Науковий семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Немає
62Курсова робота
72Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛф-31професор ГІНДА Олена
632ФЛу-32професор ГАРАСИМ Ярослав
720ФЛф-41доцент ЯРЕМКО Ліля

Матеріали

Викладач: Федун Ірина Йосипівна

Тел.: +380667906037

Email: irynafedun@gmail.com

 

16 березня 2020 року

Тема заняття: Написання вступу до курсової роботи (2 год.)

 1. Основні вимоги до написання вступу.
 2. Формулювання актуальності роботи.
 3. Мета та завдання.
 4. Об’єкт і предмет.
 5. Методи дослідження.
 6. Наукова новизна.
 7. Практичне значення.

 

23 березня 2020 року

Тема заняття: Опис літератури до курсової роботи.

 1. Класифікація літератури.
 2. Аналіз джерел.
 3. Хронологічний опис.
 4. Тематичний опис.

 

30 березня 2020 року.

Тема заняття: Написання основної частини.

 1. Поділ на розділи.
 2. Написання 5 сторінок однієї з частин на вибір.

 

Література до тем:

 1. Євтушенко М., Хижняк М. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 350 с.
 2. Корягін М., Сік М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Київ: Алерта, 2019. 492 с.
 3. Ладанюк А., Власенко Л., Кишенько В. Методологія наукових досліджень. Київ: Ліра-К, 2018. 352 с.
 4. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. Київ, 2003. 295 с.
 5. Онлайн-джерела (самостійний пошук).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус