 33, 47, 57, 64, 67; с. 175: т. 87, 97, 102, 116, 125, 140; с. 189: т. 163, 173, 181; с. 195: т. 194, 199, 212;

Число іменника: с. 20: т. 1-6; с. 22: т. 20-22, 35-37; с. 210: т. 8-13; с. 212: т. 26-28, 32-34;

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.:

Класи дієслів: с. 24: т. 6, 7, 25, 26; с. 28: т. 35, 36, 52-55, 82-84, 105, 106, 112, 113, 122-125;

Походження особових форм теперішнього часу: с. 44: т. 2-13, 32, 34, 50, 51, 59, 76, 77, 85, 89, 90, 103, 107, 122-124, 135-137, 154-156.

Література:

 1. Албул О., Лазор О. Матеріали до вивчення старослов’янської мови. Навчальний посібник. Львів, 2018.
 2. Беседина-Невзорова В. П. Старославянский язык. –Харьков, 1962.
 3. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. – М., 1952.
 4. Ван-Вейк Н. История старославянского языка. – М., 1957.
 5. Горшков А. И. Старославянский язык. – М., 1963.
 6. Горшкова О. В., Хмелевская Т. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1985.
 7. Дементьев А. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1975.
 8. Збірник завдань з фонетики : навч. посібник / укл. Костянтин Трофимович, Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 9. Ёлкина Н. М. Старославянский язык. – М., 1960.
 10. Иванова Т. А. Старославянский язык. – М., 1977.
 11. Кривчик В. Ф., Можейко Н. С. Старославянский язык. – Минск, 1970.
 12. Леута О. І. Старослов’янська мова. – К., 2001.
 13. Майборода А. В. Старослов’янська мова. – К., 1975.
 14. Моренець В. В. Старослов’янська мова: Історична фонетика. – К., 1973.
 15. Станівський М. Ф. Старослов’янська мова. – Львів, 1964.
 16. Селищев А. М. Старославянский язык. – М., 1951. – Ч. 1, 2.
 17. Трофимович К. К., Федик Л. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з старослов’янської мови для студентів філологічного факультету. – Львів, 1988.
 18. Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.
 19. Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.
 20. Хабургаев Г. А. Старославянский язык. – М., 1986.

Дисципліна: «Старослов’янська мова» (практичні заняття) (ФЛУ-13)

Викладач: Федик Любов Стефанівна
e-mail: kafslov@gmail.com

30 квітня, 7 травня 2020 року (4 год)
Практичні заняття: ФЛУ-13: 

Завдання на самостійне опрацювання:

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.:

с. 10: т. 25-34; с. 12: т. 37-38; с. 15: т. 61-62; с. 17: т. 73-74;

Відміни іменників: с. 27: т. 1, 4-8, 28, 29, 34-37; с. 54: т. 146, 165, 166, 186, 187; с. 75: т. 1; с. 77: т. 17, 18, 29, 30, 43, 44; с. 105: т. 161, 174, 175; с. 125: т. 1, 9, 10; с. 136: т. 1, 17, 18, 24, 25; с. 153: т. 1, 10, 11; с. 161: т.1, 11, 12; с. 173: 80-84; с. 186: т. 143-144, 151, 152; с. 193: т. 183; с. 199: т. 214-216.

Відмінкові форми іменників у реченнях: с. 39: т. 70, 71, 87, 92, 116, 134, 142; с. 84: т. 59, 75, 82, 91, 96, 133, 142, 152, 157; с. 111: т. 198, 207, 215, 226, 247, 253, 260; с. 127: т. 18, 31, 34, 43, 44, 47, 48, 55, 58; с. 141: т. 36, 46, 52, 56, 68, 75, 84; с. 156: т. 25, 27, 36, 37, 40, 44; с. 163: т. 19, 33, 47, 57, 64, 67; с. 175: т. 87, 97, 102, 116, 125, 140; с. 189: т. 163, 173, 181; с. 195: т. 194, 199, 212;

Число іменника: с. 20: т. 1-6; с. 22: т. 20-22, 35-37; с. 210: т. 8-13; с. 212: т. 26-28, 32-34;

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.:

Класи дієслів: с. 24: т. 6, 7, 25, 26; с. 28: т. 35, 36, 52-55, 82-84, 105, 106, 112, 113, 122-125;

Походження особових форм теперішнього часу: с. 44: т. 2-13, 32, 34, 50, 51, 59, 76, 77, 85, 89, 90, 103, 107, 122-124, 135-137, 154-156.

Література:

 1. Албул О., Лазор О. Матеріали до вивчення старослов’янської мови. Навчальний посібник. Львів, 2018.
 2. Беседина-Невзорова В. П. Старославянский язык. –Харьков, 1962.
 3. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. – М., 1952.
 4. Ван-Вейк Н. История старославянского языка. – М., 1957.
 5. Горшков А. И. Старославянский язык. – М., 1963.
 6. Горшкова О. В., Хмелевская Т. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1985.
 7. Дементьев А. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1975.
 8. Збірник завдань з фонетики : навч. посібник / укл. Костянтин Трофимович, Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 9. Ёлкина Н. М. Старославянский язык. – М., 1960.
 10. Иванова Т. А. Старославянский язык. – М., 1977.
 11. Кривчик В. Ф., Можейко Н. С. Старославянский язык. – Минск, 1970.
 12. Леута О. І. Старослов’янська мова. – К., 2001.
 13. Майборода А. В. Старослов’янська мова. – К., 1975.
 14. Моренець В. В. Старослов’янська мова: Історична фонетика. – К., 1973.
 15. Станівський М. Ф. Старослов’янська мова. – Львів, 1964.
 16. Селищев А. М. Старославянский язык. – М., 1951. – Ч. 1, 2.
 17. Трофимович К. К., Федик Л. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з старослов’янської мови для студентів філологічного факультету. – Львів, 1988.
 18. Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.
 19. Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.
 20. Хабургаев Г. А. Старославянский язык. – М., 1986.

Дисципліна: «Старослов’янська мова» (практичні заняття) (ФЛУ-14)

Викладач: Брилинська Надія Юріївна

тел. 0989639353 (час консультацій: 23.04.2020, 7.05.2020 – 8.30 до 9.50)
e-mail: nadiya.brylynska@lnu.edu.ua

23 квітня, 7 травня 2020 року
Практичні заняття: ФЛУ-14

Завдання на самостійне опрацювання:

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.:

с. 10: т. 25-34; с. 12: т. 37-38; с. 15: т. 61-62; с. 17: т. 73-74;

Відміни іменників: с. 27: т. 1, 4-8, 28, 29, 34-37; с. 54: т. 146, 165, 166, 186, 187; с. 75: т. 1; с. 77: т. 17, 18, 29, 30, 43, 44; с. 105: т. 161, 174, 175; с. 125: т. 1, 9, 10; с. 136: т. 1, 17, 18, 24, 25; с. 153: т. 1, 10, 11; с. 161: т.1, 11, 12; с. 173: 80-84; с. 186: т. 143-144, 151, 152; с. 193: т. 183; с. 199: т. 214-216.

Відмінкові форми іменників у реченнях: с. 39: т. 70, 71, 87, 92, 116, 134, 142; с. 84: т. 59, 75, 82, 91, 96, 133, 142, 152, 157; с. 111: т. 198, 207, 215, 226, 247, 253, 260; с. 127: т. 18, 31, 34, 43, 44, 47, 48, 55, 58; с. 141: т. 36, 46, 52, 56, 68, 75, 84; с. 156: т. 25, 27, 36, 37, 40, 44; с. 163: т. 19, 33, 47, 57, 64, 67; с. 175: т. 87, 97, 102, 116, 125, 140; с. 189: т. 163, 173, 181; с. 195: т. 194, 199, 212;

Число іменника: с. 20: т. 1-6; с. 22: т. 20-22, 35-37; с. 210: т. 8-13; с. 212: т. 26-28, 32-34;

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.:

Класи дієслів: с. 24: т. 6, 7, 25, 26; с. 28: т. 35, 36, 52-55, 82-84, 105, 106, 112, 113, 122-125;

Походження особових форм теперішнього часу: с. 44: т. 2-13, 32, 34, 50, 51, 59, 76, 77, 85, 89, 90, 103, 107, 122-124, 135-137, 154-156.

Література:

 1. Албул О., Лазор О. Матеріали до вивчення старослов’ян-ської мови. Навчальний посібник. Львів, 2018.
 2. Беседина-Невзорова В. П. Старославянский язык. –Харьков, 1962.
 3. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. – М., 1952.
 4. Ван-Вейк Н. История старославянского языка. – М., 1957.
 5. Горшков А. И. Старославянский язык. – М., 1963.
 6. Горшкова О. В., Хмелевская Т. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1985.
 7. Дементьев А. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1975.
 8. Збірник завдань з фонетики : навч. посібник / укл. Костянтин Трофимович, Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 9. Ёлкина Н. М. Старославянский язык. – М., 1960.
 10. Иванова Т. А. Старославянский язык. – М., 1977.
 11. Кривчик В. Ф., Можейко Н. С. Старославянский язык. – Минск, 1970.
 12. Леута О. І. Старослов’янська мова. – К., 2001.
 13. Майборода А. В. Старослов’янська мова. – К., 1975.
 14. Моренець В. В. Старослов’янська мова: Історична фонетика. – К., 1973.
 15. Станівський М. Ф. Старослов’янська мова. – Львів, 1964.
 16. Селищев А. М. Старославянский язык. – М., 1951. – Ч. 1, 2.
 17. Трофимович К. К., Федик Л. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з старослов’янської мови для студентів філологічного факультету. – Львів, 1988.
 18. Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.
 19. Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.
 20. Хабургаев Г. А. Старославянский язык. – М., 1986.

Дисципліна: «Старослов’янська мова» (ФЛЛ-11)

Викладач: Брилинська Надія Юріївна

тел. 0989639353 (час консультацій: 30.04.2020, 7.05.2020 – 10.10 до 11.30)
e-mail: nadiya.brylynska@lnu.edu.ua

30 квітня, 7 травня 2020 року
Практичні заняття

Завдання на самостійне опрацювання:

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.:

с. 10: т. 25-34; с. 12: т. 37-38; с. 15: т. 61-62; с. 17: т. 73-74;

Відміни іменників: с. 27: т. 1, 4-8, 28, 29, 34-37; с. 54: т. 146, 165, 166, 186, 187; с. 75: т. 1; с. 77: т. 17, 18, 29, 30, 43, 44; с. 105: т. 161, 174, 175; с. 125: т. 1, 9, 10; с. 136: т. 1, 17, 18, 24, 25; с. 153: т. 1, 10, 11; с. 161: т.1, 11, 12; с. 173: 80-84; с. 186: т. 143-144, 151, 152; с. 193: т. 183; с. 199: т. 214-216.

Відмінкові форми іменників у реченнях: с. 39: т. 70, 71, 87, 92, 116, 134, 142; с. 84: т. 59, 75, 82, 91, 96, 133, 142, 152, 157; с. 111: т. 198, 207, 215, 226, 247, 253, 260; с. 127: т. 18, 31, 34, 43, 44, 47, 48, 55, 58; с. 141: т. 36, 46, 52, 56, 68, 75, 84; с. 156: т. 25, 27, 36, 37, 40, 44; с. 163: т. 19, 33, 47, 57, 64, 67; с. 175: т. 87, 97, 102, 116, 125, 140; с. 189: т. 163, 173, 181; с. 195: т. 194, 199, 212;

Число іменника: с. 20: т. 1-6; с. 22: т. 20-22, 35-37; с. 210: т. 8-13; с. 212: т. 26-28, 32-34;

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.:
Класи дієслів: с. 24: т. 6, 7, 25, 26; с. 28: т. 35, 36, 52-55, 82-84, 105, 106, 112, 113, 122-125;
Походження особових форм теперішнього часу: с. 44: т. 2-13, 32, 34, 50, 51, 59, 76, 77, 85, 89, 90, 103, 107, 122-124, 135-137, 154-156.

Література:

 1. Албул О., Лазор О. Матеріали до вивчення старослов’ян-ської мови. Навчальний посібник. Львів, 2018.
 2. Беседина-Невзорова В. П. Старославянский язык. –Харьков, 1962.
 3. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. – М., 1952.
 4. Ван-Вейк Н. История старославянского языка. – М., 1957.
 5. Горшков А. И. Старославянский язык. – М., 1963.
 6. Горшкова О. В., Хмелевская Т. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1985.
 7. Дементьев А. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1975.
 8. Збірник завдань з фонетики : навч. посібник / укл. Костянтин Трофимович, Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 9. Ёлкина Н. М. Старославянский язык. – М., 1960.
 10. Иванова Т. А. Старославянский язык. – М., 1977.
 11. Кривчик В. Ф., Можейко Н. С. Старославянский язык. – Минск, 1970.
 12. Леута О. І. Старослов’янська мова. – К., 2001.
 13. Майборода А. В. Старослов’янська мова. – К., 1975.
 14. Моренець В. В. Старослов’янська мова: Історична фонетика. – К., 1973.
 15. Станівський М. Ф. Старослов’янська мова. – Львів, 1964.
 16. Селищев А. М. Старославянский язык. – М., 1951. – Ч. 1, 2.
 17. Трофимович К. К., Федик Л. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з старослов’янської мови для студентів філологічного факультету. – Львів, 1988.
 18. Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.
 19. Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.
 20. Хабургаев Г. А. Старославянский язык. – М., 1986.

Дисципліна «Старослов’янська мова» (практичні заняття) (ФЛТ-11)

Викладач: Хороз Наталія Степанівна

тел. 0976182624 (час консультацій: 07.05.2020 – з 13.30 до 15.00)
email: nataliya.khoroz@lnu.edu.ua

7 травня 2020 року
Тема заняття: Граматичні категорії дієслова. Особові та іменні форми дієслова. Основи дієслів. Класифікація дієслів за первісними основами теперішнього часу (2 год.)

Виконання вправ, починаючи зі стор. 24 № 6,7, 25, 26; зі стор. 28 № 35,36, 52-55, 81-84, 105,106, 112, 113, 122-125 з навчального посібника:

Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово: зб. тест. завд. : навч. посіб. / Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 560 с.

При виконанні вправи користуватись теоретичними матеріалами, які запропонував викладач, що веде теоретичний курс, та методичними рекомендаціями, викладеними у вищевказаному навчальному посібнику.

7 травня 2020 року
Тема заняття: Походження особових форм дієслів теперішнього часу (2 год.)

Виконання вправ, починаючи зі стор. 44 № 2-13, 32-34, 50,51, 59-76, 77, 85, 89, 90, 103, 107, 122-124, 135-137, 154-156 з навчального посібника:

Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово: зб. тест. завд. : навч. посіб. / Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 560 с.

При виконанні вправи користуватись теоретичними матеріалами, які запропонував викладач, що веде теоретичний курс, та методичними рекомендаціями, викладеними у вищевказаному навчальному посібнику.

Дисципліна: «Старослов’янська мова» (практичні заняття) (ФЛО-11)

Викладач: Федик Любов Стефанівна

e-mail: kafslov@gmail.com

27 квітня, 6 травня 2020 року (4 годин)
Практичні заняття: ФЛО-11

Завдання на самостійне опрацювання:

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.:

с. 10: т. 25-34; с. 12: т. 37-38; с. 15: т. 61-62; с. 17: т. 73-74;

Відміни іменників: с. 27: т. 1, 4-8, 28, 29, 34-37; с. 54: т. 146, 165, 166, 186, 187; с. 75: т. 1; с. 77: т. 17, 18, 29, 30, 43, 44; с. 105: т. 161, 174, 175; с. 125: т. 1, 9, 10; с. 136: т. 1, 17, 18, 24, 25; с. 153: т. 1, 10, 11; с. 161: т.1, 11, 12; с. 173: 80-84; с. 186: т. 143-144, 151, 152; с. 193: т. 183; с. 199: т. 214-216.

Відмінкові форми іменників у реченнях: с. 39: т. 70, 71, 87, 92, 116, 134, 142; с. 84: т. 59, 75, 82, 91, 96, 133, 142, 152, 157; с. 111: т. 198, 207, 215, 226, 247, 253, 260; с. 127: т. 18, 31, 34, 43, 44, 47, 48, 55, 58; с. 141: т. 36, 46, 52, 56, 68, 75, 84; с. 156: т. 25, 27, 36, 37, 40, 44; с. 163: т. 19, 33, 47, 57, 64, 67; с. 175: т. 87, 97, 102, 116, 125, 140; с. 189: т. 163, 173, 181; с. 195: т. 194, 199, 212;

Число іменника: с. 20: т. 1-6; с. 22: т. 20-22, 35-37; с. 210: т. 8-13; с. 212: т. 26-28, 32-34;

Вправи з посібника: Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.:

Класи дієслів: с. 24: т. 6, 7, 25, 26; с. 28: т. 35, 36, 52-55, 82-84, 105, 106, 112, 113, 122-125;

Походження особових форм теперішнього часу: с. 44: т. 2-13, 32, 34, 50, 51, 59, 76, 77, 85, 89, 90, 103, 107, 122-124, 135-137, 154-156.

Література:

 1. Албул О., Лазор О. Матеріали до вивчення старослов’ян-ської мови. Навчальний посібник. Львів, 2018.
 2. Беседина-Невзорова В. П. Старославянский язык. –Харьков, 1962.
 3. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. – М., 1952.
 4. Ван-Вейк Н. История старославянского языка. – М., 1957.
 5. Горшков А. И. Старославянский язык. – М., 1963.
 6. Горшкова О. В., Хмелевская Т. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1985.
 7. Дементьев А. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М., 1975.
 8. Збірник завдань з фонетики : навч. посібник / укл. Костянтин Трофимович, Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 9. Ёлкина Н. М. Старославянский язык. – М., 1960.
 10. Иванова Т. А. Старославянский язык. – М., 1977.
 11. Кривчик В. Ф., Можейко Н. С. Старославянский язык. – Минск, 1970.
 12. Леута О. І. Старослов’янська мова. – К., 2001.
 13. Майборода А. В. Старослов’янська мова. – К., 1975.
 14. Моренець В. В. Старослов’янська мова: Історична фонетика. – К., 1973.
 15. Станівський М. Ф. Старослов’янська мова. – Львів, 1964.
 16. Селищев А. М. Старославянский язык. – М., 1951. – Ч. 1, 2.
 17. Трофимович К. К., Федик Л. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з старослов’янської мови для студентів філологічного факультету. – Львів, 1988.
 18. Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. Навчальний посібник. – Львів, 2011.
 19. Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово. Навчальний посібник.– Львів, 2015.
 20. Хабургаев Г. А. Старославянский язык. – М., 1986.

Дисципліна «Старослов’янська мова» (практичні заняття) (ФЛО-12)

Викладач: Хода Лідія Дмитрівна

Тел. 0981272900 (час консультацій: 1.05.2020; 8.05.2020 – з 15.00 до 16.30)
email: lidya.khoda@lnu.edu.ua

1 травня 2020 року
Тема заняття: Граматичні категорії дієслова. Особові та іменні форми дієслова. Основи дієслів. Класифікація дієслів за первісними основами теперішнього часу (2 год.)

Виконання вправ, починаючи зі стор. 24 № 6,7, 25, 26; зі стор. 28 № 35,36, 52-55, 81-84, 105,106, 112, 113, 122-125 з навчального посібника:

Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово: зб. тест. завд. : навч. посіб. / Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 560 с.

При виконанні вправи користуватись теоретичними матеріалами, які запропонував викладач, що веде теоретичний курс, та методичними рекомендаціями, викладеними у вищевказаному навчальному посібнику.

8 травня 2020 року
Тема заняття: Походження особових форм дієслів теперішнього часу (2 год.)

Виконання вправ, починаючи зі стор. 44 № 2-13, 32-34, 50,51, 59-76, 77, 85, 89, 90, 103, 107, 122-124, 135-137, 154-156 з навчального посібника:

Федик Л. Старослов’янська мова. Дієслово: зб. тест. завд. : навч. посіб. / Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 560 с.

При виконанні вправи користуватись теоретичними матеріалами, які запропонував викладач, що веде теоретичний курс, та методичними рекомендаціями, викладеними у вищевказаному навчальному посібнику.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус