Мілітарна парадигма літератури ХХ-ХХІ ст.: еволюція та сучасна модифікація

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент КРУК ГалинаФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41, ФЛо-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ФЛу-41доцент КРУК Галина
ФЛу-42доцент КРУК Галина
ФЛу-43доцент КРУК Галина
ФЛу-44доцент КРУК Галина
ФЛо-41доцент КРУК Галина
ФЛо-42доцент КРУК Галина

Опис курсу

Вибіркова дисципліна є невід’ємною складовою підготовки студентів за спеціальністю «філологія», враховуючи наш колективний та індивідуальний досвід російсько-української війни 2014-2023. Основним завданням курсу є ознайомлення студентів зі способами та формами опису, проживання та осмислення сучасною українською літературою драматичних реалій та травматичних досвідів війни у контексті української мілітарної традиції.

Мета курсу полягає у системному, послідовному та об’єктивному висвітленні того, як змінюється та поглиблюється  дискурс війни в українській літературі ХХ-ХХІ ст. відповідно до суспільно-історичних та політичних обставин, як література війни пробує осмислити і подолати посттоталітарні травми та відрефлексувати індивідуальний та колективний  травматичний досвід, проблеми витісненої та втраченої історичної пам’яті, української самосвідомості та національної ідентичності. Література часу російсько-української війни 2014-2023 рр. є не лише багатогранною мистецькою реакцією на екстремальну подію, а й способом перепрочитання історичного та літературного минулого, фіксацією живої історії та прихистком гуманності.

Цілі курсу. Ознайомити студентів з важливими українськими творами воєнної проблематики та тим, як змінюються основні наративи та ракурси в різних історичних обставинах, показати способи та засоби, за допомогою яких сучасна література пропрацьовує історичні травми та загоює рани, показати гуманістичний та терапевтичний сенс, який проявляється в літературі у часи великих екзистенційних та суспільно-політичних криз, виробити навики аналізу художнього тексту у контексті історії.

 

Рекомендована література

 1. Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. / В. Гриневич. – Київ-Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – 508 с.
 2. Гриневич В. Український вимір війни та пам’яті про неї / В. Гриневич // Сучасні дискусії про Другу світову війну: зб. наук. статей та виступів українських і зарубіжних істориків. – Л. : ЗУКЦ, 2012. – С. 50–64.
 3. Дзюба-Погребняк О. Перша світова війна в літературах південних слов’ян / О. Дзюба-Погребняк. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 496 с. – (Сер. «Бібліотека супротиву, бібліотека надії»).
 4. Захарчук І. В. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму): монографія / І. В. Захарчук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2008. – 406 с.
 1. Захарчук І. Друга світова війна: досвід історії – досвід літератури // Слово і Час. – 2007. – № 6.
 2. Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 2. – Ч.1.
 3. Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. – К.: Либідь, 1998. – Кн. 2.
 4. Качуровський І. Для бою народжений // Сучасність. – 2006. – № 10.
 5. Кеппс Р. Як писати про війну. – К.: Смолоскип. – 2021
 6. Ковалів Ю. Художня хроніка великої трагедії (Українська література Другої світової війни). – К., 2004.
 7. Коли говорять гармати… Антологія української воєнної прози ХХ століття. К.: Yakaboo Publishing, 2022.
 8. Котик І. Література ціною дому: чотири книжки на тему біженства та депортації, портал «Читомо», 23.05.2022

Література ціною дому: чотири книжки на тему біженства та депортації

 1. Крук Г. Людина супроти війни: Потенціал особистості та можливості культури https://zaxid.net/lyudina_suproti_viyni_n1549323
 2. Мартиненко Ю. „Воєнна” проза І.Багряного („Людина біжить над прірвою”, „Огненне коло”) // Дивослово. – 2001. – №2
 3. Набитович І. Концепт війни у прозі Олеся Гончара, Івана Багряного та Ігоря Качуровського: осциляція між sacrum та profanym / І. Набитович // Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від модернізму до постмодернізму) : монографія / І. Набитович. – Дрогобич-Люблін, 2008. – C. 413–426.
 4. Пастух Т. Поезія в час війни (Серія публікацій на сторінках електронного часопису «Збруч» за 2022 р.)
 5. Петренко-Цеунова О. Література як мистецтво пам’ятати. // https://www.verbum.com.ua/09/2022/voices-of-our-memories/art-of-memory/
 6. Пухонська О. Літературна рецепція посттоталітарних воєн. Український та балканський контексти // STUDIA UKRAINICA POZNANIENSIA. Poznan, 2021.
 7. Пухонська О. Літературний щоденник як спроба автотерапії травми війни (за книгою «Життя P.S.» Валерії Бурлакової). / Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa, 2020.
 8. Пухонська О. Мова війни як мова пам’яті у поезії Бориса Гуменюка. / Запорізький науковий вісник. Серія “Філологія”
 9. Пухонська О. Лiтературнi вимiри травми у контекстi війни на Донбасi . Acta Polono-Ruthenica2(XXVI), 63–74. https://doi.org/10.31648/apr.6960
 10. Пухонська О. Поза межами бою. Дискурс війни в сучасній літературі. – Дискурсус, 2022.
 11. Улюра Г. Писати війну (серія публікацій під спільною назвою в електронному виданні Тиктор-медіа https://tyktor.media/pysaty-viynu/)
 12. Шостак, О. О. Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського «Шлях невідомого» і «Дім над кручею». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (73), 284-288. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/5985
 13. Юрґер Е. Війна як внутрішнє переживання. – К.: Стилет і стилос, 2022. – 136 ст.
 14. Яремчук І. Під знаком вогню. Генетичний контекст і естетична природа поезії УПА. – Л., 2006.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус