Фольклорна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2135ФЛу-11професор ГАРАСИМ Ярослав, доцент ЯРЕМКО Ліля
ФЛу-12СИРОЇД Олена
ФЛу-13доцент ГУНЧИК Ігор, професор ПИЛИПЧУК Святослав
ФЛу-14ФЕДУН Ірина
ФЛо-11професор ГІНДА Олена
ФЛо-12доцент ПАРУБІЙ Уляна
ФЛі-11професор ДОВГАЛЮК Ірина
ФЛт-11професор СОКІЛ Ганна

Опис курсу

Студентська фольклорна практика – навчальна форма польового фольклористичного дослідження.

Фольклористичне польове дослідження – це наукове дослідження, яке проводять безпосередньо серед народу з метою збирання відомостей про побутування фольклорної традиції: фольклорний репертуар, носіїв фольклору, обрядовий, побутовий і суспільно-історичний контексти функціонування фольклору.

Студентські експедиційні групи фольклористів та етнологів.
Городенківщина (Івано-Франківська область), 2015 рік

Студентська фольклорна практика – один з найважливіших етапів фахової практичної підготовки філолога і особливо філолога-фольклориста, адже саме під час практики студенти роблять перші самостійні кроки на фольклористичній ниві, розкривають для себе специфіку живого побутування фольклорної традиції, вчаться практично застосовувати здобуті теоретичні знання, набувають необхідного для майбутньої професійної діяльності досвіду фольклористичної праці у польових умовах. Записуючи явища фольклорної традиції, студенти також долучаються до важливої справи наукового вивчення та репрезентації фольклору рідного народу: згромаджують новий фольклорний матеріал. Матеріали польового фольклористичного дослідження – це важливе джерело вивчення фольклорної традиції народу.

Студентська фольклорна практика за місцем проживання (для студентів першого курсу філологічного факультету спеціалізації “Українська мова та література”).

Згідно з навчальним планом студенти першого курсу філологічного факультету наприкінці другого семестру (після екзаменаційної сесії) проходять фольклорну практику за місцем проживання, яка триває три тижні (кінець червня – початок липня) і загалом обіймає 135 навчальних годин.

Студентська фольклорна практика за місцем проживання є однією з форм фольклористичного польового дослідження, яке проводять стаціонарним способом. Цей спосіб передбачає тривале перебування дослідника серед місцевого населення, дає змогу детально пізнати його щоденне життя і побут, а також спостерігати за традиційною культурою в її природному функціонуванні.

Матеріали

Переглянути детальну інформацію з питань організації і проведення фольклористичної практики:

  1. Студентська фольклористична практика за місцем проживання (для студентів першого курсу філологічного факультету спеціалізації “Українська мова та література” відділення “україністика”).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус