Світовий музичний фольклор

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛф-11мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина

Опис курсу

Курс Світового музичного фольклору призначений для студентів-фольклористів магістрів першого року навчання. Студенти вивчають важливіші світові музичні культури, згруповані за визнаним в етномузикології принципом (Бруно Нетл, 1964) на: 1) неписьменні (племенні) спільноти, 2) високорозвинені культури Сходу та 3) усні традиції на територіях, де домінують високорозвинені цивілізації. Курс розпочинається власне з останньої групи (європейських культур), як найзрозумілішої і найближчої для студентів, через племінні культури і до „високої класики” Азії, найважчої для сприйняття.

Ознайомлення з розмаїттям музичного фольклору різних країн і континентів дає змогу студентам повноцінно оцінити власну традиційну культуру у світовому контексті.

Мета курсу – сформувати комплексне сприйняття традиційної музичної культури в глобальному світовому контексті.

Завдання: розглянути історичні, географічні, функціональні (професіональні й аматорські) та виконавські (вокальні, інструментальні, вокально-інструментальні, танцювальні, театральні) системи музичних культур і жанрів (форм) різних країн чи частин світу.

Рекомендована література

Основна

 1. Болман Філіп В. Світова музика: дуже короткий вступ / пер. з англ. О. Коломиєць. Львів, 2019.
 2. Bose F. Musikalische Volkerkunde. Freiburg I. Br., 1953.
 3. Elliott David. Philosophical Bases for Multicultural Music Education. Buffalo, 1984.
 4. Ferguson Henry. Manual for Multi-Cultural and Ethnic Studies. Thompson, Ct., 1977.
 5. Hickok R. Exploring music. Dubuque, Iowa, 1993.
 6. Music of the Glob: Vols. 1–4 (1. Improvisation; 2. Orchestra; 3. Singing Together; 4. Prayer and Devotion). Regensburg, 1991.
 7. Musics of Many Cultures. An Introduction / May Elizabeth (ed.). Los Angelos, 1980.
 8. Nettl B. et al., Excursion in World Music, 3rd Prentice Hall, 2001.
 9. Rahn Jay. A Theory for All Music. Toronto, 1983.
 10. Reck David. Music of the Whole Earth. New York, 1997.
 11. World Music. Musics of the World. Aspects of Documentation, Mass Media, and Acculturation (Intercultural Studies, 3) / Baumann, Max Pete (ed.). Berlin, 1992.
 • Додаткова
 1. Коломиєць О. Засновники стильової школи ґхарани Кірана у контексті системи носіїв професійної музичної культури усної традиції гіндустані. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2014. С. 223–238. (Серія мистецтвознавство; Вип.).
 2. Коломиєць О. Звукова колористика у стилістиці музичної мови професійних співців школи (ґхарани) Кірана у Північній Індії: Раґа Яман – спроба аналізу (до питання про музичну семіотику). Етномузика. Львів, 2017. Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка. Вип. 13. С. 9–30.
 3. Миропольська Н.Є., Бєлкіна Е.В., Масол Л.М. та ін. Художня культура світу. Київ, 2005.
 4. Aretz I. El folklore musical Argentino. Buenos Aires, 1952.
 5. Balfour H. The Old British “Pibcorn” or “Hornpipe”, and its Affinities. London, 1890.
 6. Buchner A. Encyklopedia instrumentów muzycznych: Od czasów przedhistorycznych do XX wieku. Racibórz, 1995.
 7. Cultre Angela G. La cieneia del folklore: El folklore Argentino. Buenos Aires, 1949.
 8. Friedenthal A. Musik, Tanz und Dichtung bei den Kreolen Amerikas. Berlin, 1913.
 9. Fryklund Daniel. Afrikanska musikinstrument: Sundsvalls Laroverks etnografiska samlingar. Sundsvall, 1915.
 10. Hanna Judith Lynne. African Dance: The Continuoty of Change. Yearbook of the International Folk Music Council: 5. 1973. P.165–174.
 11. Kiuoko Motegi. Aural Learning In Gidayu-Bushi: Music Of The Japanese Puppet Theatre. Yearbook for traditional music: 16. 1984. P. 97–108.
 12. Nketia Kwabena J.H. The Music of Africa. New-York – London, 1974.
 13. Penueh Tsao, Xonming Shi. Current Research Of Taoist Ritual Music In Mainland China And Hong Kong. Yearbook for traditional music: 24. 1992. P.118–125.
 14. Sachs Curt. Die Musikinstrumente Indiens und Indonesiens. Berlin–Leipzig, 1923.
 15. Sachs Curt.The history of musical instruments. New-York, 1940.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус