ПИЛИПЧУК Святослав

Посада: професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Працює над дослідженням фольклористичної спадщини Івана Франка.
Автор монографічних досліджень: “Галицько-руські народні приповідки”: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка” (Львів, 2008), “Фольклористична концептосфера Івана Франка” (Львів, 2014)

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Пилипчук Святослав. „Галицько-руські народні приповідки”: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка / С. Пилипчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 220 с.
 2. Пилипчук Святослав. Фольклористична концептосфера Івана Франка: [монографія] / С. Пилипчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с.

Статті:

 1. Пилипчук С. Українські правничі прислів’я у візії Володимира Охримовича / Святослав Пилипчук // Фольклористичні зошити. – 2002. – № 5. – С. 83-90.
 2. Пилипчук С. Юрій Шевельов про романтичний та позитивістичний підходи у вивченні прислів’їв / Святослав Пилипчук // Мандрівець. – 2003. – № 2 (43). – С. 36-41.
 3. Пилипчук С. Особливості формування та функціонування прямого та переносного значення паремій / Святослав Пилипчук // Мандрівець. – 2003. – № 4 (45). – С. 43-46.
 4. Пилипчук С. Пареміологічні зауваги. Погляд Філарета Колесси / Святослав Пилипчук // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ-ХХ ст. – Львів, 2005. – С. 110-115.
 5. Пилипчук С. Принцип збереження мовної автентичности текстів у фольклористичному доробку Івана Франка / Святослав Пилипчук // ЗНТШ – Львів, 2005 – Т. ССL. – С. 423-430.
 6. Пилипчук С. “Галицько-руські народні приповідки” Івана Франка: пареміографічний аспект / Святослав Пилипчук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Вип. 37. – С. 31–44.
 7. Пилипчук С. Книга українського мудрослів’я / Святослав Пилипчук // Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Т. І. – С. 7-16.
 8. Пилипчук С. Увиразнення специфіки жанру загадки на основі аналізу текстів із Середнього Полісся / Святослав Пилипчук // Народознавчі зошити – Львів, 2006. – № 3–4. – С. 394-398.
 9. Пилипчук С. Фольклористичні студії Миколи Костомарова: центральна проблематика / Святослав Пилипчук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Вип. 41. – С. 37-43.
 10. Пилипчук С. Принцип генетичного аналізу паремій у збірнику Івана Франка „Галицько-руські народні приповідки” / Святослав Пилипчук // Нове життя старих традицій: традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору „Берегиня” – Луцьк: ПДВ „Твердиня”, 2007. – С. 318-327.
 11. Пилипчук С. Образність та асоціативність паремій як елементи поетики жанру / Святослав Пилипчук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 39. – Львів, 2007. – С. 304-310.
 12. Пилипчук С. Галицько-руські народні приповідки // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 66–67.
 13. Пилипчук С. Пареміологічна концепція Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Т. І. – С. 929-936.
 14. Пилипчук С. Іван Франко про співвідношення національного й інтернаціонального у пареміях / Святослав Пилипчук // Міфологія і фольклор. – Львів, 2008. – № 1(1). – С. 79–85.
 15. Пилипчук С. З останнього десятиліття франкознавства у Львівському університеті / Святослав Пилипчук // Слово і час. – 2008. – № 10 (574). – С. 21-30 (у співавторстві з Легким М.).
 16. Пилипчук С. Професор з легенди / Святослав Пилипчук // Дзвін. – 2009. – № 11/12. – С. 166-168.
 17. Пилипчук С. «Велика психологія цивілізованої душі»: антропологічна школа в оцінці Івана Франка / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство. – Львів, 2008. – Вип. 70. – С. 263–269.
 18. Пилипчук С. «Шукання в орієнті»: міграційна школа в оцінці Івана Франка / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 227–239.
 19. Пилипчук С. Жанр колядки у науковій рецепції Івана Франка / Святослав Пилипчук // Вісник Львівського університету. – Львів, 2010. – С. 129–139. – (Серія філологічна. Франкознавство; Вип. 51).
 20. Пилипчук С. «Не щадячи ні трудів, ані поту…»: франкознавчі студії Романа Кирчіва / Святослав Пилипчук // Народознавчі зошити. – Зош. І–ІІ. – Січень–квітень (91–92). – 2010. – С. 41–46.
 21. Пилипчук С. «Тисячні зв’язуючі огнива»: співвідношення фольклору та літератури у науковій аргументації Івана Франка / Святослав Пилипчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 34. – С. 320–332.
 22. Пилипчук С. Міфологічна школа в оцінці Івана Франка / Святослав Пилипчук // Вісник Львівського університету. – 2010. – С. 107–116. – (Серія філологічна; Вип. 43).
 23. Пилипчук С. Франкова концепція написання історії української фольклористики / Святослав Пилипчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики.– Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 35. – С. 447–456.
 24. Пилипчук С. Думознавство Івана Франка / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 215–225.
 25. Пилипчук С. «Приступити до оцінки і означення того, що називаємо гумором українського народу…»: анекдотознавчий дискурс Івана Франка / Святослав Пилипчук // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 108–122. – (Серія філологічна. Франкознавство; Вип. 55).
 26. Пилипчук С. Апостол нації / Святослав Пилипчук // Каменяр. – Львів, 2011. – № 3. – С. 1-2.
 27. Пилипчук С. Іван Франко і Львівський університет / Святослав Пилипчук // Каменяр. – Львів, 2011. – № 1. – С. 1-2.
 28. Пилипчук С. «Блискавка, що нагло освітлює найглибші тайники людської душі…»: баладознавчі розмисли Івана Франка / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 155–167.
 29. Пилипчук С. Іван Франко – дослідник неказкової фольклорної прози / Святослав Пилипчук // Народознавчі зошити. – 2012. – № 4. – С. 622–633.
 30. Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка / Святослав Пилипчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 37. – С. 110–122.
 31. Пилипчук С. «Се розрізнені перлини великого намиста…»: жанр коломийки у науковій рецепції Івана Франка / Святослав Пилипчук // Бахмутський шлях. – Луганськ, 2012. – № 3/4 (66/67). – С. 174–184.
 32. Пилипчук С. «Вірю в силу духа…»: маєстати Франкового слова / Святослав Пилипчук // Дзвін. – 2012. – № 8 (814). – С. 111–115.
 33. Пилипчук С. Іван Франко і молодь: уроки націєтворення / С. Пилипчук // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів: Апріорі, 2012. – Вип. 11. – С. 494–504.
 34. Пилипчук С. Весняна календарно-обрядова поезія у рецепції Івана Франка / Святослав Пилипчук // Вісник Львівського Університету. – Львів, 2013. – С. 178–188. – (Серія філологічна; Вип. 58).
 35. Пилипчук С. Іван Франко – теоретик культурно-історичної школи у фольклористиці / Святослав Пилипчук // Вісник Прикарпатського Університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2012–2013. – Вип. 38–39. – С. 16–24.
 36. Пилипчук С. Антропологічна школа / Пилипчук С. // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Львів, 2013. – Т. І.
 37. Пилипчук С. «Безпристрасне вистудіювання тексту…»: методологія філологічної школи у фольклористичній практиці Івана Франка / Святослав Пилипчук // Studia methodologica. – Тернопіль, 2014. – № 37. – С. 123–129.
 38. Пилипчук С. «Первісні форми князівсько-лицарського епосу»: билино­знавчі зауваги Івана Франка / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство. – 2014. – Вип. 78. – С. 224–236.
 39. Пилипчук С. Компаративістичні студії Франка-фольклориста / Святослав Пилипчук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті академіка Леоніда Булаховського : зб. наук. праць. – К. : Освіта України,
  – Вип. 24. – С. 362–378.
 40. Пилипчук С. «Один із найзаслуженіших діячів на полі українознавства»: Осип Бодянський в оцінці Івана Франка / С. Пилипчук // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 268-282.
 41. Пилипчук С. Завжди актуальний Іван Франко / С. Пилипчук // Рідний край. Альманах Полтавського державного педагогічного університету . – 2014. – № 2 (31). – С. 64-67.
 42. Пилипчук С. Іван Франко – дослідник народної веснянково-гаївкової поезії / Святослав Пилипчук // Spheres of culture. – Lublin, 2013. – Vol. V. – P. 349–358.
 43. Пилипчук С. Українська весільна драма у рецепції Івана Франка / Святослав Пилипчук // Липар. Часопис за књижевност, језик, уметност и културу. – Крагујевц, 2013. – Година XIV, број 52. – С. 47–62.
 44. Пилипчук С. Генологический аспект фольклористических исследований Ивана Франко / Святослав Пилипчук // European Applied Sciences. – Stuttgart, – 2014. – # 2. – P. 122–124.
 45. Pylypchuk S. «Multiple linking cords»: correlation of folklore and literature in Ivan Franko’s scholarly argumentation / S. Pylypchuk // East European and Balkan Studies. – Vol. 39. – # 3. – 2014. – P. 40–52.
 46. Пилипчук С. «Як ся діяло із первовіку»: Іван Франко під знаком «Коляди» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 28–34.
 47. Пилипчук С. «Сік українських пісень народних», «перетворений в кипучу кров поета»: Франкове прочитання Шевченкового «Перебенді» / С. Пилипчук // Тарас Шевченко: «Апостол правди і науки» (Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка). – Львів, 2015. – С. 568-578.
 48. Пилипчук Святослав. «Незвичайно енергійний та симпатичний чоловік…»: Митрофан Дикарів у рецепції Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів, 2015. –Випуск 79. – С. 193–198.
 49. Пилипчук Святослав. Франків одвертий лист у вічність // Каменяр. Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – № 9. – листопад-грудень.
 50. Пилипчук Святослав. Франкові оскарження «темного царства»: lux in tenebris?  // Каменяр. Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – № 5–6. – травень-червень.

Рецензії:

 1. Пилипчук С. Дослідження номеносфери поезії Івана Франка [Рец. на кн.: Мар’яна Челецька. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів). – Львів, 2007. – 304 с.] / Святослав Пилипчук // Слово і час. – № 8 (584) (серпень 2009 р.) – С. 116-118.
 2. Пилипчук С. У пошуках «останків первісного світогляду» [Рец. на книгу: Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект) : монографія. – Київ : Наукова думка, 2013. – 240 с.] / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство. – 2014. – Вип. 78. – С. 340-343.

Тези:

 1. Пилипчук С. Франкова інтерпретація здобутків європейської пареміографії // Тези доповідей ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ франківських щорічних наукових конференцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 85-89.

Перевидання:

 1. Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко / Науковий редактор і автор вступної статті Святослав Пилипчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006-2008. – Т. І-ІІІ.

Наукова біографія

Народився 27 березня 1980 року у селі Стрептів Кам’янка-Бузького району Львівської області.

2002 року закінчив філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2002-2005 роках навчався в аспірантурі на Кафедрі української фольклористики імені акад. Філарета Колесси. 2005 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Галицько-руські народні приповідки” Івана Франка: пареміологічний і пареміографічний аспекти, поетика текстів” (науковий керівник – професор Іван Денисюк).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!