Документування фольклору

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ВОВЧАК АндрійФЛф-11
316доцент ВОВЧАК АндрійФЛф-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛф-11доцент ВОВЧАК Андрій
316ФЛф-21доцент ВОВЧАК Андрій

Матеріали

Викладач: доц. Андрій Вовчак

Час консультацій:

  • п’ятниця, 13.03.2020 р. – 10.10-11.30 год
  • середа, 18.03.2020 р. – 10.10-11.30 год
  • п’ятниця, 27.03.2020 р. – 10.10-11.30 год
  • середа, 1.04.2020 р. – 10.10-11.30 год

Контакти викладача на електронному диску навчальної дисципліни.

 


Тема 1. Фольклористичне документування: основні поняття і категорії

Час проведення: п’ятниця, 13.03.2020 р. – 10.10-11.30 год; середа, 18.03.2020 р. – 10.10-11.30 год
Матеріали заняття на електронному диску навчальної дисципліни

План заняття:

1.1. Поняття “документування фольклорної традиції”:
1.1.1. Фольклористичне документування як різновид наукової діяльності і як допоміжна галузь фольклористики;
1.1.2. Завдання фольклористичного документування як наукової галузі.
Джерела:
1) Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (спеціальність 035 – Філологія, спеціалізація 035.09 – Фольклористика) / Видання третє, доповнене [проект]. – Львів, 2018. – С. 3 (El_disk).

1.2. Джерельна база фольклористики
1.2.1. Класифікація фольклористично-етнографічних джерел за “способом кодування / фіксації” інформації;
1.2.2. Класифікація фольклористично-етнографічних джерел за критерієм фахової компетентності.
Джерела:
1) Глушко Михайло. Методика польового етнографічного дослідження: Навчальний посібник. – Львів, 2008. – С. 9–15 (El_disk).

1.3. Верифікація фольклористично-етнографічних джерел:
1.3.1. Ознайомтеся з поданими нижче фольклористично-етнографічними джерелами:
а) відомості про територію проживання і побут скіфів давньогрецького історика Геродота (V до н.е.): V. Розселення скіфів; VII. Ріки Скіфії; VIII. Віра скіфів; Х. Воєнні звичаї скіфів; ХІІ. Побратимство у скіфів.
Джерела:
1) Франко Іван. Скіфи і Скіфія. Історичні оповідання Геродота / Переклад Івана Франка // Франко Іван. Зібрання творів у 50-ти томах. – Київ, 1986. – Т. 47. – С. 455–475 (El_disk).
2) Франко Іван. Сліди скіфської традиції в історії та побуті українського народу // Франко Іван. Зібрання творів у 50-ти томах. – Київ, 1986. – Т. 47. – С. 547–548 (El_disk).

б) відомості про антів візантійського історика Прокопія Кесарійського (VI ст. н.е.).
Джерело:
1) Прокопий из Кесарии. Война с готами / Перевод с греческого С. П. Кондратьева. – Москва, 1950. – С. 297 (El_disk).

в) відомості про культуру і побут давньоукраїнських племен у давньоукраїнському літописі “Повість минулих літ” (Х ст.).
Джерело:
1) Літопис Руський / За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. – Київ: Дніпро, 1989. – С. 2–10 (El_disk).

г) відомості про Русь венеційського мандрівника Мар­ко Поло (Книга “Опис світу” про мандрівку Марко Поло на Далекий Схід та службу у великого хана Хубілая (1271–1295).
Джерело:
1) Polo Marko. Opisanie świata. – Розділ CCXX. Tu opowiada się o wielkiej krainie Rosji i jej mieszkańcach (El_disk).

ґ) відомості про весілля та великодні звичаї українців французького військового інженера Гійома Левассера де Боплана у книзі “Опис України” (Руана, 1651 р.).
Джерело:
1) Боплан Гійом Левассер, де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / Переклад з французької Я. Кравця, З. Борисюк. – Київ: Наукова думка, 1990. – С. 75–83. – Розділи: “Як дівчата залицяються до парубків”, “Як селянин може одружитись з панночкою”, “Як відбувається весілля” (El_disk).

д) відомості про одяг українців на карті України французького військового інженера Гійома Левассера де Боплана у книзі “Опис України” (Руана, 1651 р.).
Джерело:
1) Боплан Гійом Левассер, де. Карта України // Боплан Гійом Левассер, де. Опис України… (Руана, 1651 р.) (El_disk).

1.3.2. Охарактеризуйте змістове наповнення кожного джерела: визначте тематику відомостей.
1.3.3. Визначте різновид кожного джерела за “способом кодування / фіксації” інформації.
1.3.4. Визначте різновид кожного джерела за критерієм фахової компетентності.
1.3.5. Обґрунтуйте значення джерел для вивчення традиційної культури і побуту українського народу.

1.4. Фольклористичне польове дослідження: поняття “поле”, “польове дослідження”
1.4.1. Типи польових досліджень (за способом проведення): 1) стаціонарне польове дослідження; експедиційне польове дослідження (експедиція);
1.4.2. Різновиди експедицій (за тривалістю проведення);
1.4.3. Різновиди експедицій (за методом проведення обстежень).

Джерело:
1) Глушко Михайло. Методика польового етнографічного дослідження: Навчальний посібник. – Львів, 2008. – С. 56–65 (El_disk).