ГАРАСИМ Ярослав

Посада: професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: yaroslav.harasym@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Курси

Публікації

 1. Лінгвостилістична структура пейзажу в “Лесишиній челяді” // Іван Франко і національне відродження: Тези Республіканської наукової конференції. – Львів, 1991.– С. 161-164.
 2. Пантелеймон Куліш як фольклорист культурно-історичної школи // Пантелеймон Куліш і сучасність: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвячені 175-річчю від дня народження письменника. – Івано-Франківськ, 1994. – С. 106-108.
 3. Традиції культурно-історичної школи у науковім методі М. Грушевського-фольклориста // Михайло Грушевський і Західна Україна: доповіді і повідомлення наукової конференції. – Львів, 1995. – С. 234-236.
 4. Культурно-історична концепція фольклору в працях Михайла Драгоманова // Молода нація. – Київ, 1996. – Вип. 2. – С. 79-109.
 5. Об’єкт дослідження – українська ментальність // Монастирський острів. Культурологічний журнал. – Дніпропетровськ, 1996. – № 5. – С. 137-156.
 6. Фольклоризм Шевченка в концепції культурно-історичної школи // Тарас Шевченко і сучасність: Збірник матеріалів і тез міжнародної науково-теоретичної конференції. – Рівне, 1996. – С. 25-30.
 7. Перший учений української еліти та його маніфест культурно-історичної школи // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1996. – С. 240-241.
 8. Ранні фольклористичні праці Михайла Драгоманова (Питання наукового методу) // Михайло Драгоманов: доба та ідеї: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвячені 100-річчю від дня смерті письменника. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 54-67.
 9. Вивчення наукових фольклористичних та літературознавчих шкіл у вузах // Сучасні проблеми вивчення фольклору та літератури у вищих та середніх навчальних закладах: Матеріали науково-практичної конференції. – Мелітополь; Київ, 1996. – С. 20-21.
 10. Іван Франко і культурно-історична школа // Українське літературознавство. – 1997. – Вип. 62. – С. 67-75.
 11. О.Потебня та І.Франко // Львівська потебніана: Матеріали наукових читань. – Львів, 1997. – С. 55-60.
 12. Культурно-історична школа в історії української фольклористики. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Львів, 1997. – 22 с.
 13. Наукова методологія Франка-фольклориста // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998.– С. 284-290.
 14. Поетичні жанри поліського фольклору // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 217-229.
 15. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів, 1999. – 142 с.
 16. Нові записи з древньої Овруччини: огляд жанрів та сюжетів // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 225-245.
 17. Міфологічні елементи в календарній обрядовості поліщуків. (До проблеми розшифрування міфологеми “сокіл”) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції. – Львів: Світ, 1999. – Ч.2. – С. 495-500.
 18. Становлення моделі української культурно-історичної школи у фольклористиці // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Українська фольклористика. – Львів, 1999.– Вип. 27.– С. 14-22.
 19. Коли ще жито говорило (мікроаналіз поетики поліської жнивної пісні) // Загароддзе: Матеріали науково-краєзнавчої конференції. – Мінськ, 2000. – Вип. 2. – С. 60-64.
 20. Іван Франко як дослідник дум // Українське літературознавство. – 2001. – Вип. 64. – С. 103-110.
 21. У дивосвіті “одшедших поколінь”. Фольклористичні студії І.Денисюка. // З його духа печаттю: Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 12-18.
 22. Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору у концепції О.Потебні // Вісник Харківського університету.
 23. Послання до сучасників // За вільну Україну. – 2002.– 11-12 січ.
 24. Послання до сучасників // Салига Т. Вокатив (Літературно-публіцистичні статті).– Львів, 2002.– С. 3-8.
 25. Поетична пам’ять народу [Рецензія на збірку народних пісень “Ой летіли журавлі…(Пісні з голосу Катерини Куйбіди / Записав і впорядкував Богдан Стельмах)” ] // За Вільну Україну. – 2002. – 27 берез.
 26. Етноестетика Василя Стефаника // Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2002.– С. 382-388.
 27. Етнографія: проти асиміляції, на захисті духовности // За вільну Україну. – 2002.– 11 груд.
 28. Тарас Шевченко: художні універсали української державності // Посвята: Літературно-мистецький збірник / За ред. Р.Лубківського. – Львів: Світ, 2003.– С. 337-342.
 29. На шляху до академічних висот // Vivat Academia: Матеріали І Всеукраїнської конференції молодих учених-філологів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003.– С. 3–4.
 30. Зреалізовані перспективи (Рец. на Франкознавчі студії / Ред. кол. Є.Пшеничний (голов. ред., А.Войтюк, В.Винницький та ін. – Дрогобич: Вимір, 2001.– Вип. 1.– 256 с.; 2002.– Вип. 2.– 412 с.) // Дзвін. – 2003.– № 5-6.– С. 148-149.
 31. Послання до сучасників // Тарас Салига. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2003.– (Серія “Слово про вченого”. Вип. 1).– С. 42-48.
 32. Галайчук В., Гарасим Я., Денисюк І. Публікації фольклору. Фольклорні записи з Полісся. Село Тур // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2003. – Вип. 31. – С. 247-262.

Наукова біографія

Народився 1973 року у селі Старі Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області.

1994 року закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. 1997 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Культурно-історична школа в історії української фольклористики” (за спеціальністю 10.01.07 – “фольклористика”, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Іван Денисюк).

2010 року захистив докторську дисертацію на тему “Етноестетика українського пісенного фольклору” (за спеціальністю 10.01.07 – “фольклористика”, науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Іван Денисюк).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!