Культура наукового мовлення

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ПІЛЕЦЬКИЙ ВолодимирФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , , ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Мета: розкрити теоретичні основи культури наукового мовлення та їх використання у написанні  й редагуванні  наукових праць різних жанрів,

Завдання: формувати у студентів  практичні навички усного наукового мовлення.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен:

 • знати: основні етапи формування наукового стилю сучасної української літературної мови; понятійний зміст основних  поняття курсу: наукове мовлення, фахова мова, культура мови, науковий стиль, його специфічні риси і функції, підстилі наукового мовлення і їхні жанри, специфіка усного та писемного різновидів наукового мовлення, мовні особливості різних жанрів наукового мовлення, особливості мовленнєвого етикету в сфері науки;
 • вміти: аналізувати мовну специфіку різних жанрів наукового стилю, виявляти типові відхилення від мовних норм, застосовувати набуті знання в написанні курсових,  дипломних і магістерських робіт, користуватися різними видами термінологічних словників.

Рекомендована література

Базова

 1. Антисуржик. За заг. Редакцією О.Сербенської. – Львів, 1994.
 2. Гринчишин Д., Капелющний А, Сербенська О, Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.
 3. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. Львів, 1994.
 4. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К., 2001.
 5. Семеног О.М. Культура наукової української мови. – К., 2010.
 6. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. За ред. Лариси Масенко. – К, 2005.
 7. Філоненко М.М. Психологія спілкування. – К., 2008.
 8. Ярема Степан. На теми української наукової мови. – Львів, 2002.

 Допоміжна

 1. Проблеми української термінології. Вісник національного університету «Львівська політехніка». – № 453. 2002; № 490. – 2003; № 503. – 2004; № 538. – 2005.
 2. Українська термінологія і сучасність. Збірник наукових праць. – Вип. VІ. – 2005; вип. VІІІ. – 2009.
 3. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. – К., 2007.

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус