ДОВГАЛЮК Ірина

Посада: професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: iryna.dovhalyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія української етномузикології, етномузична педагогіка

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський: Музично-етнографічний доробок. – Львів, 2000. – 154 с.
  Рецензії:
  Загайкевич Марія. Музично-етнографічне дослідження про минуле, спрямоване у майбутнє // Вісник Львівського університету. – Львів, 2003. – С. 410 – 412. – (Серія філологічна; Вип. 31). Сюта Богдан. Дві книги про Осипа Роздольського // Студії мистецтвознавчі. – Київ, 2003. – Ч. 4. – С. 117–120.
 2. Довгалюк Ірина. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: монографія. – Львів, 2016. – 650 с. + іл.
  Рецензії:
  Вовчак Андрій. Утвердження документування як важливої проблематики української фольклористики // Міфологія і фольклор. – Львів, 2016. – № 1–2. – С. 169–179.
  Клименко Ірина. Монографія Ірини Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” (Львів, 2016) як “маркер якості” Львівської істо­ричної школи в етномузикології // Проблеми етному­зикології. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 88–89. – (Серія “Слов’янська ме­логеографія” ; кн. 5).
  Рибак Юрій. Фундаментальне дослід­жен­ня історії фонографічних записів // Українська музика. – Львів, 2016. – Ч. 4 (22). – С. 138–142.
  Пасічник Володимир. Капитальный труд о фонографировании народной музыки в Украине // Tradicia ir dabartis Traditionи & Contemporariti. – № 12. – Klaipéda, 2017. – S. 305–317; передрук: Пасічник Володимир. Про фонографування народної музики в Україні [рецензія на: Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції = Phonographing Folk Music in Ukraine: History, Methodology and Tendencies: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 650 с. + іл. // Вісник Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – (Серія мистецтвознавство). – С. 318–324.
  Dorosz Piotr. Z fonografem na Ukrainie // Ruch Muzyczny. – Warszawa, 2017. – № 5. – S. 94.
  Вовчак Андрій. Утвердження фольклористичного архівознавства [Огляд]: Ірина Довгалюк. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 650 с., іл. // Вісник Львівського університету. – Львів, 2017. – С. 410–421. – (Серія філологічна; Вип. 66).
  Супрун-Яремко Надія. Фонографування і фоноархівування народної музики в Україні // Українська музика. – Львів, 2017. – Ч. 3 (15). – С. 173–178.
  Луканюк Богдан. Рецензія-відгук на книгу І. Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” // Етномузика: Збірка статей та матеріалів / упорядник Лариса Лукашенко. – Львів, 2017. – Ч. 13. – С. 151–155.

Дослідження:

 1. Довгалюк Ірина. Перші фонографічні записи народної музики на Чернігівському Поліссі // Полісся: мова, культура, історія: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ, 1996. – С. 458-463.
 2. Довгалюк Ірина. Інститут народної творчості у Львові та культурно-освітнє життя в Галичині у 1941-1944 роках // Записки НТШ. Праці музикознавчої комісії. – Львів, 1996. – Том ССХХХІІ – С. 448-463 (співавтор С. Шнерх). Перевидання: Інститут народної творчості у Львові та культурно-освітнє життя в Галичині у 1941-1944 роках // Богословіє (Bogoslovia). – Рим (Romae), 1996. – Том (vol) 60. – С. (Р.) 81-107 (співавтор Сергій Шнерх).
 3. Довгалюк Ірина. Музично-етнографічна діяльність О. Роздольського. – Київ: Родовід, 1997. – 49 с.
 4. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський як піонер фронтально-систематичного фонографування народномузичної творчості // Народознавчі зошити. – 1997. – № 1. – С. 1-4 (співавтор Богдан Луканюк).
 5. Довгалюк Ірина. Гортаючи сторінки життя і творчості о. Северина Сапруна // Дрогобиччина – земля Івана Франка / Упорядник і редактор Михайло Шалата. – Дрогобич, 1997. – Том 4. – С. 565-575 (співавтор Сергій Шнерх).
 6. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський в історії музичної фольклористики: Автореф. дис. …канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Науковий керівник Богдан Луканюк. – Київ, 1998. – 16 с.
 7. Довгалюк Ірина. Останній період у музично-етнографічній діяльності Осипа Роздольського // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Музичне мистецтво. – Тернопіль, 1998. – № 1 (9). – С. 66-71.
 8. Довгалюк Ірина. Фоноархів Осипа Роздольського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 1999. – Вип. 27. – С. 165-170.
  Передрук (варіант)
  : Фонографічна спадщина Осипа Роздольського // Бродівщина – край на межі Галичини й Волині. – Броди, 2008. – С. 84-90.
 9. Довгалюк Ірина. З історії вірменської колонії в Кутах // Історія Гуцульщини. – Львів, 1999. – Том IV. – С. 151-162 (співавтор Петро Сіреджук).
 10. Довгалюк Ірина. До питання про етномузикологічні спеціалізації вищої школи // Всеукраїнська науково-педагогічна конференція “Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді”. – Кременець, 11–12 травня 2000 р.: Матеріали / Головний редактор Олег Смоляк.  – Тернопіль, 2000. – С. 80-85.
 11. Довгалюк Ірина. Боян дрогобицької землі (До 100-річчя з дня народження та 50-річчя з дня смерті отця Северина Сапруна) // Musica Galiciana /Pod redakcją L.Mazepy. – Rzeszów, 2000. – Tom V. – С. 311-316 (співавтор Сергій Шнерх).
 12. Довгалюк Ірина. Західноподільські експедиції Осипа Роздольського // Традиційна народна музична культура Західного Поділля: Збірник статей і матеріалів / Упорядники Олег Смоляк, Василь Коваль. – Тернопіль, 2001. – С. 48-54.
 13. Довгалюк Ірина. Сто років перших фонографічних записів народнопісенних мелодій в Галичині // Musica Galiciana (Музика Галичини): Збірка статей / Упорядник Олександр Зелінський. – Т. VІ. – Львів, 2001. – С. 221-225. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. – Вип. 5).
 14. Довгалюк Ірина. Родина Сапрунів – родина музикантів, співаків, громадських діячів // Український родовід / Упорядник Адріана Огорчак. – Львів, 2001. – С. 76-79. (співавтор Сергій Шнерх, Олександра Дацько).
 15. Довгалюк Ірина. Історичні типи публікацій народномузичних торів (До постановки питання) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 192-201.
 16. Довгалюк Ірина. Кафедра музичної фольклористики // Сторінки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Львів: Сполом, 2003. – С. 169-178 (співавтор Ліна Добрянська).
  Видання друге: Сторінки історії Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Львів: Сполом, 2008. – С. 304-318 (Співавтор Л. Добрянська).
 17. Довгалюк Ірина. Проект “Народна пісня в Австрі” та Філарет Колесса // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ-ХХ століття: Зб. наук. праць та матеріалів / Упорядники Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2005. – С. 240-256.
 18. Dovhaljuk Iryna. Das Projekt “Das Volkslied in Österreich“ und Filaret Kolessa // Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes. – Wien, 2004/2005. – Bd. 53/54. – S. 134-151.
 19. Довгалюк Ірина. Етномузичні аспекти монографії Володимира Шухевича “Гуцульщина”// Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 60-річчя Богдана Луканюка / Упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2007. – Число 3. – C. 43-56. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Вип. 15).
 20. Довгалюк Ірина. З історії проекту “Народна пісня в Австрії” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2006. – Вип. 37. – С. 276-287.
 21. Dovhaljuk Iryna. Die Anfänge der Volksliedaufzeichnungen mit dem Phonographen in Galizien in der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie // Biblos. Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift. Süd-Ost Europa. – Wien: Österreichische Nationalbibliothek, 2007. – № 1 (56). – S. 21-31.
 22. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський – збирач музичного фольклору // Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження. З нагоди 10-річчя відродження. – Броди, 2008. – С. 53-62.
 23. Довгалюк Ірина. “Корпус українського фольклору” Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника “Галицько-руських народних мелодій” Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / Упорядник І. Довгалюк.. – Львів, 2008. – Ч. 4 – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21). – С. 9-36.
 24. Довгалюк Ірина. Географія збірника “Галицько-руські народні мелодії”: Каталог // Етномузика. – Львів, 2008. – Ч. 4. – Компакт-диск (CD). – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21). (співавтор Юрій Сливинський).
 25. Довгалюк Ірина. Причинки до історії проекту фонографування дум // Етномузика. – Львів, 2008. – Ч. 5: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці експедиції для фонографування дум / Упорядники І. Довгалюк, Ю. Рибак. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 22). – С. 9-26.
 26. Довгалюк Ірина. Галицько-руські народні мелодії, зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 65-66.
 27. Довгалюк Ірина. “Das Volkslied in Österreich” (нім. – “Народна пісня в Австрії”) // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 77-79.
 28. Довгалюк Ірина. Етномузикознавство (етномузикологія) // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 117-119.
 29. Довгалюк Ірина. Кафедра музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 184-185.
 30. Довгалюк Ірина. Комітет для запису та видання українських народних пісень з мелодіями 1894-1895 // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 211-212.
 31. Довгалюк Ірина. “Молодощі” Лисенко Микола. // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 255-256.
 32. Довгалюк Ірина. Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології (ПНДЛМЕ) //Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 316-317.
 33. Довгалюк Ірина. Українські народні мелодії, зібрав і зредагував Зиновій Лисько // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 383.
 34. Довгалюк Ірина. Фонограф // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 414-416.
 35. Довгалюк Ірина. До історії експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 5-27.
 36. Dovhalyuk Iryna. Etnomuzycne aspekty monografii Włodzimirza Szuchiewicza “Huculszczyzna” // Huculszczyzna, jej kultura i badacze. – Kraków, 2008. – S. 39-52.
 37. Довгалюк Ірина. Перша бойківська експедиція Філарета Колесси // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2009. – Вип. 9. – С. 54-69.
 38. Dovhaltyk Iryna. Collections of phonographic cylinders in Halychyna archives // Historical Sources and Source Criticism. – 2010, [Stockholm]: Svenskt visarkiv. – P. 69-81.
 39. Довгалюк Ірина. До історії поліської експедиції Філарета Колесси та Казімєжа Мошинського // Народна творчість українців у просторі та часі. – Луцьк, 2010. – С. 50-60.
 40. Довгалюк Ірина. Галицькі колекції фонографічних валиків // Дев’ята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель : Матеріали / Редактори-упорядники Б. Луканюк та Ю. Рибак. – Львів: Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології, 2010. – С. 71-84.
 41. Довгалюк Ірина. Фонографічні валики в архіві Філарета Колесси // Етномузика : Збірка статей та матеріалів / Упорядник Б. Луканюк. – Львів, 2011. – Ч. 7. – С. 101-115. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 26).
 42. Довгалюк Ірина. Опанас Сластьон в історії фонографування кобзарсько-лірницької традиції // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів, 2011. – С. 3-20.
 43. Довгалюк Ірина. Лемківщина у дослідженнях Філарета Колесси // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – С. 150–168. – (Серія мистецтвознавство; вип. 11).
 44. Довгалюк Ірина. Кілька штрихів до історії експедиції Філарета Колесси на Миргородщину (на основі епістолярію Філарета Колесси) // Етномузика: збірка статей та матеріалів / упорядник Ю. Рибак. – Львів, 2012. – Ч. 8. – С. 114–134. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка ; вип. 28).
 45. Dovhalyuk Iryna. Еkspedycje Filareta Kolessy na Lemkiwszczynu // Szlakiem karpackich tradycji ludowych. – Kraków, 2012. – S. 28-43.
 46. Довгалюк Ірина. До сторіччя лемківських експедицій Філарета Колесси // Матеріали до української етнології. – Вип. 11 (14). – Київ, 2012. – С. 186–191.
 47. Довгалюк Ірина. Фоноархів Кабінету музичної етнографії Всеукраїнської Академії Наук // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – C. 114–130. – (Серія мистецтвознавство; вип. 12).
 48. Довгалюк Ірина. Перша публікація народних мелодій у Галичині // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник І. Довгалюк. – Львів, 2013. – Ч. 9. – С. 93–101. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка; вип. 30).
 49. Довгалюк Ірина. Архів Філарета Колесси у Львові // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси) / упорядники І. Довгалюк, А. Вовчак. – Львів, 2013. – С. 14–32. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”; вип. 13).
 50. Довгалюк Ірина. До історії підготовки музичного тому корпусу українських народних дум Катерини Грушевської // Музична україністика: сучасний вимір. – Київ, 2013. – С. 294–305.
 51. Довгалюк Ірина. Поліська експедиція Філарета Колесси // Проблеми етномузикології. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 76–92.
 52. Довгалюк Ірина. Фонографічні дослідження   фольклору у Кабінеті   музичної етнографії (ВУАН / АН УРСР) 1933–1948 років // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник Б. Луканюк. – Львів, 2014. – Ч. 10. – С. 54-75. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка; вип. 33).
 53. Довгалюк Ірина. Роздольський Осип (Йосип) Іванович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Т. ІІ: Л–Я. – Львів, 2014. – С. 372.
 54. Довгалюк Ірина. Перші фонографічні записи народної музики на Лемківщині // Łemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność. – T. 5. – Słupsk; Zielona Góra; Svidnik, 2015. – S. 393–408.
 55. Довгалюк Ірина. Наукове товариство імені Шевченка та фонографування // Україністика – минуле, сучасне, майбутнє: збірник наукових праць Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. – Brno, 2015. – C. 359–367.
 56. Довгалюк Ірина. До історії Львівського філіалу Віденського фонограмархіву // Вісник Львівського університету. – Львів, 2015. – С. 92–99. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13, ч. 1).
 57. Довгалюк Ірина. Фонографічні записи української народної музики у Берлінському фонограмархіві // Етномузика. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 17–28. – (Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка; вип. 37).
 58. Довгалюк Ірина. Фонографические записи народной музыки в архивах Львова // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – № 11. – Klaipéda, 2016. – С. 181–198.
 59. Довгалюк Ірина. “Галицько-руські народні мельодії” // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Том 3: Вес.–Глин. – Львів, 2016. – С. 414–416.
 60. Довгалюк Ірина. “Галицько-руські народні піснї з мельодіями” // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Том 3: Вес.–Глин. – Львів, 2016. – С. 416–418.
 61. Довгалюк Ірина. Богдан Луканюк: організатор науки, педагог, учений // Десята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21–23 квітня) : збірка статей і матеріалів на пошану професора Богдана Луканюка / редактор-упорядник Ю. Рибак. – Львів, 2017. – С. 9–28. (співавтор Юрій Рибак). Передрук: Українська музика : науковий часопис. – Львів, 2017. – Ч. 4 (26). – С. 44–61.
 62. Довгалюк Ірина. Фонографические записи народной музыки в архивах Киева // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – Klaipeda, 2017. – № 12. – S. 301–316.
 63. Довгалюк Ірина. Оцифрована колекція фонографічних валиків Приватного архіву Філарета Колесси у Львові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 230–244.
 64. Довгалюк Ірина. Рецензія Філарета Колесси на рукописну збірку народних пісень з нотами з Холмщини та Підляшшя Якова Сєнчика // Етномузика: Збірка статей та матеріалів / упорядник Л.Лукашенко. – Львів, 2017. – Ч. 13. – С. 89–98.
 65. Довгалюк Ірина. Методика экспедиционных фонографических исследований украинской народной музыки Филарета Колессы // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – Klaipeda, 2018. – № 13. –  С. 235–248.
 66. Довгалюк Ірина. Початки звукового документування народної музики в Україні // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. – Київ, 2018. – С. 67–82. – (Серія Музичне мистецтво ; вип. 1).
 67. Довгалюк Ірина. Початки звукового документування народної музики на Поліссі // Актуальні питання Східноєвропейської етномузикології. – Дніпро, 2018. – Вип. 1. – С. 13–30.
 68. Довгалюк Ірина. Штрихи до історії взаємин Василя Барвінського та Северина Сапруна-молодшого // Українська музика: науковий часопис. – Львів, 2018. – Ч. 4 (30). – С. 121–129.
 69. Довгалюк Ірина. Мій перший вчитель музики // …У звуках музики свої лишили знаки : збірка статей на пошану викладачів-професорів кафедри теорії музики / упорядник Оксана Письменна. – Львів, 2018. – С. 67–73.
 70. Довгалюк Ірина,  Добрянська Ліна. Львівська етномузикологія від джерел до сьогодення (у співавторстві із І. Довгалюк) // 25-ліття львівської Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок. Біобібліографічний покажчик / упорядник Ірина Довгалюк. – Львів, 2019. – С. 5–22.
 71. Довгалюк І. Календар-альманах “Львівський пілігрим” і початки зацікавлення українським музичним фольклором у Галичині // Проблеми етномузикології. Вип. 15 / упор. Маргарита Скаженик, Олена Шевчук. Київ, 2020. С. 28-40.
 72. Siuta Bogdan, Dovhalyuk Iryna, Markova Olena, Zinkiv Iryna, Hrab Uliana. Non-Musical Markers of the Structure and Content of Musical Works at the end of the 20-th Century // AD ALTA: Journal оf Interdisciplinary Research (The Czech Republic). Vol. 11, Issue 01 (11/01). June, 2021. Р. 37 – 41. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online).
 73. Dovhaljuk Iryna, Dobrjanska Lina Třicet let samostatné ukrajinské etnomuzikologie (1990–2020) // Národopisna revue. 2021, № 2. S.121–133.
 74. Довгалюк Ірина. Добрянська Ліна. Етномузикологія України на зламі ХХ–ХХІ століть: осередки, педагогіка, документування фольклору // Проблеми етномузикології. Вип. 16 / упор. Маргарита Скаженик, Олена Шевчук. Київ, 2021. С. 5–23.
 75. Довгалюк Ірина. Початки народномузичної фонограмархівістики у Європі // Музикознавча думка Дніпропетровщини: збірник наукових статей. Дніпро, 2021. Вип. 21 (2). С. 32–48.
 76. Довгалюк Ірина. Життєвими та науково-творчими шляхами академіка Філарета Колесси // Вісник НТШ. Львів, 2021. Ч. 65. С.43–49.
 77. Довгалюк Ірина, Добрянська Ліна. Етномузикологія України на зламі ХХ–ХХІ століть (1991–2022): наука, видання, конференції // Проблеми етномузикології. Вип. 17 / упор. Маргарита Скаженик, Олена Шевчук. Київ, 2022. С. 5–15. DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2022.17

Повідомлення, тези доповідей, переклади, газетні  статті, інтерв’ю:

 1. Довгалюк Ірина. Експедиції О. Роздольського на Лемківщину // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель (Львів, 22-24 березня 1990 р.) / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 1990. – С. 48-50.
 2. Довгалюк Ірина. Збирацька спадщина О. Роздольського // Проблеми вивчення та пропаганди народної творчості як складової частини української національної культури: Тези доповідей. – Рівне, 1990. – С. 18-19.
 3. Довгалюк Ірина. Про публікацію збирацького доробку О.Роздольського // Четверта конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Матеріали / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 1993. – С. 86-87.
 4. Довгалюк Ірина. Пісня про трагедію дивізійників // Шлях перемоги. – 1994. – № 1–2 (співавтор Сергій Шнерх).
 5. Довгалюк Ірина. Родина Сапрунів // Галицька брама. – 1995. – № 9.– С. 6 – 7 (співавтор Сергій Шнерх).
 6. Довгалюк Ірина. Формування фольклористичної еліти у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1996. – С. 267.
 7. Довгалюк Ірина. Він об’єднав воєдино хори Галичини // За вільну Україну. – 1996.– № 18 (співавтор Сергій Шнерх, Олександра Дацько).
 8. Довгалюк Ірина. О. проф. Северин Сапрун, Северин Сапрун (мол.). Крихти / Редактор-упорядник і вступна стаття Ірини Довгалюк – Львів, 1999. – 65 с.
 9. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський // Гражда. – 2002. – №  6. – С. 65.
 10. Довгалюк Ірина. Фольклор – школа майбутнього [інтерв’ю журналістові Данилу Ільницькому] // Citi life: Західноукраїнський журнал. – 2007. – № 7. – С. 17-19.
 11. Довгалюк Ірина. Гуцульський фестиваль у Кракові // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 150-ліття Івана Франка / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 2007. – Число 2. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка). – С. 209-211.
 12. Dovhaliuk Iryna. The beginning of phonographic recordings of folk music in Ukraine // Abstracts of the 39-th World Conference International Council for Traditional Music. – Vienna, 2007 (4-11 July). – S. 204.
 13. Довгалюк Ірина. Abstracts of the 39-th World Conference International Council for Traditional Music. – Vienna, 2007 (4-11 July) // Записки НТШ. Том CCLIX. Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – С.762-767. Передрук без купюр: 39 світова конференція міжнародної ради з традиційної музики (International Council for Traditional Music) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів,2011. – С. 275-284.
 14. Довгалюк Ірина. Проблеми етномузикології та фольклористичної архівістики на Міжнародній науковій конференції до 70-річчя заснування Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси // Етномузика: Збірка статей та матеріалів до 100-ліття теорії музично-етнографічної транскрипції / Упорядник В. Коваль. – Ч. 6. – Львів, 2010. – С. 188-192. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 25).
 15. Довгалюк Ірина. Філарет Колесса – класик європейської етномузикології // Високий замок. – Львів, 18 жовтня 2011. – № 191. – С. 10.
 16. Довгалюк Ірина. Ювілей видатного сина Стрийської землі (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) // Рідне поле. – Стрий, 06.01. 2012. – № 1. – С. 9.
 17. Довгалюк Ірина. Карпатська конференція у Кракові // Етномузика: Збірка статей та матеріалів / Упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2012. – Ч. 8. – С. 157-160. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка ; вип. 28).
 18. Довгалюк Ірина. Передісторія фонографування в Галичині // Міжнародна наукова конференція “Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія” присвячена 90-літтю від дня народження українського етномузиколога Володимира Гошовського та 100-літньому ювілею заснування Інституту музикології Львівського Університету : тези доповідей. – Львів: ЛНУ, 2012. – С. 7–9.
 19. Довгалюк Ірина. Періодизація українського фольклору Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) / упорядники І. Довгалюк, А. Вовчак. – Львів, 2013. – С. 674–676. (Передмова до публікації статті Ф. Колесси Спроба періодизації українського фольклору). (співавтори Вовчак Андрій, Марків Руслан).
 20. Довгалюк Ірина. Передмова // Ярмола Вікторія. Скрипкова традиція Рівенсько-Волинського Полісся. – Львів, 2014. – С. 5–6.
 21. Зубрицький Денис. Про спів простого люду / переклад і вступна стаття Ірини Довгалюк // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник Б Луканюк. – Львів, 2014. – Ч. 10. – С. 118–128. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка ; вип. 33).
 22. Довгалюк Ірина. До історії фонограмархіву Наукового товариства ім. Шевченка // Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи : тези. – Львів, 2015. – С. 23–33.
 23. Довгалюк Ірина. Невідомі сторінки європейської історії звукового та візуального документування народної культури. [Рецензія]: Jacek Piotr Jackowski. Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych… – Warszawa, 2014 / Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 402–408.
 24. Довгалюк Ірина. Повернення із забуття. [Рецензія]: Нижанківський Остап. Народні пісні: збірка 1891 року… – Львів, 2016 // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 408–410.
 25. Довгалюк Ірина. Друга міжнародна науково-практична конференція „Володимир Гошовський і Закарпаття” // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник Ю.Рибак. – Львів, 2018. – Ч. 14. – С. 235–239.
 26. Довгалюк Ірина, Добрянська Ліна. Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології // Українська музична енциклопедія. Київ, 2018. Т. 5. С. 433–436.
 27. Dovhalyuk Iryna, Lukashenko Larysa. Galician ethnomusicology of the beginning of the 20th century: its establishment and directions // Folk Music Research, Folkloristics, an Anthropology of Music in Europe/ Pathways in the Intellectual Histoey of Ethnomusicology. International symposium. 17-19 Octcber 2019. Abstract book. – Vienna, 2019. – P. 23.
 28. Довгалюк Ірина. Початки публікації народних мелодій у Галичині // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 24‒25 жовтня 2019 року) / ред. упор. В. Пасічник. Львів, 2019. С. 173–175.
 29. Довгалюк Ірина, Коваль-Фучило Ірина. “Das Volkslied in Österreich” (“Народна пісня в Австрії” // Українська фольклористична енциклопедія / голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ, 2019. – С. 234–235.
 30. Довгалюк Ірина, Лукашенко Лариса. Міжнародний етномузикознавчий симпозіум у Відні // Етномузика. Ч. 16. Львів, 2020.  С. 220–223.
 31. Довгалюк І. Народної творчості інститут // Енциклопедія сучасної України: гол. редкол. І. Дзюба, А.Жуковський, М.Железняк та ін. НАН України, НТШ. Київ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН Украни, 2020. (Т.22).
 32. Довгалюк Ірина. Антологія необрядової пісенності другої половини ХХ початку ХІХ століття. Рецензія на книгу: Грица Софія. Необрядовий фольклор західних регіонів України: регіонально-жанрова антологія. Київ: Ліра-К, 2020. 764 с.: нот. // Етномузика. Ч. 17. Львів, 2021.  С. 193–195.
 33. Довгалюк Ірина. Фольклористична педагогіка Філарета Колесси // Третій Міжнародний Етномузикознавчий Симпозіум «Актуальні питання Східноєвропейської етномузикології». Тези. Дніпро, 01–03 березня 2022 року. Дніпро, 2022. С. 14.
 34. Dovhaliuk Iryna, Dobryanska Lina. The beginnings of phonographical recordings of the Ukrainian folk music epic tradition: history, problems, achievements // Ballads and the audience in time and space. 50th International Conference of International Ballad Commission. Academy of Sciences of Albania. 1–5 September 2022. Tirana & Gjirokastra, Albania. Abstracts. P. 85 – 87.
 35. Довгалюк Ірина. Ірина Клименко, Обрядові мелодії українців у контексті слов’яно балтського раньотрадиційного меломасиву: типологія і географія, Київ: Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського 2020, Т. 1: Монографія, сс. 360; Т. 2: Атлас, сс.100 + CD [Рецензія] // Slavia Orientalis. Tom LXXI. NR 1. ROK 2022. S. 223 – 226. DOI: 10.24425/slo.2022.141157

Педагогіка:

 1. Довгалюк Ірина. Українська народна музична творчість: Програма педагогічних училищ для спеціальності 03. 05. – Київ: РНМК, 1990. – 19 с.
 2. Довгалюк Ірина. Деякі питання щодо програми курсу “Українська народна творчість” // Народна музична творчість, традиції, обряди, як складова національної (рідної) школи. – Київ: РНМК, 1992. – С. 12-13.
 3. Довгалюк Ірина. Фольклорна збирацька практика з курсу “Українська народна музична творчість” для спец. 03. 05: Методичні рекомендації. – Київ: РУМК, 1992. – 12 c. (співавтор Михайло Мишанич).
 4. Довгалюк Ірина. Методичні рекомендації до викладання курсу “Українська народна музична творчість” для студентів спеціальності 03. 05 “Музичне виховання” педагогічних училищ України. – Київ: РУМК, 1992. – 27 с.
 5. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський (з історії музичної фольклористики): Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика”. – Львів: Видавництво Львівського державного університету, 1997. – 24 с.
 6. Довгалюк Ірина. Навчальна програма спецкурсу “Історія української етномузикології”: Для студентів спеціальності “Фольклористика” спеціалізації “Етномузикологія”. – Львів: Видавництво Львівського національного університету, 2003. – 38 с.
 7. Фольклористична експедиційна практика. Організаційні засади проведення практики, документування й архівування матеріалів: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика” / Уклали Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів: ТеРус, 2005. – 33 с.
 8. Довгалюк Ірина. Проект програми курсу “Музичний фольклор: Музичні жанри української народної творчості” (для студентів філологічного факультету спеціальності “Фольклористика” Львівського національного університету ім. Івана Франка) // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 2006. – Число 1. – C. 138-153. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Вип. 12).
 9. Довгалюк Ірина. Український музичний фольклор: Програма для музичних вишів (III-IV рівнів акредитації) зі спеціальності № 0202 “Музичне мистецтво”, спеціалізації 7.020205-б “Етномузикознавство”. – Львів, 2006. – 30 с.
 10. Довгалюк Ірина. Історія етномузикознавчої думки: Програма для музичних вишів (III-IV рівнів акредитації) зі спеціальності № 0202 “Музичне  мистецтво”, спеціалізації 7.020205-б “Етномузикознавство”. – Львів, 2006. – 22 с.
 11. Довгалюк Ірина. Народознавство: Програма для музичних вишів (III-IV рівнів акредитації) зі спеціальності № 0202 “Музичне мистецтво”, спеціалізації 7.020205-б “Етномузикознавство”. – Львів, 2006. – 14 с.
 12. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу : методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціалізації “фольклористика”. – Львів, 2012. – 60 с.
 13. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (напрям підготовки 6.020303 – філологія: українська мова та література) / Видання друге, доповнене. – Львів, 2015. – 52 с.
 14. Колесса Філярет. Університетські виклади про український фольклор і фольклористику: у 13 зошитах. Зошити VІІІ–ІХ: Групи, зв’язані з народним календарем і господарськими сезонами / упорядкування, підготування тексту, вступні зауваги, коментарі Ірини Довгалюк. Львів: СПОЛОМ, 2022. 144 с. іл.

Упорядкування:

 1. Отець проф. Северин Сапрун, Северин Сапрун (молодший). Крихти / Редактор-упорядник і вступна стаття Ірини Довгалюк – Львів, 1999. – 65 с.
 2. Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття (з нагоди 130-ліття від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2005. – 476 с. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 5).
 3. Нова радість стала…: Коляди та вертеп / Упор. Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів: ТеРус, 2005. – 56 с.
 4. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2006. – Випуск 37. – 567 с.
 5. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника “Галицько-руських народних мелодій” Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / Упорядник Ірина Довгалюк. – 192 с. – Львів, 2008. – Ч. 4 – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21).
 6. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці експедиції для фонографування дум / Упорядники Ірина Довгалюк, Юрій Рибак. – Львів, 2008. – Ч. 5. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 22). – 192 с.
 7. Кафедра музичної фольклористики та Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології Львівської державної музичної академії імені м. Лисенка: Біобібліографічний покажчик / Упорядники: Ліна Добрянська, Ірина Довгалюк, Юрій Рибак // Етномузика : Збірка статей та матеріалів на честь ювілею Івана Франка. Львів, 2007. – Ч. 2. – CD. – С. 3-12.
 8. Колесса Філярет. Огляд україньско-рускої народної поезиї / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Андрія Вовчака та Ірини Довгалюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 166-272.
 9. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. Львів, 2009. – Вип. 47. – 277 с.
 10. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Вип. 10. – Львів, 2011. – 313 с.
 11. Філарет Колесса. Карпатський цикл народних пісень / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Ірини Довгалюк та Андрія Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів, 2011 – С. 285-302.
 12. Український фольклор першої половини ХХ століття. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського: Мультимедійний проект (СD) / Упорядкування, вступна стаття (“Фонографічна спадщина Осипа Роздольського”), підбір супровідних матеріалів Ірини Довгалюк. – Київ, 2011.
 13. Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – 728 + 1,5 вкл. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” ; вип. 13).
 14. Філарет Колесса. Спроба періодизації українського фольклору // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – С. 677–713.
 15. Філарет Колесса. Микола Лисенко: Промова в 100-літній ювілей від дня його народження, виголошена на ювілейному святі в Криниці д. 21. VІ. 1942 / Підготовка до друку та передмова Ірини Довгалюк // Етномузика : збірка статей та матеріалів пам’яті Миколи Лисенка / Упорядник Ірина Довгалюк. – Львів, 2013. – Ч. 9. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. Лисенка ; вип. 30). – С. 80–92.
 16. Етномузика : збірка статей та матеріалів / Упорядник Ірина Довгалюк. – Львів, 2013. – Ч. 9. – С. 93–101. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 30).
 17. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – 432 с.
 18. Перша конференція молодих дослідників народної музики (Львів, 1 грудня 2018 року) : матеріали / редактор-упорядник І. Довгалюк. Львів : ЛНМА ім. М. Лисенка, 2018. 104 с.
 19. 25-ліття львівської Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок. Біобібліографічний покажчик / упорядник та автор передмови Ірина Довгалюк. – Львів, 2019.
 20. Друга конференція молодих дослідників народної музики (Львів, 23 листопада 2019 року) : матеріали / редактор-упорядник І. Довгалюк. Львів : ЛНМА ім. М. Лисенка, 2019. 104 с.
 21. Третя конференція молодих дослідників народної музики (Львів, 5 грудня 2020 року): матеріали / редактор-упорядник І. Довгалюк. Львів, 2020. 47 с.
 22. Четверта конференція молодих дослідників народної музики (Львів, 4 грудня 2021 року): матеріали / редактор-упорядник І. Довгалюк. Львів, 2021. 96 с.

Аудіо-CD матеріали:

 1. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського / В’ячеслав Петров, Ігор Косяк, Людмила Єгупова, Василь Коваль, Ірина Довгалюк [CD]. – Київ, 2011.
 2. Аудіозаписи кобзарів і лірників з приватного архіву Філарета Колесси / підготували Ірина Довгалюк, Юрій Булка [CD]. – Львів, 2013.
 3. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 2 / Андрій Крючин, Ігор Косяк, Ірина Довгалюк, Людмила Єгупова, Ірина Балагура [CD]. – Київ, 2015.
 4. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 3 / Андрій Крючин, Ігор Косяк, Ірина Довгалюк, Людмила Єгупова, Ірина Балагура [CD]. – Київ, 2016.

Література про Ірину Довгалюк:

 1. Загайкевич М. Музично-етнографічне дослідження про минуле, спрямоване у майбутнє // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 410-412.
 2. Сюта Б. Дві книги про Осипа Роздольського // Студії мистецтвознавчі. – Ч. 4. – Київ, 2003. – С. 117-120.
 3. Сюта Б. Довгалюк (Шнерх) Ірина Сергіївна // Українська музична енциклопедія. – Київ, 2006. – Т. 1. – С. 633.
 4. Івашків Василь. Довгалюк (Шнерх) Ірина // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Т. 1: А-К. – Львів, 2011. – С. 450-451.
 5. Вовчак Андрій. Утвердження документування як важливої проблематики української фольклористики // Міфологія і фольклор. – Львів, 2016. – № 1–2. – С. 169–179.
 6. Клименко Ірина. Монографія Ірини Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” (Львів, 2016) як “маркер якості” Львівської історичної школи в етномузикології // Проблеми етномузикології. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 88–89. – (Серія “Слов’янська мелогеографія” ; кн. 5).
 7. Рибак Юрій. Фундаментальне дослідження історії фонографічних записів // Українська музика. – Львів, 2016. – Ч. 4(22). – С. 138–142.
 8. Пасічник Володимир. Капитальный труд о фонографировании народной музыки в Украине // Tradicia ir dabartis Traditionи & Contemporariti. – № 12. – Klaipéda, 2017. – S. 305–317.
 9. Dorosz Piotr. Z fonografem na Ukrainie // Ruch Muzyczny. – Warszawa, 2017. – № 5. – S. 94.
 10. Вовчак Андрій. Утвердження фольклористичного архівознавства [Огляд]: Ірина Довгалюк. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 650 с., іл. // Вісник Львівського університету. – Львів, 2017. – С. 410–421. – (Серія філологічна; Вип. 66).
 11. Супрун-Яремко Надія. Фонографування і фоноархівування народної музики в Україні // Українська музика. – Львів, 2017. – Ч. 3 (15). – С. 173–178.
 12. Луканюк Богдан. Рецензія-відгук на книгу І. Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” // Етномузика: Збірка статей та матеріалів / упорядник Лариса Лукашенко. – Львів, 2017. – Ч. 13. – С. 151–155.
 13. Коваль-Фучило Ірина. Довгалюк (Шнерх) Ірина Сергіївна // Українська фольклористична енциклопедія: у 2 т. Т.1: А–Л / упорядник М.Дмитренко. – Київ, 2018. – 740 – С. 372-373.
 14. Коваль-Фучило Ірина. Довгалюк (Шнерх) Ірина Сергіївна // Українська фольклористична енциклопедія / голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ, 2019. – С. 259-260.
 15. Вовчак Андрій. Наукова праця Ірини Довгалюк у царині історії української етномузикології // Етномузика: Збірка статей та матеріалів із нагоди ювілею професора Ірини Довгалюк / Упорядник Ліна Добрянська. – Львів: Видавництво “Галич-Прес”, 2020. – Число 16. – С. 16–62.

Наукова біографія

Ірина ДОВГАЛЮК (Шнерх) – музикознавець, доктор мистецтвознавства (музичне мистецтво) (дисертація “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції”, Київ, 2017), доцент (2003).

Народилася 29 листопада 1959 року у м. Львів. Музичну освіту здобула в Івано-Франківській музичній школі № 1 (клас фортепіано, 1974), на теоретичному відділі Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського (1979) та історико-теоретичному факультеті Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка (1984). 1989 року захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандтдата  мистецтвознавства (“Осип Роздольський в історії музичної фольклористики”, м. Київ, 1998, науковий керівник проф. Богдан Луканюк).

У 1985–1995 роках – концертмейстер, викладач музично-теоретичних дисциплін Львівського музично-педагогічного училища імені Філарета Колесси. З 1993 року – асистент, з 2002, а з 2017 – професор Кафедри української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка. Водночас з 1999 року – старший науковий співробітник ПНДЛМЕ, з 2001 – доцент, а 2017 – завідувач, професор Кафедри музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.

Автор понад сотні публікацій, у тому числі двох монографій, учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій в Україні та закордоном. Співупорядник, редактор низки збірників наукових статей та матеріалів.

Викладає курси: “Український музичний фольклор”, “Історія етномузикології”, “Слов’янський музичний фольклор”, “Сучасна етномузикологія”.

Наукові інтереси – історія української етномузикології, етномузична педагогіка.

Член ІСТМ (Міжнародної ради з традиційної музики, 2007), музикознавчої комісії НТШ (1990).

Проекти

Колессівські читання – наукова конференція на пошану видатному збирачеві, транскриптору й дослідникові усної народної традиції Філаретові Колессі. Проект розпочато восени 2007 року.

Опрацювання та оцифрування фонографічної спадщини Осипа Роздольського (спільно з дослідниками Інституту проблем реєстрації інформації АН України)

Опрацювання та оцифрування колекції фонографічних валиків із Приватного архіву академіка Філарета Колесси у Львові (спільно з дослідниками Інституту проблем реєстрації інформації АН України).

Опрацювання та опис рукописного архіву Приватного архіву академіка Філарета Колесси у Львові

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!