ДОВГАЛЮК Ірина

Посада: професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: iryna.dovhalyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія української етномузикології, етномузична педагогіка

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський: Музично-етнографічний доробок. – Львів, 2000. – 154 с.
  Рецензії:
  Загайкевич Марія. Музично-етнографічне дослідження про минуле, спрямоване у майбутнє // Вісник Львівського університету. – Львів, 2003. – С. 410 – 412. – (Серія філологічна; Вип. 31). Сюта Богдан. Дві книги про Осипа Роздольського // Студії мистецтвознавчі. – Київ, 2003. – Ч. 4. – С. 117–120.
 2. Довгалюк Ірина. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: монографія. – Львів, 2016. – 650 с. + іл.
  Рецензії:
  Вовчак Андрій. Утвердження документування як важливої проблематики української фольклористики // Міфологія і фольклор. – Львів, 2016. – № 1–2. – С. 169–179.
  Клименко Ірина. Монографія Ірини Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” (Львів, 2016) як “маркер якості” Львівської істо­ричної школи в етномузикології // Проблеми етному­зикології. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 88–89. – (Серія “Слов’янська ме­логеографія” ; кн. 5).
  Рибак Юрій. Фундаментальне дослід­жен­ня історії фонографічних записів // Українська музика. – Львів, 2016. – Ч. 4 (22). – С. 138–142.
  Пасічник Володимир. Капитальный труд о фонографировании народной музыки в Украине // Tradicia ir dabartis Traditionи & Contemporariti. – № 12. – Klaipéda, 2017. – S. 305–317; передрук: Пасічник Володимир. Про фонографування народної музики в Україні [рецензія на: Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції = Phonographing Folk Music in Ukraine: History, Methodology and Tendencies: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 650 с. + іл. // Вісник Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – (Серія мистецтвознавство). – С. 318–324.
  Dorosz Piotr. Z fonografem na Ukrainie // Ruch Muzyczny. – Warszawa, 2017. – № 5. – S. 94.
  Вовчак Андрій. Утвердження фольклористичного архівознавства [Огляд]: Ірина Довгалюк. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 650 с., іл. // Вісник Львівського університету. – Львів, 2017. – С. 410–421. – (Серія філологічна; Вип. 66).
  Супрун-Яремко Надія. Фонографування і фоноархівування народної музики в Україні // Українська музика. – Львів, 2017. – Ч. 3 (15). – С. 173–178.
  Луканюк Богдан. Рецензія-відгук на книгу І. Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” // Етномузика: Збірка статей та матеріалів / упорядник Лариса Лукашенко. – Львів, 2017. – Ч. 13. – С. 151–155.

Дослідження:

 1. Довгалюк Ірина. Перші фонографічні записи народної музики на Чернігівському Поліссі // Полісся: мова, культура, історія: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ, 1996. – С. 458-463.
 2. Довгалюк Ірина. Інститут народної творчості у Львові та культурно-освітнє життя в Галичині у 1941-1944 роках // Записки НТШ. Праці музикознавчої комісії. – Львів, 1996. – Том ССХХХІІ – С. 448-463 (співавтор С. Шнерх). Перевидання: Інститут народної творчості у Львові та культурно-освітнє життя в Галичині у 1941-1944 роках // Богословіє (Bogoslovia). – Рим (Romae), 1996. – Том (vol) 60. – С. (Р.) 81-107 (співавтор Сергій Шнерх).
 3. Довгалюк Ірина. Музично-етнографічна діяльність О. Роздольського. – Київ: Родовід, 1997. – 49 с.
 4. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський як піонер фронтально-систематичного фонографування народномузичної творчості // Народознавчі зошити. – 1997. – № 1. – С. 1-4 (співавтор Богдан Луканюк).
 5. Довгалюк Ірина. Гортаючи сторінки життя і творчості о. Северина Сапруна // Дрогобиччина – земля Івана Франка / Упорядник і редактор Михайло Шалата. – Дрогобич, 1997. – Том 4. – С. 565-575 (співавтор Сергій Шнерх).
 6. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський в історії музичної фольклористики: Автореф. дис. …канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Науковий керівник Богдан Луканюк. – Київ, 1998. – 16 с.
 7. Довгалюк Ірина. Останній період у музично-етнографічній діяльності Осипа Роздольського // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Музичне мистецтво. – Тернопіль, 1998. – № 1 (9). – С. 66-71.
 8. Довгалюк Ірина. Фоноархів Осипа Роздольського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 1999. – Вип. 27. – С. 165-170.
  Передрук (варіант)
  : Фонографічна спадщина Осипа Роздольського // Бродівщина – край на межі Галичини й Волині. – Броди, 2008. – С. 84-90.
 9. Довгалюк Ірина. З історії вірменської колонії в Кутах // Історія Гуцульщини. – Львів, 1999. – Том IV. – С. 151-162 (співавтор Петро Сіреджук).
 10. Довгалюк Ірина. До питання про етномузикологічні спеціалізації вищої школи // Всеукраїнська науково-педагогічна конференція “Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді”. – Кременець, 11–12 травня 2000 р.: Матеріали / Головний редактор Олег Смоляк.  – Тернопіль, 2000. – С. 80-85.
 11. Довгалюк Ірина. Боян дрогобицької землі (До 100-річчя з дня народження та 50-річчя з дня смерті отця Северина Сапруна) // Musica Galiciana /Pod redakcją L.Mazepy. – Rzeszów, 2000. – Tom V. – С. 311-316 (співавтор Сергій Шнерх).
 12. Довгалюк Ірина. Західноподільські експедиції Осипа Роздольського // Традиційна народна музична культура Західного Поділля: Збірник статей і матеріалів / Упорядники Олег Смоляк, Василь Коваль. – Тернопіль, 2001. – С. 48-54.
 13. Довгалюк Ірина. Сто років перших фонографічних записів народнопісенних мелодій в Галичині // Musica Galiciana (Музика Галичини): Збірка статей / Упорядник Олександр Зелінський. – Т. VІ. – Львів, 2001. – С. 221-225. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. – Вип. 5).
 14. Довгалюк Ірина. Родина Сапрунів – родина музикантів, співаків, громадських діячів // Український родовід / Упорядник Адріана Огорчак. – Львів, 2001. – С. 76-79. (співавтор Сергій Шнерх, Олександра Дацько).
 15. Довгалюк Ірина. Історичні типи публікацій народномузичних торів (До постановки питання) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 192-201.
 16. Довгалюк Ірина. Кафедра музичної фольклористики // Сторінки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Львів: Сполом, 2003. – С. 169-178 (співавтор Ліна Добрянська).
  Видання друге: Сторінки історії Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Львів: Сполом, 2008. – С. 304-318 (Співавтор Л. Добрянська).
 17. Довгалюк Ірина. Проект “Народна пісня в Австрі” та Філарет Колесса // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ-ХХ століття: Зб. наук. праць та матеріалів / Упорядники Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2005. – С. 240-256.
 18. Dovhaljuk Iryna. Das Projekt “Das Volkslied in Österreich“ und Filaret Kolessa // Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes. – Wien, 2004/2005. – Bd. 53/54. – S. 134-151.
 19. Довгалюк Ірина. Етномузичні аспекти монографії Володимира Шухевича “Гуцульщина”// Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 60-річчя Богдана Луканюка / Упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2007. – Число 3. – C. 43-56. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Вип. 15).
 20. Довгалюк Ірина. З історії проекту “Народна пісня в Австрії” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2006. – Вип. 37. – С. 276-287.
 21. Dovhaljuk Iryna. Die Anfänge der Volksliedaufzeichnungen mit dem Phonographen in Galizien in der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie // Biblos. Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift. Süd-Ost Europa. – Wien: Österreichische Nationalbibliothek, 2007. – № 1 (56). – S. 21-31.
 22. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський – збирач музичного фольклору // Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження. З нагоди 10-річчя відродження. – Броди, 2008. – С. 53-62.
 23. Довгалюк Ірина. “Корпус українського фольклору” Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника “Галицько-руських народних мелодій” Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / Упорядник І. Довгалюк.. – Львів, 2008. – Ч. 4 – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21). – С. 9-36.
 24. Довгалюк Ірина. Географія збірника “Галицько-руські народні мелодії”: Каталог // Етномузика. – Львів, 2008. – Ч. 4. – Компакт-диск (CD). – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21). (співавтор Юрій Сливинський).
 25. Довгалюк Ірина. Причинки до історії проекту фонографування дум // Етномузика. – Львів, 2008. – Ч. 5: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці експедиції для фонографування дум / Упорядники І. Довгалюк, Ю. Рибак. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 22). – С. 9-26.
 26. Довгалюк Ірина. Галицько-руські народні мелодії, зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 65-66.
 27. Довгалюк Ірина. “Das Volkslied in Österreich” (нім. – “Народна пісня в Австрії”) // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 77-79.
 28. Довгалюк Ірина. Етномузикознавство (етномузикологія) // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 117-119.
 29. Довгалюк Ірина. Кафедра музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 184-185.
 30. Довгалюк Ірина. Комітет для запису та видання українських народних пісень з мелодіями 1894-1895 // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 211-212.
 31. Довгалюк Ірина. “Молодощі” Лисенко Микола. // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 255-256.
 32. Довгалюк Ірина. Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології (ПНДЛМЕ) //Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 316-317.
 33. Довгалюк Ірина. Українські народні мелодії, зібрав і зредагував Зиновій Лисько // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 383.
 34. Довгалюк Ірина. Фонограф // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 414-416.
 35. Довгалюк Ірина. До історії експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 5-27.
 36. Dovhalyuk Iryna. Etnomuzycne aspekty monografii Włodzimirza Szuchiewicza “Huculszczyzna” // Huculszczyzna, jej kultura i badacze. – Kraków, 2008. – S. 39-52.
 37. Довгалюк Ірина. Перша бойківська експедиція Філарета Колесси // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2009. – Вип. 9. – С. 54-69.
 38. Dovhaltyk Iryna. Collections of phonographic cylinders in Halychyna archives // Historical Sources and Source Criticism. – 2010, [Stockholm]: Svenskt visarkiv. – P. 69-81.
 39. Довгалюк Ірина. До історії поліської експедиції Філарета Колесси та Казімєжа Мошинського // Народна творчість українців у просторі та часі. – Луцьк, 2010. – С. 50-60.
 40. Довгалюк Ірина. Галицькі колекції фонографічних валиків // Дев’ята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель : Матеріали / Редактори-упорядники Б. Луканюк та Ю. Рибак. – Львів: Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології, 2010. – С. 71-84.
 41. Довгалюк Ірина. Фонографічні валики в архіві Філарета Колесси // Етномузика : Збірка статей та матеріалів / Упорядник Б. Луканюк. – Львів, 2011. – Ч. 7. – С. 101-115. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 26).
 42. Довгалюк Ірина. Опанас Сластьон в історії фонографування кобзарсько-лірницької традиції // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів, 2011. – С. 3-20.
 43. Довгалюк Ірина. Лемківщина у дослідженнях Філарета Колесси // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – С. 150–168. – (Серія мистецтвознавство; вип. 11).
 44. Довгалюк Ірина. Кілька штрихів до історії експедиції Філарета Колесси на Миргородщину (на основі епістолярію Філарета Колесси) // Етномузика: збірка статей та матеріалів / упорядник Ю. Рибак. – Львів, 2012. – Ч. 8. – С. 114–134. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка ; вип. 28).
 45. Dovhalyuk Iryna. Еkspedycje Filareta Kolessy na Lemkiwszczynu // Szlakiem karpackich tradycji ludowych. – Kraków, 2012. – S. 28-43.
 46. Довгалюк Ірина. До сторіччя лемківських експедицій Філарета Колесси // Матеріали до української етнології. – Вип. 11 (14). – Київ, 2012. – С. 186–191.
 47. Довгалюк Ірина. Фоноархів Кабінету музичної етнографії Всеукраїнської Академії Наук // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – C. 114–130. – (Серія мистецтвознавство; вип. 12).
 48. Довгалюк Ірина. Перша публікація народних мелодій у Галичині // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник І. Довгалюк. – Львів, 2013. – Ч. 9. – С. 93–101. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка; вип. 30).
 49. Довгалюк Ірина. Архів Філарета Колесси у Львові // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси) / упорядники І. Довгалюк, А. Вовчак. – Львів, 2013. – С. 14–32. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”; вип. 13).
 50. Довгалюк Ірина. До історії підготовки музичного тому корпусу українських народних дум Катерини Грушевської // Музична україністика: сучасний вимір. – Київ, 2013. – С. 294–305.
 51. Довгалюк Ірина. Поліська експедиція Філарета Колесси // Проблеми етномузикології. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 76–92.
 52. Довгалюк Ірина. Фонографічні дослідження   фольклору у Кабінеті   музичної етнографії (ВУАН / АН УРСР) 1933–1948 років // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник Б. Луканюк. – Львів, 2014. – Ч. 10. – С. 54-75. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка; вип. 33).
 53. Довгалюк Ірина. Роздольський Осип (Йосип) Іванович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Т. ІІ: Л–Я. – Львів, 2014. – С. 372.
 54. Довгалюк Ірина. Перші фонографічні записи народної музики на Лемківщині // Łemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność. – T. 5. – Słupsk; Zielona Góra; Svidnik, 2015. – S. 393–408.
 55. Довгалюк Ірина. Наукове товариство імені Шевченка та фонографування // Україністика – минуле, сучасне, майбутнє: збірник наукових праць Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. – Brno, 2015. – C. 359–367.
 56. Довгалюк Ірина. До історії Львівського філіалу Віденського фонограмархіву // Вісник Львівського університету. – Львів, 2015. – С. 92–99. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13, ч. 1).
 57. Довгалюк Ірина. Фонографічні записи української народної музики у Берлінському фонограмархіві // Етномузика. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 17–28. – (Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка; вип. 37).
 58. Довгалюк Ірина. Фонографические записи народной музыки в архивах Львова // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – № 11. – Klaipéda, 2016. – С. 181–198.
 59. Довгалюк Ірина. “Галицько-руські народні мельодії” // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Том 3: Вес.–Глин. – Львів, 2016. – С. 414–416.
 60. Довгалюк Ірина. “Галицько-руські народні піснї з мельодіями” // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Том 3: Вес.–Глин. – Львів, 2016. – С. 416–418.
 61. Довгалюк Ірина. Богдан Луканюк: організатор науки, педагог, учений // Десята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21–23 квітня) : збірка статей і матеріалів на пошану професора Богдана Луканюка / редактор-упорядник Ю. Рибак. – Львів, 2017. – С. 9–28. (співавтор Юрій Рибак). Передрук: Українська музика : науковий часопис. – Львів, 2017. – Ч. 4 (26). – С. 44–61.
 62. Довгалюк Ірина. Фонографические записи народной музыки в архивах Киева // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – Klaipeda, 2017. – № 12. – S. 301–316.
 63. Довгалюк Ірина. Оцифрована колекція фонографічних валиків Приватного архіву Філарета Колесси у Львові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 230–244.
 64. Довгалюк Ірина. Рецензія Філарета Колесси на рукописну збірку народних пісень з нотами з Холмщини та Підляшшя Якова Сєнчика // Етномузика: Збірка статей та матеріалів / упорядник Л.Лукашенко. – Львів, 2017. – Ч. 13. – С. 89–98.
 65. Довгалюк Ірина. Методика экспедиционных фонографических исследований украинской народной музыки Филарета Колессы // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – Klaipeda, 2018. – № 13. –  С. 235–248.
 66. Довгалюк Ірина. Початки звукового документування народної музики в Україні // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. – Київ, 2018. – С. 67–82. – (Серія Музичне мистецтво ; вип. 1).
 67. Довгалюк Ірина. Початки звукового документування народної музики на Поліссі // Актуальні питання Східноєвропейської етномузикології. – Дніпро, 2018. – Вип. 1. – С. 13–30.
 68. Довгалюк Ірина. Штрихи до історії взаємин Василя Барвінського та Северина Сапруна-молодшого // Українська музика: науковий часопис. – Львів, 2018. – Ч. 4 (30). – С. 121–129.
 69. Довгалюк Ірина. Мій перший вчитель музики // …У звуках музики свої лишили знаки : збірка статей на пошану викладачів-професорів кафедри теорії музики / упорядник Оксана Письменна. – Львів, 2018. – С. 67–73.
 70. Довгалюк Ірина,  Добрянська Ліна. Львівська етномузикологія від джерел до сьогодення (у співавторстві із І. Довгалюк) // 25-ліття львівської Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок. Біобібліографічний покажчик / упорядник Ірина Довгалюк. – Львів, 2019. – С. 5–22.
 71. Довгалюк І. Календар-альманах “Львівський пілігрим” і початки зацікавлення українським музичним фольклором у Галичині // Проблеми етномузикології. Вип. 15 / упор. Маргарита Скаженик, Олена Шевчук. Київ, 2020. С. 28-40.
 72. Siuta Bogdan, Dovhalyuk Iryna, Markova Olena, Zinkiv Iryna, Hrab Uliana. Non-Musical Markers of the Structure and Content of Musical Works at the end of the 20-th Century // AD ALTA: Journal оf Interdisciplinary Research (The Czech Republic). Vol. 11, Issue 01 (11/01). June, 2021. Р. 37 – 41. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online).
 73. Dovhaljuk Iryna, Dobrjanska Lina Třicet let samostatné ukrajinské etnomuzikologie (1990–2020) // Národopisna revue. 2021, № 2. S.121–133.
 74. Довгалюк Ірина. Добрянська Ліна. Етномузикологія України на зламі ХХ–ХХІ століть: осередки, педагогіка, документування фольклору // Проблеми етномузикології. Вип. 16 / упор. Маргарита Скаженик, Олена Шевчук. Київ, 2021. С. 5–23.
 75. Довгалюк Ірина. Початки народномузичної фонограмархівістики у Європі // Музикознавча думка Дніпропетровщини: збірник наукових статей. Дніпро, 2021. Вип. 21 (2). С. 32–48.

Повідомлення, тези доповідей, переклади, газетні  статті, інтерв’ю:

 1. Довгалюк Ірина. Експедиції О. Роздольського на Лемківщину // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель (Львів, 22-24 березня 1990 р.) / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 1990. – С. 48-50.
 2. Довгалюк Ірина. Збирацька спадщина О. Роздольського // Проблеми вивчення та пропаганди народної творчості як складової частини української національної культури: Тези доповідей. – Рівне, 1990. – С. 18-19.
 3. Довгалюк Ірина. Про публікацію збирацького доробку О.Роздольського // Четверта конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Матеріали / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 1993. – С. 86-87.
 4. Довгалюк Ірина. Пісня про трагедію дивізійників // Шлях перемоги. – 1994. – № 1–2 (співавтор Сергій Шнерх).
 5. Довгалюк Ірина. Родина Сапрунів // Галицька брама. – 1995. – № 9.– С. 6 – 7 (співавтор Сергій Шнерх).
 6. Довгалюк Ірина. Формування фольклористичної еліти у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1996. – С. 267.
 7. Довгалюк Ірина. Він об’єднав воєдино хори Галичини // За вільну Україну. – 1996.– № 18 (співавтор Сергій Шнерх, Олександра Дацько).
 8. Довгалюк Ірина. О. проф. Северин Сапрун, Северин Сапрун (мол.). Крихти / Редактор-упорядник і вступна стаття Ірини Довгалюк – Львів, 1999. – 65 с.
 9. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський // Гражда. – 2002. – №  6. – С. 65.
 10. Довгалюк Ірина. Фольклор – школа майбутнього [інтерв’ю журналістові Данилу Ільницькому] // Citi life: Західноукраїнський журнал. – 2007. – № 7. – С. 17-19.
 11. Довгалюк Ірина. Гуцульський фестиваль у Кракові // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 150-ліття Івана Франка / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 2007. – Число 2. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка). – С. 209-211.
 12. Dovhaliuk Iryna. The beginning of phonographic recordings of folk music in Ukraine // Abstracts of the 39-th World Conference International Council for Traditional Music. – Vienna, 2007 (4-11 July). – S. 204.
 13. Довгалюк Ірина. Abstracts of the 39-th World Conference International Council for Traditional Music. – Vienna, 2007 (4-11 July) // Записки НТШ. Том CCLIX. Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – С.762-767. Передрук без купюр: 39 світова конференція міжнародної ради з традиційної музики (International Council for Traditional Music) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів,2011. – С. 275-284.
 14. Довгалюк Ірина. Проблеми етномузикології та фольклористичної архівістики на Міжнародній науковій конференції до 70-річчя заснування Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси // Етномузика: Збірка статей та матеріалів до 100-ліття теорії музично-етнографічної транскрипції / Упорядник В. Коваль. – Ч. 6. – Львів, 2010. – С. 188-192. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 25).
 15. Довгалюк Ірина. Філарет Колесса – класик європейської етномузикології // Високий замок. – Львів, 18 жовтня 2011. – № 191. – С. 10.
 16. Довгалюк Ірина. Ювілей видатного сина Стрийської землі (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) // Рідне поле. – Стрий, 06.01. 2012. – № 1. – С. 9.
 17. Довгалюк Ірина. Карпатська конференція у Кракові // Етномузика: Збірка статей та матеріалів / Упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2012. – Ч. 8. – С. 157-160. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка ; вип. 28).
 18. Довгалюк Ірина. Передісторія фонографування в Галичині // Міжнародна наукова конференція “Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія” присвячена 90-літтю від дня народження українського етномузиколога Володимира Гошовського та 100-літньому ювілею заснування Інституту музикології Львівського Університету : тези доповідей. – Львів: ЛНУ, 2012. – С. 7–9.
 19. Довгалюк Ірина. Періодизація українського фольклору Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) / упорядники І. Довгалюк, А. Вовчак. – Львів, 2013. – С. 674–676. (Передмова до публікації статті Ф. Колесси Спроба періодизації українського фольклору). (співавтори Вовчак Андрій, Марків Руслан).
 20. Довгалюк Ірина. Передмова // Ярмола Вікторія. Скрипкова традиція Рівенсько-Волинського Полісся. – Львів, 2014. – С. 5–6.
 21. Зубрицький Денис. Про спів простого люду / переклад і вступна стаття Ірини Довгалюк // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник Б Луканюк. – Львів, 2014. – Ч. 10. – С. 118–128. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка ; вип. 33).
 22. Довгалюк Ірина. До історії фонограмархіву Наукового товариства ім. Шевченка // Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи : тези. – Львів, 2015. – С. 23–33.
 23. Довгалюк Ірина. Невідомі сторінки європейської історії звукового та візуального документування народної культури. [Рецензія]: Jacek Piotr Jackowski. Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych… – Warszawa, 2014 / Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 402–408.
 24. Довгалюк Ірина. Повернення із забуття. [Рецензія]: Нижанківський Остап. Народні пісні: збірка 1891 року… – Львів, 2016 // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 408–410.
 25. Довгалюк Ірина. Друга міжнародна науково-практична конференція „Володимир Гошовський і Закарпаття” // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник Ю.Рибак. – Львів, 2018. – Ч. 14. – С. 235–239.
 26. Довгалюк Ірина, Добрянська Ліна. Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології // Українська музична енциклопедія. Київ, 2018. Т. 5. С. 433–436.
 27. Dovhalyuk Iryna, Lukashenko Larysa. Galician ethnomusicology of the beginning of the 20th century: its establishment and directions // Folk Music Research, Folkloristics, an Anthropology of Music in Europe/ Pathways in the Intellectual Histoey of Ethnomusicology. International symposium. 17-19 Octcber 2019. Abstract book. – Vienna, 2019. – P. 23.
 28. Довгалюк Ірина. Початки публікації народних мелодій у Галичині // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 24‒25 жовтня 2019 року) / ред. упор. В. Пасічник. Львів, 2019. С. 173–175.
 29. Довгалюк Ірина, Коваль-Фучило Ірина. “Das Volkslied in Österreich” (“Народна пісня в Австрії” // Українська фольклористична енциклопедія / голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ, 2019. – С. 234–235.
 30. Довгалюк Ірина, Лукашенко Лариса. Міжнародний етномузикознавчий симпозіум у Відні // Етномузика. Ч. 16. Львів, 2020.  С. 220–223.
 31. Довгалюк І. Народної творчості інститут // Енциклопедія сучасної України: гол. редкол. І. Дзюба, А.Жуковський, М.Железняк та ін. НАН України, НТШ. Київ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН Украни, 2020. (Т.22).
 32. Довгалюк Ірина. Антологія необрядової пісенності другої половини ХХ початку ХІХ століття. Рецензія на книгу: Грица Софія. Необрядовий фольклор західних регіонів України: регіонально-жанрова антологія. Київ: Ліра-К, 2020. 764 с.: нот. // Етномузика. Ч. 17. Львів, 2021.  С. 193–195.

Педагогіка:

 1. Довгалюк Ірина. Українська народна музична творчість: Програма педагогічних училищ для спеціальності 03. 05. – Київ: РНМК, 1990. – 19 с.
 2. Довгалюк Ірина. Деякі питання щодо програми курсу “Українська народна творчість” // Народна музична творчість, традиції, обряди, як складова національної (рідної) школи. – Київ: РНМК, 1992. – С. 12-13.
 3. Довгалюк Ірина. Фольклорна збирацька практика з курсу “Українська народна музична творчість” для спец. 03. 05: Методичні рекомендації. – Київ: РУМК, 1992. – 12 c. (співавтор Михайло Мишанич).
 4. Довгалюк Ірина. Методичні рекомендації до викладання курсу “Українська народна музична творчість” для студентів спеціальності 03. 05 “Музичне виховання” педагогічних училищ України. – Київ: РУМК, 1992. – 27 с.
 5. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський (з історії музичної фольклористики): Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика”. – Львів: Видавництво Львівського державного університету, 1997. – 24 с.
 6. Довгалюк Ірина. Навчальна програма спецкурсу “Історія української етномузикології”: Для студентів спеціальності “Фольклористика” спеціалізації “Етномузикологія”. – Львів: Видавництво Львівського національного університету, 2003. – 38 с.
 7. Фольклористична експедиційна практика. Організаційні засади проведення практики, документування й архівування матеріалів: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика” / Уклали Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів: ТеРус, 2005. – 33 с.
 8. Довгалюк Ірина. Проект програми курсу “Музичний фольклор: Музичні жанри української народної творчості” (для студентів філологічного факультету спеціальності “Фольклористика” Львівського національного університету ім. Івана Франка) // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 2006. – Число 1. – C. 138-153. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Вип. 12).
 9. Довгалюк Ірина. Український музичний фольклор: Програма для музичних вишів (III-IV рівнів акредитації) зі спеціальності № 0202 “Музичне мистецтво”, спеціалізації 7.020205-б “Етномузикознавство”. – Львів, 2006. – 30 с.
 10. Довгалюк Ірина. Історія етномузикознавчої думки: Програма для музичних вишів (III-IV рівнів акредитації) зі спеціальності № 0202 “Музичне  мистецтво”, спеціалізації 7.020205-б “Етномузикознавство”. – Львів, 2006. – 22 с.
 11. Довгалюк Ірина. Народознавство: Програма для музичних вишів (III-IV рівнів акредитації) зі спеціальності № 0202 “Музичне мистецтво”, спеціалізації 7.020205-б “Етномузикознавство”. – Львів, 2006. – 14 с.
 12. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу : методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціалізації “фольклористика”. – Львів, 2012. – 60 с.
 13. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (напрям підготовки 6.020303 – філологія: українська мова та література) / Видання друге, доповнене. – Львів, 2015. – 52 с.

Упорядкування:

 1. Отець проф. Северин Сапрун, Северин Сапрун (молодший). Крихти / Редактор-упорядник і вступна стаття Ірини Довгалюк – Львів, 1999. – 65 с.
 2. Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття (з нагоди 130-ліття від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2005. – 476 с. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 5).
 3. Нова радість стала…: Коляди та вертеп / Упор. Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів: ТеРус, 2005. – 56 с.
 4. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2006. – Випуск 37. – 567 с.
 5. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника “Галицько-руських народних мелодій” Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / Упорядник Ірина Довгалюк. – 192 с. – Львів, 2008. – Ч. 4 – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21).
 6. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці експедиції для фонографування дум / Упорядники Ірина Довгалюк, Юрій Рибак. – Львів, 2008. – Ч. 5. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 22). – 192 с.
 7. Кафедра музичної фольклористики та Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології Львівської державної музичної академії імені м. Лисенка: Біобібліографічний покажчик / Упорядники: Ліна Добрянська, Ірина Довгалюк, Юрій Рибак // Етномузика : Збірка статей та матеріалів на честь ювілею Івана Франка. Львів, 2007. – Ч. 2. – CD. – С. 3-12.
 8. Колесса Філярет. Огляд україньско-рускої народної поезиї / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Андрія Вовчака та Ірини Довгалюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 166-272.
 9. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. Львів, 2009. – Вип. 47. – 277 с.
 10. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Вип. 10. – Львів, 2011. – 313 с.
 11. Філарет Колесса. Карпатський цикл народних пісень / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Ірини Довгалюк та Андрія Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів, 2011 – С. 285-302.
 12. Український фольклор першої половини ХХ століття. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського: Мультимедійний проект (СD) / Упорядкування, вступна стаття (“Фонографічна спадщина Осипа Роздольського”), підбір супровідних матеріалів Ірини Довгалюк. – Київ, 2011.
 13. Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – 728 + 1,5 вкл. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” ; вип. 13).
 14. Філарет Колесса. Спроба періодизації українського фольклору // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – С. 677–713.
 15. Філарет Колесса. Микола Лисенко: Промова в 100-літній ювілей від дня його народження, виголошена на ювілейному святі в Криниці д. 21. VІ. 1942 / Підготовка до друку та передмова Ірини Довгалюк // Етномузика : збірка статей та матеріалів пам’яті Миколи Лисенка / Упорядник Ірина Довгалюк. – Львів, 2013. – Ч. 9. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. Лисенка ; вип. 30). – С. 80–92.
 16. Етномузика : збірка статей та матеріалів / Упорядник Ірина Довгалюк. – Львів, 2013. – Ч. 9. – С. 93–101. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 30).
 17. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – 432 с.
 18. Перша конференція молодих дослідників народної музики (Львів, 1 грудня 2018 року) : матеріали / редактор-упорядник І. Довгалюк. Львів : ЛНМА ім. М. Лисенка, 2018. 104 с.
 19. 25-ліття львівської Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок. Біобібліографічний покажчик / упорядник та автор передмови Ірина Довгалюк. – Львів, 2019.
 20. Друга конференція молодих дослідників народної музики (Львів, 23 листопада 2019 року) : матеріали / редактор-упорядник І. Довгалюк. Львів : ЛНМА ім. М. Лисенка, 2019. 104 с.
 21. Третя конференція молодих дослідників народної музики (Львів, 5 грудня 2020 року): матеріали / редактор-упорядник І. Довгалюк. Львів, 2020. 47 с.
 22. Четверта конференція молодих дослідників народної музики (Львів, 4 грудня 2021 року): матеріали / редактор-упорядник І. Довгалюк. Львів, 2021. 96 с.

Аудіо-CD матеріали:

 1. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського / В’ячеслав Петров, Ігор Косяк, Людмила Єгупова, Василь Коваль, Ірина Довгалюк [CD]. – Київ, 2011.
 2. Аудіозаписи кобзарів і лірників з приватного архіву Філарета Колесси / підготували Ірина Довгалюк, Юрій Булка [CD]. – Львів, 2013.
 3. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 2 / Андрій Крючин, Ігор Косяк, Ірина Довгалюк, Людмила Єгупова, Ірина Балагура [CD]. – Київ, 2015.
 4. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 3 / Андрій Крючин, Ігор Косяк, Ірина Довгалюк, Людмила Єгупова, Ірина Балагура [CD]. – Київ, 2016.

Література про Ірину Довгалюк:

 1. Загайкевич М. Музично-етнографічне дослідження про минуле, спрямоване у майбутнє // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 410-412.
 2. Сюта Б. Дві книги про Осипа Роздольського // Студії мистецтвознавчі. – Ч. 4. – Київ, 2003. – С. 117-120.
 3. Сюта Б. Довгалюк (Шнерх) Ірина Сергіївна // Українська музична енциклопедія. – Київ, 2006. – Т. 1. – С. 633.
 4. Івашків Василь. Довгалюк (Шнерх) Ірина // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Т. 1: А-К. – Львів, 2011. – С. 450-451.
 5. Вовчак Андрій. Утвердження документування як важливої проблематики української фольклористики // Міфологія і фольклор. – Львів, 2016. – № 1–2. – С. 169–179.
 6. Клименко Ірина. Монографія Ірини Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” (Львів, 2016) як “маркер якості” Львівської історичної школи в етномузикології // Проблеми етномузикології. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 88–89. – (Серія “Слов’янська мелогеографія” ; кн. 5).
 7. Рибак Юрій. Фундаментальне дослідження історії фонографічних записів // Українська музика. – Львів, 2016. – Ч. 4(22). – С. 138–142.
 8. Пасічник Володимир. Капитальный труд о фонографировании народной музыки в Украине // Tradicia ir dabartis Traditionи & Contemporariti. – № 12. – Klaipéda, 2017. – S. 305–317.
 9. Dorosz Piotr. Z fonografem na Ukrainie // Ruch Muzyczny. – Warszawa, 2017. – № 5. – S. 94.
 10. Вовчак Андрій. Утвердження фольклористичного архівознавства [Огляд]: Ірина Довгалюк. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 650 с., іл. // Вісник Львівського університету. – Львів, 2017. – С. 410–421. – (Серія філологічна; Вип. 66).
 11. Супрун-Яремко Надія. Фонографування і фоноархівування народної музики в Україні // Українська музика. – Львів, 2017. – Ч. 3 (15). – С. 173–178.
 12. Луканюк Богдан. Рецензія-відгук на книгу І. Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” // Етномузика: Збірка статей та матеріалів / упорядник Лариса Лукашенко. – Львів, 2017. – Ч. 13. – С. 151–155.
 13. Коваль-Фучило Ірина. Довгалюк (Шнерх) Ірина Сергіївна // Українська фольклористична енциклопедія: у 2 т. Т.1: А–Л / упорядник М.Дмитренко. – Київ, 2018. – 740 – С. 372-373.
 14. Коваль-Фучило Ірина. Довгалюк (Шнерх) Ірина Сергіївна // Українська фольклористична енциклопедія / голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ, 2019. – С. 259-260.
 15. Вовчак Андрій. Наукова праця Ірини Довгалюк у царині історії української етномузикології // Етномузика: Збірка статей та матеріалів із нагоди ювілею професора Ірини Довгалюк / Упорядник Ліна Добрянська. – Львів: Видавництво “Галич-Прес”, 2020. – Число 16. – С. 16–62.

Наукова біографія

Ірина ДОВГАЛЮК (Шнерх) – музикознавець, доктор мистецтвознавства (музичне мистецтво) (дисертація “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції”, Київ, 2017), доцент (2003).

Народилася 29 листопада 1959 року у м. Львів. Музичну освіту здобула в Івано-Франківській музичній школі № 1 (клас фортепіано, 1974), на теоретичному відділі Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського (1979) та історико-теоретичному факультеті Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка (1984). 1989 року захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандтдата  мистецтвознавства (“Осип Роздольський в історії музичної фольклористики”, м. Київ, 1998, науковий керівник проф. Богдан Луканюк).

У 1985–1995 роках – концертмейстер, викладач музично-теоретичних дисциплін Львівського музично-педагогічного училища імені Філарета Колесси. З 1993 року – асистент, з 2002, а з 2017 – професор Кафедри української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка. Водночас з 1999 року – старший науковий співробітник ПНДЛМЕ, з 2001 – доцент, а 2017 – завідувач, професор Кафедри музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.

Автор понад сотні публікацій, у тому числі двох монографій, учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій в Україні та закордоном. Співупорядник, редактор низки збірників наукових статей та матеріалів.

Викладає курси: “Український музичний фольклор”, “Історія етномузикології”, “Слов’янський музичний фольклор”, “Сучасна етномузикологія”.

Наукові інтереси – історія української етномузикології, етномузична педагогіка.

Член ІСТМ (Міжнародної ради з традиційної музики, 2007), музикознавчої комісії НТШ (1990).

Проекти

Колессівські читання – наукова конференція на пошану видатному збирачеві, транскриптору й дослідникові усної народної традиції Філаретові Колессі. Проект розпочато восени 2007 року.

Опрацювання та оцифрування фонографічної спадщини Осипа Роздольського (спільно з дослідниками Інституту проблем реєстрації інформації АН України)

Опрацювання та оцифрування колекції фонографічних валиків із Приватного архіву академіка Філарета Колесси у Львові (спільно з дослідниками Інституту проблем реєстрації інформації АН України).

Опрацювання та опис рукописного архіву Приватного архіву академіка Філарета Колесси у Львові

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!