Музичний фольклор

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
22.5Іспит
51.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛф-11
216професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛф-11
516професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛф-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛф-11професор ДОВГАЛЮК Ірина
216ФЛф-11професор ДОВГАЛЮК Ірина
516ФЛф-31

Матеріали

Викладач: Довгалюк Ірина Сергіївна

тел. 0667726776 (час консультацій: 17.03.2020; 24.03.2020; 31.03.2020 – з 16.40 до 18.00)

email: iradovhalyuk@gmail.com

 

17 березня 2020 року

Тема лекції: Календарно-обрядовий фольклор.   Народна музика вес­няного обрядового циклу (2 год.)

 1. Ґенеза календарної обрядовості. Теорія кален­дарних циклів Б. Луканюка
 2. Формування весняної обрядовості.
 3. Музична етнографія весняного циклу.
 4. Музичні жанри весняного жанрового циклу. Час і місце виконання.
 5. Регіони поширення.
 6. Питання виконавства.
 7. Вокальні твори весняного циклу: заклички, веснянки, гаївки, ранцівки та ін. Типологія творів весняного календаря. Велика кільцева форма та її еволюційні перетворення у гаївках.
 8. Інструментальна музика в обрядах весняного циклу.

Література.

 1. Возняк Оксана, Луканюк Богдан. Гаївки: спроба генотипної систематизації. – Львів, 2015.
 2. Єфремов Євген. Веснянки // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.56-73. Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf
 3. Іваницький Анатолій. Український музичний фольклор. – Київ, 1999. – С. 45-51.
 4. Іваницький Анатолій. Український обрядовий фольклор західних земель. – Вінниця, 2012. – С. 178-279. – С. 73-112.
 5. Іваницький Анатолій. Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Київ, 2008. – С. 73-112.
 6. Мишанич Михайло. Українські весняні величальні пісні: ранцівки // Етномузика / упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2007. – Число 3. – С. 67-94. – (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка; вип. 15).

Див тут: http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-3.pdf

 1. Колесса Філарет. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – С. 35-37, 37-38, 50-57.
 2. Квитка Климент. Об историческом значении календарных песен // Квитка Климент. Избранные труды: в 2 т. – Москва, 1971. – Т.1. – С. 73-102.

За цією адресою Ви знайдете дві статті Климента Квітки. https://photos.google.com/album/AF1QipO5jHULFAcFUv5Bf_6XYVUgYWreqwBk1syA4K37

Статтю “Про історичне значення календарних пісень” прошу підготувати на це практичне заняття. Інша стаття буде на наступні практичні.

 1. Смоляк Олег. Весняна обрядовість в контексті української культури: в 2 ч. – Тернопіль, 2004. – Ч. 1. – Монографія. – 296 с.; 2001. – Ч. 2. – Нотний збірник. – 392 с.

 

Відео для перегляду:

Гріти діда (поминання душ померлих). Передвеликодний тиждень на Гуцульщині

https://www.facebook.com/Smotrychpictures/videos/3261233954134712/UzpfSTE1NjAzNDkwOTM6MTAyMTU4MDk2NDYxODUwMTE/

Сербен, чоловічий танець у час Великодних свят, с. Чортовець Городенківського району Івано Франківської області. (частина 1) порівняти

https://www.youtube.com/watch?v=fdJJT-_C8x8

https://www.youtube.com/watch?v=x1kn0be6518

 

 

24 березня 2020 року

Тема практичного заняття: Календарно-обрядовий фольклор.   Народна музика вес­няного обрядового циклу (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання

 Поняття: календарно-обрядовий фольклор. Климент Квітка про календарну обрядовість.

 1. Народна музика у весняній обрядовості.
 2. Заклички: регіони поширення, роль, виконання, різновиди, музичні особливості.
 3. Гаївки: музична етнографія.
 4. Велика колісцева (хороводна) форма у гаївках. Строфічні гаївки.
 5. Волочебні обряди. Ранцівки.

Література.

Возняк Оксана, Луканюк Богдан. Гаївки: спроба генотипної систематизації. – Львів, 2015.

Єфремов Євген. Веснянки // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.56-73. Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf)

Іваницький А. Український музичний фольклор. – Київ, 1999. – С. 45-51.

Іваницький Анатолій. Український обрядовий фольклор західних земель. – Вінниця, 2012. – С. 178-279. – С. 73-112.

Іваницький Анатолій.  Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Київ, 2008. – С. 73-112.

Мишанич Михайло. Українські весняні величальні пісні: ранцівки // Етномузика / упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2007. – Число 3. – С. 67-94. – (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка; вип. 15).

Див тут: http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-3.pdf

Колесса Філарет. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – С. 35-37, 37-38, 50-57.

Квитка Климент. Об историческом значении календарных песен // Квитка Климент. Избранные труды: в 2 т. – Москва, 1971. – Т.1. – С. 73-102.

За цією адресою Ви знайдете дві статті Климента Квітки. https://photos.google.com/album/AF1QipO5jHULFAcFUv5Bf_6XYVUgYWreqwBk1syA4K37

Статтю “Про історичне значення календарних пісень” прошу підготувати на це практичне заняття. Інша стаття буде на наступні практичні.

Смоляк Олег. Весняна обрядовість в контексті української культури: в 2 ч. – Тернопіль, 2004. – Ч. 1. – Монографія. – 296 с.; 2001. – Ч. 2. – Нотний збірник. – 392 с.

Відео для перегляду:

Гріти діда (поминання душ померлих). Передвеликодний тиждень на Гуцульщині

https://www.facebook.com/Smotrychpictures/videos/3261233954134712/UzpfSTE1NjAzNDkwOTM6MTAyMTU4MDk2NDYxODUwMTE/

Сербен, чоловічий танець у час Великодних свят, с. Чортовець Городенківського району Івано Франківської області (порівняти)

https://www.youtube.com/watch?v=fdJJT-_C8x8

https://www.youtube.com/watch?v=x1kn0be6518

 

 

31 березня 2020 року

Тема лекції: Обрядова музика літнього календарно-обрядового циклу. (2 год.)

Цикл літньої календарної обрядовості. Музична етнографія. Особливості виконання.

Музика троїцького тижня. Музична етнографія. Особливості виконання.

Народномузичний супровід.

Купальсько-петрівчані святкування. Музична етнографія. Особливості виконання.

Місце в обрядодіях музики. Музичні типи.

Література.

Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ, 1999. — С. 51-60.

Іваницький Анатолій. Український обрядовий фольклор західних земель. – Вінниця, 2012. – С. 280-328.

Іваницький Анатолій.  Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Київ, 2008. – С. 113-147.

Завальнюк Анатолій. Українські літні обряди та пісні. Вінниця, 2008.

Колесса Філарет. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – С. 57-64, 37-50.

Мишанич Михайло. Царина пісня з Перемишльщини // СІМР. – Львів, 2010. – С. 104-106.

Єфремов Євген. Русальні пісні на Київському Поліссі // Полісся: мова, культура, історія – Київ, 1996. – С.404-411.

Клименко Ірина. Купальські та петрівські пісні // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.74-91.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf)

 

 

7 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Обрядова музика літнього календарно-обрядового циклу  (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Цикл літньої календарної обрядовості. Музична етнографія.
 2. Виконавці. Специфіка.
 3. Музика троїцького тижня.
 4. Купальсько-петрівчані святкування. Музична етнографія.
 5. Виконавці. Специфіка.
 6. Місце в обрядодіях музики. Музичні типи.
 7. Слухання музики.

 

Література.

Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ, 1999. – С. 51-60 (або інше перевидання підручника).

Іваницький А. Український обрядовий фольклор західних земель. – Вінниця, 2012. – С. 280-328.

Іваницький А.  Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Київ, 2008. – С. 113-147.

Завальнюк А. Українські літні обряди та пісні. – Вінниця, 2008.

Див. тут: http://chtyvo.org.ua/authors/Zavalniuk_Anatolii/Ukrainski_litni_obriady_ta_pisni/

Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – С. 57-64, 37-50.

Мишанич М. Царина пісня з Перемишльщини // СІМР. – Львів, 2010. – С. 104-106.

Єфремов Є. Русальні пісні на Київському Поліссі // Полісся: мова, культура, історія – Київ, 1996. – С.404-411.

Клименко І. Купальські та петрівські пісні // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.74-91.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf)

 

Дивитися-слухати

Трійця: https://www.youtube.com/watch?v=v5W1tKbe3vA&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=11

Проводи русалок:

https://www.youtube.com/watch?v=kL650hKNIeU&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=13

Івана-Купала:

https://www.youtube.com/watch?v=Uz1hbAEgGb4&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=14

 

 

14 квітня 2020 року

Тема лекції: Календарно-обрядовий фольклор.  Народномузичний супровід зимового циклу (2 год.)

 1. Зимова календарна обрядовість. Вступні зауваги.
 2. Історіографія досліджень музичного фольклору зимового календаря. Перші фольклорні записи. Праці Климента Квітки, Філарета Колесси, Володимира Гошовського.
 3. Колядки, коляди, щедрівки, маланки — основні жанри зимового календаря. Народне та наукове трактування термінів колядка, коляда, щедрівка.
 4. Музична етнографія. Час і місце їх виконання.
 5. Специфіка виконання зимового обрядового пісенного фольклору. Виконавські гурти, їх класифікація.
 6. Зимові народні музичні вистави: “Вертеп”, “Коза”, “Тур”, “Маланка” та ін. Роль та характеристика в них музики.
 7. Композиційна структура творів зимового календарного циклу. Основні складочислові типи та їх музично-ритмічні структури.
 8. Інструментальна музика у зимовій обрядовості. Інформаційні сигнали трембіт та рогів. Інструментальні капели: їхні функції та репертуар.
 9. Танцювальна традиція на колядуванні. Гуцульські плєси та кругляки.

 

Література:

Гайдай М. Народні обрядові мелодії різдвяної гри “Коза”. — Львів, 1929. — (Матеріали до етнографії й антропології. Т. ХХІ–ХХІІ).

Див. тут: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-folklorystyky/

Гошовский В. У истоков народной музыки словян. – Москва, 1971. – С. 81-139.

Єфремов Є. Зимові пісні. Колядки і щедрівки // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.41-55.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf

Іваницький А. Пісні зимового календаря // Іваницький А. Українська народна музична творчість. — Київ, 1999.— С. 38-45.

Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Квитка К. Избранные труды : в 2 т. — Москва, 1971. — Т. 1. — С. 105-160.

Клименко І. Зимові мелоареали південної Пінщини в системі поліської мелоареалогії // Етнокультурна спадщина Полісся. – Рівне, 2005. – Вип. VІ. – С. 27-36.

Колесса Ф. Українська усна словесність. — Львів, 1938. — С. 50-57.

Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) // Музикознавчі праці. — Київ, 1970. — С. 383-392.

Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. — Київ, 1965.

Курочкін О. Українські новорічні обряди. «Коза» і «Маланка». — Опішнє, 1995.

Кушлик Л. Колодчані пісні на Волині // Традиційний музичний фольклор Волині: Збірник статей і матеріалів. — Кременець, 1997. — С. 24-27.

Мишанич М. Щедрівки. — Львів, 1996.

Рибак Ю. Мелотипи зимових обрядів Верхньоприп’ятської низовини // Етнокультурна спадщина Полісся. – Вип. VІ. – С. 6-26.

Сопілка Т. Щедрівки у пісенній традиції Полтавщини (за матеріалами експедицій 1986-2000 рр. ) // Проблеми етномузикології: збірник наукових праць. — Київ, 1998. – Вип. ІІ. — С. 216-221.

 

 

21 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Обрядова музика зимового календарно-обрядового циклу (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Музична етнографія зимового циклу.
 2. Народні музичні вистави: “Вертеп”, “Коза”, “Тур”, “Маланка”.
 3. Колядничі гурти.
 4. Народна музика творів зимового календаря: жанри, характеристика, типологія.
 5. Інструментальна музика у зимовій обрядовості.
 6. Слухання музики.

 

Література:

Гайдай М. Народні обрядові мелодії різдвяної гри “Коза”. — Львів, 1929. — (Матеріали до етнографії й антропології. Т. ХХІ–ХХІІ).

Див. тут: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-folklorystyky/

Гошовский В. У истоков народной музыки словян. – Москва, 1971. – С. 81-139.

Єфремов Є. Зимові пісні. Колядки і щедрівки // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.41-55.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf

Іваницький А. Пісні зимового календаря // Іваницький А. Українська народна музична творчість. — Київ, 1999.— С. 38-45.

Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Квитка К. Избранные труды : в 2 т. — Москва, 1971. — Т. 1. — С. 105-160.

Колесса Ф. Українська усна словесність. — Львів, 1938. — С. 50-57.

Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) // Музикознавчі праці. — Київ, 1970. — С. 383-392.

Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. — Київ, 1965.

Курочкін О. Українські новорічні обряди. «Коза» і «Маланка». — Опішнє, 1995.

Кушлик Л. Колодчані пісні на Волині // Традиційний музичний фольклор Волині: збірник статей і матеріалів. — Кременець, 1997. — С. 24-27.

Мишанич М. Щедрівки. — Львів, 1996.

 

Дивитися-слухати:

Колядування на Гуцульщині

https://www.youtube.com/watch?v=OEST3A7hMnk

https://www.youtube.com/watch?v=raYgOVMbyak

https://www.youtube.com/watch?v=TTeTYmBUyH0

 

Різдво на Бойківщині

https://www.youtube.com/watch?v=_Dn5wlY0eBw

 

Вертеп на Буковині

https://www.youtube.com/watch?v=R-TW1vcPQEU&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=28

 

Ляльковий вертеп

https://www.facebook.com/190841170948677/videos/2220649084924515/UzpfSTE2MDYxNDI4NjQ6MjkxMjIwNjA4MjE5MzIx/

 

Вертеп тіньовий

https://www.facebook.com/100026864544056/videos/228376684734481/UzpfSTEwMDAwMjIxNTEwMjY5NToyMDUxNzI3NTgxNTc3NzI1/

 

Старий Новий рік (Миколаївщина, обласна)

https://www.youtube.com/watch?v=pLQUXJnv44w&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=29

 

Маланка  на Буковині

Маланка в смт Красноїльськ Сторожинецького району чернівецької області

https://www.youtube.com/watch?v=japJ7C37VoI

https://www.youtube.com/watch?v=062GSviAjRY

https://www.youtube.com/watch?v=SUt96W1fbic

https://www.youtube.com/watch?v=98mSsdmtSqY

https://www.youtube.com/watch?v=I8ypv-K47m4

https://www.youtube.com/watch?v=0DsZkdwC5EY

 

Фестиваль Маланок

Буковинське містечко Вашківці з 13 на 14 січня

https://www.youtube.com/watch?v=QuSHwN_-7Zo

https://www.youtube.com/watch?v=jV7W3R7b6Kc