ЛАЗОР Оксана

Посада: старший викладач кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: oksana.lazor@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Верхньолужицько-українські культурні та наукові взаємини, історія
науки, церковнослов’янська мова української редакції.

Курси

Публікації

Навчальні посібники

Розділ VІ. Культурний розвиток: наука / Моторний В., Лазор О., Адаменко С. // Лужицькі
серби: посібник з народознавства під заг. ред. В. Моторного та Д. Шольце. – Львів:
Місіонер, 1997. – С. 132–142.
Розділ VІІ. Культурні діалоги: українсько-лужицькі культурні та літературні зв’язки ХІХ
ст. / Моторний В., Гнатюк М., Фелькель М., Лазор О. // Лужицькі серби: посібник з
народознавства під заг. ред. В. Моторного та Д. Шольце. – Львів: Місіонер, 1997. – С.
228–237.
Розділ VІІ. Культурні діалоги: українсько-лужицькі культурні взаємини ХХ ст. /
Моторний В., Гнатюк М., Фелькель М., Лазор О. // Лужицькі серби: посібник з
народознавства під заг. ред. В. Моторного та Д. Шольце. – Львів: Місіонер, 1997. – С.
238–245.
Географічний покажчик / Лазор О., Шен Ф. // Лужицькі серби: посібник з народознавства
під заг. ред. В. Моторного та Д. Шольце. – Львів: Місіонер, 1997. – С. 258–259.
Іменний покажчик / Лазор О., Адаменко С. // Лужицькі серби: посібник з народознавства
під заг. ред. В. Моторного та Д. Шольце. – Львів: Місіонер, 1997. – С. 260–265.
Матеріали до вивчення старослов’янської мови /Албул О., Лазор О. – Львів, 2018. – 82 с.

Навчально-методичні видання

Теорія та практика перекладу (робоча програма для студентів слов’янського відділення
філологічного факультету) / Лазор О. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 12 с.
Чеський фольклор / Лазор О. // Львівська богемістика. Програми теоретичних курсів зі
спеціальності “чеська мова і література”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2006. – С. 83–92.
Словацький фольклор / Лазор О. // Львівська словакістика. Програми теоретичних курсів
зі спеціальності “Словацька мова і література”. – Львів, 2006. – С. 92–101.

Статті

Сорабістичні дослідження Івана Ковалика / Лазор О., Лобур Н. // Питання сорабістики. –
Львів; Будишин, 2005. – Т. IV. – С. 105–130.
Сорабістична спадщина К. Трофимовича / Лазор О. // Питання сорабістики. – Львів;
Будишин, 2005. – T. IV. – С. 21–32.
Український переклад казки Є.-М. Чорнакец “Myška w mróčelach” / Лазор О. // Питання
сорабістики: Матеріали ХІ Міжнародного сорабістичного семінару (5–7 жовтня 2005 р.). –
Львів; Будишин, 2006. – T. V. – С. 225–230.
Сторінки лужицької Франкіани / Лазор О. // Питання сорабістики: Матеріали ХІ
Міжнародного сорабістичного семінару (5–7 жовтня 2005 р.). – Львів; Будишин, 2006. – Т.
V. – С. 19–24.

Молитва Івана Золотоустого на кожну годину дня і ночі: церковнослов’янський та
українські тексти / Лазор О., Федик Л. // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип.
56. – С. 174–182.
Якуб Барт-Чішинський у сорабістичній спадщині Костянтина Трофимовича / Лазор О. //
Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Львів, 2007. – Вип. 40. – С.
218–224.
Лужицька література в українських перекладах / Лазор О. // Компаративні дослідження
слов’янських мов і літератур: Пам’яті Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. –
Київ: ВЦ “Просвіта”, 2008. – Вип. 7. – С. 436–447.
Барт-Чішинський та Україна / Лазор О. // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2008. –
Вип. 57. – С. 249–255.
Sorabistiske zawostajenstwo K. Trofymowyča / Lazor O. // Rozhlad. – Čo. 4. –
Budyšin/Bautzen: Domowina-Verlag GmbH, 2008. – S. 154–156.
Світ міфу у повісті-казці Ю. Брезана “Чорний млин” / Лазор О. // Питання сорабістики:
Матеріали ХІІ Міжнародного сорабістичного семінару (10–12 жовтня 2007 р.). – Львів;
Будишин, 2009. – С. 39–48.
Відлуння творчості Якуба Барта-Чішинського в Українї (переклади, відгуки, дослідження)
/ Моторний В., Лазор О., Албул О. //Якуб Барт- Чішинський в Україні. – Львів, 2009. – С.
6–28.
Die Rezeption des Werks von Jakub Bart-Ćišinski in der Ukraine / Wolodymyr Motornyj,
Oksana Lazor, Olga Albul // Schriften des SorbischenInstituts = Spisy Serbskeho instituta, 54.
Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909) Erneuerer der sorbischen Literatur / Wobnowjerserbskeje
literatury / Herausgegeben von Dietrich Scholze und Franz Schön – Budyšin/Bautzen:
Domowina-Verlag, 2011. – S. 309–324.
Українська мова в дослідженнях науковців кафедри слов’янської філології Львівського
університету / Албул О., Лазор О. // Българска украинистика. – Брой 1. – София, 2012. – С.
62–71. Доступпно на:
http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/ALMANAH_2012_1.pdf
Навчальна дисципліна “Болгарський фольклор” у Львівському національному
університеті імені Івана Франка / Лазор О. // Българска украинистика. – София, брой 5. –
С. 139–142. Доступно на:
http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_5.pdf
Українські оніми в болгарських офіційних текстах / Лазор О., Албул О. // Матеріали V
Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та
історії (19–20 травня 2016 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С. 7–9.
Особливості перекладу книги о. Ісидора Дольницького “Нарис життя Пресвятої
Богородиці при Єрусалимському храмі” / Лазор О. // Матеріали студентської науково-
практичної богословської конференції семінарій УГКЦ “Отець Ісидор Дольницький –
наставник семінаристів.” – Львів, 2016. – С. 44–50.

Упорядкування та редагування наукових видань, коментарі

“Іван Франко – нам далекий і близький” (сторінки серболужицької Франкіани) /
Упорядники В. А. Моторний, О. Я. Лазор. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2006. – 104 с.
Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови / Костянтин Трофимович /
Наук. редагування та упорядкування Ольга Албул та Оксана Лазор. – Львів, 2009. – 232 с.
Коментарі / Ольга Албул, Оксана Лазор // Трофимович К. Становлення та розвиток
верхньолужицької літературної мови. Львів, 2009. – С. 224–226.
Якуб Барт-Чішинський в Україні / Упорядники О. Албул, О. Лазор, В. Моторний. – Львів,
2009. – 75 с.

Трофимович К. Мова Якуба Барта-Чішинського / Коментарі Ольги Албул, Оксани Лазор //
Якуб Барт-Чішинський в Україні. – Львів, 2009. – С.63–66.

Переклади:

наукові (загалом 14)
Будар Л. / Людміла Будар. Проект-модель “Вітай” / переклад з верхньолужицької Оксани
Лазор // Питання сорабістики. ХІІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів, 2009. – С.
51–58.
Келлер І. / Інес Келлер. Лужицьке народне вбрання – релікт минулого чи феномен
сучасності? / переклад з верхньолужицької Оксани Лазор // Питання сорабістики. ХІІ
Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів, 2009. – С. 131–141.
Будар Бено / Бено Будар. Той, що зводить міст Україна – Лужиця (до 80-річчя
Володимира Моторного) / переклад з верхньолужицької Оксани Лазор // Вісник
Львівського Університету. Серія філологічна. – Вип. 48. – Львів, 2009. – С. 367–368.
П’єх Е. / Едмунд П’єх. Про мільчан, лужичан і гломачів. Нові дослідження і дискусія
навколо давньої історії лужицьких сербів / переклад з верхньолужицької Оксани Лазор //
Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. ХІІІ Міжнародний сорабістичний семінар. –
Ужгород: ІВА, 2012. – С. 151–166.
Шурман П. / Пєтш Шурман. Нижня Лужиця в столітній історії “Домовіни” (1912–2012):
окремі питання її визнання та впливу / переклад з нижньолужицької Оксани Лазор //
Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. ХІV Міжнародний сорабістичний семінар. –
Львів, Будишин, 2015. – С. 159–167.
художні
Будар Бено / Бено Будар. Я знайшов свого батька / переклад з верхньолужицької Оксани
Лазор // Бено Будар. Ріка часу. Поезії – Вінниця, 2009. – С. 64–80.
Будар Бено / Бено Будар. Анна, місто Віттіхенау / переклад з верхньолужицької Оксани
Лазор // Вісник Львівського Університету. Серія філологічна. – Вип. 48. – Львів, 2009. – С.
369–377.

Біографія

Народилася 1 січня 1969 року в м. Стрий Львівської області. У 1991 році закінчила
слов’янське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана
Франка.
Читає лекційні курси: “Теорія і практика перекладу”, “Порівняльна граматика
слов’янських мов”, “Актуальні проблеми сучасного перекладознавства”, “Проблеми
усного перекладу”.
Наукові зацікавлення: верхньолужицько-українські культурні та наукові взаємини; історія
науки; церковнослов’янська мова української редакції. Працює над кандидатською
дисертацією “Верхньолужицько-українські культурні та наукові взаємини другої
половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.”
Член редколегії збірника “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki” (Львів; Будишин,
Німеччина).
Закордонні відрядження: Феріальні курси серболужицької мови та культури (Сербський
інститут у Баутцені/Будишині, ФРН: 1993, 1995, 1997, 2003, 2005), Університет імені св.
Климента Охридського (Софія, Болгарія, 2012, 2013, 2016, 2018).
За останні п’ять років була учасницею 14 коференцій, з яких 8 – міжнародні.

Проекти

Працює над кандидатською дисертацією “Верхньолужицько-українські культурні та
наукові взаємини другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.”
Бере участь у науково-дослідній темі кафедри “Слов’янські мови та літератури: історія,
сучасний стан, типологічні паралелі” (номер д/р 0118U000616).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!