ФЕДУН Ірина

Посада: асистент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Телефон (мобільний): +380667906037

Електронна пошта: iryna.fedun@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Автор понад 20-ти наукових публікацій, переважно з етноінструментознавства.

Виступала з лекціями в університетах Відня (2002 р.) та Любляни (2005 р.).

Курси

Публікації

Публікації:

 1. Особливості інструментальної традиції с. Домашів на Белзівщині (до питання національних взаємовпливів) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні напрямки відродження та розвитку народно-інструментального мистецтва в Україні”. – Київ, 1995. – С. 79-81. (у співавторстві з Л.Сабан).
 2. Традиційні інструментальні капели с. Сенечів на Бойківщині // Традиційна народна музична культура Бойківщини: Збірник статей і матеріалів. – Львів, 1996. – С. 25-27.
 3. Комплексні експедиції на Велике Полісся // Традиційна народна музична культура Західної Волині та Західного Полісся. – Львів, 1997. – С. 17-22. (у співавторстві з Л.Лукашенко, А.Поточняком, Ю.Рибаком).
 4. Народный скрипач Кузьма Воробэць как типичный музыкант-профессионал Восточной Бойковщины // Традиционное искусство и человек: Тезисы докладов ХIХ научной конференции молодых фольклористов памяти А.А.Горковенко. – Спб, 1997. – С. 72-73.
 5. Весільні обрядові наспіви південно-східної Берестейщини // Народна музика Волині. – Кременець, 1998. – С. 43-55. (у співавторстві з Л.Добрянською).
 6. К проблеме изучения традиционного ансамблевого инструментального исполнительства // Вопросы инструментоведения: Сборник рефератов. – Спб, 2000. – Вып. 4. – С. 170-172.
 7. Курс етноорганології у вищій школі (методичні рекомендації) // Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді. – Тернопіль, 2000. – С. 71-80.
 8. Деякі паралелі в традиційній інструментальній музиці Західного Полісся (Україна) і Литви // Фольклористичні візії: Збірник статей і матеріалів. – Тернопіль, 2001. – С. 53-64.
 9. Some parallels in traditional instrumental music of Western Polissia (Ukraine) and Lithuania // The 3rd International Scientific Conference “The Music Around Baltic: Past and Present”: Abstracts. – Klaipeda, May 11-13, 2001. – P. 17-18.
 10. Some parallels in traditional instrumental music of Western Polissia (Ukraine) and Lithuania // Tiltai: Humanitariniai ir socialiniai mokslai. – Klaipеda, 2001. – №8. – Р. 85-95.
 11. Коментарі до музичних транскрипцій // Бойківські весільні латканки / Зібрав та упорядкував П.Зборовський, муз. транскрипції І.Федун. – Львів, 2002. – С. 11-12.
 12. Традиційна інструментальна капела К.Воробця на Бойківщині // Традиційна народна музична культура Бойківщини / Упор. В.Коваль, П.Зборовський. – Львів: ТзОВ “Камула”, 2003. – С.74-86.
 13. Коломийки в репертуарі бойківського скрипаля К.Воробця // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 31. – Львів, 2003. – С. 233-246.
 14. Вербальна поведінка музикантів традиційних інструментальних ансамблів Західного Полісся // Етнокультурна спадщина Полісся / Упор. В.Ковальчук. Рівне: Перспектива, 2004. – С. 109-124.
 15. Монографія про музику Бойківщини [рецензія на: Хай М. Музика Бойківщини. – Київ: Родовід, 2002. – 304 с.] – Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 1-2. – С. 99-101.
 16. Компакт-диск „Поліські музики: Традиційна інструментальна музика Західного Полісся” (вступна стаття, підбір і впорядкування матеріалів). – Київ: Музика світу; Всеукраїнське товариство „Просвіта”, 2004. – 59:05 хв., стерео.
 17. The Сorrelations between Musicians and Listeners in Traditional Instrumental Music // Tiltai/Bridges, Klaipeda. (0,7а.а.).
 18. The Folkdances of the Western Polissia Region (Ukraine): Traditions and Innovations. – TRADITIONES, 34/1, 2005, 155-164.
 19. Новаційні процеси у навчанні музикантів-ансамблістів Західного Полісся // Нове життя старих традицій: Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» / За ред. проф. В.Давидюка. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. – С. 461-469.
 20. Інноваційні процеси в необрядових танцях Західного Полісся // Етномузика / Упор. Б.Луканюк. – Львів, 2007. – Число 2: Збірка статей та матеріалів на честь ювілею Івана Франка. – С. 62-73. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. – Вип. 14).
 21. Dance in the Polish tradition: Lexicon [рецензія] // Етномузика. – Львів, 2008. – Число 4: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника «Галицько-руських народних мелодій» Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / Упор. І.Довгалюк. – С. 156-157. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21).
 22. Аерофони. Акустика музична. Амбітус. Ансамблі інструментальні. Антифонне виконання. Багатоголосся. Етноорганологія. Жанри народної інструментальної музики. Ідіофони. Мембранофони. Народні музиканти-професіонали. Танці українські народні. Хордофони // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 6-7, 9, 13-16, 23, 119, 129-130, 161, 242, 271, 366-367, 418.
 23. До поняття інструментального ансамблю в традиційній музиці // Музична україністика. Сучасний вимір. – Вип. 8: На пошану видатного етномузиколога, члена-кореспондента АНУ, доктора мистецтвознавства, професора Софії Йосипівни Грици. – Київ: ІМФЕ ім. М.Рильського, 2012. – C. 121-129.

Народномузичні транскрипції:

 1. Транскрипції коломийок // Шадарідідайна / Упор. М.Савчук. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 9-14.
 2. Транскрипції ладканок // Бойківські весільні латканки / Зібрав та упорядкував П. Зборовський, муз. транскрипції І. Федун. – Львів, 2002. – С. 162-194. Перевидання: Зборовський П. Бойківські латканки / упорядник П. Зборовський, музичні транскрипції І.Федун. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2013. – 198 с.
 3. Транскрипції веснянок // Поліська дома: Вип. 2: Весна / Зібрав, упорядкував та прокоментував Віктор Давидюк. Нотації Ірини Федун. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 176 с.

Наукова біографія

Народилася 23.05.1971 року у місті Горохів Волинської області, виросла у місті Луцьк.

Навчання:
1977–1986 роки – ДМШ № 1 (фортепіано, Л. Бацаєва);
1986–1990 роки – Луцьке державне музичне училище (музикознавство, П. Мотуляк, В. Тиможинський, М. Преображенська);
1990-1996 роки – Львівська державна консерваторія ім. М. В. Лисенка (зараз Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка; композиція, проф. В. Камінський; музикознавство, проф. Б. Луканюк);
1997– не закінчила – аспірантура Російського інституту історії мистецтв, Санкт-Петербург (інструментознавство, проф., акад. І. Мацієвський).

Робота:
1994 – до т. ч. – на різних посадах (лаборант, молодший науковий співробітник, технік) Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при ЛНМА ім. М. В. Лисенка;
1997 – до т. ч. – асистент кафедри української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка;
1999–2000 – викладач Рівненського державного гуманітарного університету;
2000–2002 – інспектор відділу міжнародних зв’язків ЛНМА ім. М. В. Лисенка;
2004–2005 – асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор понад 20-ти наукових публікацій, переважно з етноінструментознавства, постійний учасник фольклорних експедицій (не лише в Україні, а й Білорусі, Польщі, Румунії, Грузії), міжнародних конференцій (Україна, Росія, Польща, Литва, Словаччина, Словенія).

Виступала з лекціями в університетах Відня (2002 р.) та Любляни (2005 р.).

Голова національного комітету RILM (International Repertory of Musical Literature, New York, 1999–2001). Від 2001 р. до т. ч. – позаштатний консультант співачки Руслани Лижичко.

Проекти

Голова національного комітету RILM (International Repertory of Musical Literature, New York, 1999–2001).

Постійний учасник фольклорних експедицій (не лише в Україні, а й Білорусі, Польщі, Румунії, Грузії), міжнародних конференцій (Україна, Росія, Польща, Литва, Словаччина, Словенія).

Від 2001 року до т. ч. – позаштатний консультант співачки Руслани Лижичко.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!