Любовні історії Івана Франка

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ГОРБЛЯНСЬКИЙ ЮрійФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Не можна категорично стверджувати, що Франків любовний дискурс не був досі в центрі уваги вчених і митців. Одразу після виходу «Зів’ялого листя» точилися гострі баталії навколо першої в українській літературній традиції збірки, складеної виключно з творів інтимної лірики. Проф. І. Денисюкові та В. Корнійчукові належить честь відкриття «Щоденника самогубця», що кардинально змінило погляд на проблему. Це ще раз довело важливість переосмислення знакових літературних явищ на кожному етапі історичного розвитку. Чимало відкриттів чекає дослідника і в царині любовної новелістики, великоформатної прози, драматургії (малої і великої). І все це неможливо збагнути без урахування біографічних моментів нашого великого класика.

Мета курсу – висвітлити Франків любовний дискурс як своєрідний феномен українського культурного простору кінця ХІХ – початку ХХ ст. крізь призму його біографії та творчості. Це дозволить більш рельєфно окреслити постать І. Франка як «цілого чоловіка», неординарну особистість у творчому вияві та житті.

Завдання:

– дати загальну характеристику українського суспільно-культурного простору кінця ХІХ — початку ХХ ст.; сформувати уявлення про провідні віяння в мистецтві, окреслити риси й основні тенденції;

– з’ясувати роль І. Франка як авторитетного сучасника й активного учасника літературного процесу кінця ХІХ — початку ХХ ст. у формуванні тогочасного покоління українських письменниць;

– виявити вагомість постатей жінок у життєвій і творчій долі письменника;

– окреслити головні поведінкові особливості І. Франка у спілкуванні з жінками та наслідки його взаємин у житті та творчості.

Рекомендована література

 

 1. Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка. Донецьк, 2002.
 2. Білецький О.І.Поезія Івана Франка // Білецький О.І. Зібр. творів: у 5 т. Київ, 1965. Т. 2.
 3. Бондар Л. Три любовні історії Івана Франка. Дрогобич, 2007.
 4. Бондар Л.Під знаком хреста. Львів, 2008.
 5. Возняк М. Автобіографічний елемент в оповіданні Франка «На дні» // Українське літературознавство. Київ, 1940.
 6. Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття. Івано-Франківськ, 2005.
 7. Горак Р.Твого ім’я не вимовлю ніколи. Київ, 2008.
 8. Горак Р.Тричі мені являлася любов. Львів, 2006.
 9. Гузар З.Перехресні стежки поезії Івана Франка. Львів, 2000.
 10. Денисюк І. Любовні історії української белетристики // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці. Т. 1. Літературознавчі дослідження. Кн. 1. Львів, 2005.
 11. Денисюк І., Корнійчук В. Подвійне коло таємниць // Дзвін. 1990 № 8.
 12. Денисюк І., Корнійчук В. Невідомі матеріали до історії ліричної драми Івана Франка «Зів’яле листя» // Записки НТШ. Львів, 1990. Т. 221.
 13. Євшан М. Іван Франко // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. Київ, 1998.
 14. Єфремов С. Іван Франко. 1926.
 15. Зеров М. Франко-поет // Зеров М. Твори: у 2 т. Київ, 1990. Т. 2.
 16. Іван Франко. «Зів’яле листя»: тексти, матеріали, дослідження. Львів, 2007.
 17. Кирилюк Є. Вічний революціонер. Київ, 1966.
 18. Кодак М. Лірична драма Івана Франка «Зів’яле листя» // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Львів, 1998.
 19. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. Львів, 2004.
 20. Костельник Г. Плюси і мінуси в поезії Франка // Костельник Г. Ломання душ. Львів, 1923.
 21. Крушельницький А. Іван Франко. Коломия, 1909.
 22. Легкий М. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. Львів, 1999.
 23. Легкий М. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці. Львів, 2021.
 24. Лукіянович Д. Листи Ольги Рошкевич до Івана Франка // Іван Франко. Статті і матеріали. Вип. 2. Львів, 1955.
 25. Мороз М. Автобіографічний момент у ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя» // Записки НТШ. Львів, 1990. Т. 221.
 26. Павличко Д. «Зів’яле листя» Івана Франка // Павличко Д. Біля мужнього світла. Київ, 1988.
 27. Папуша І. Символічна структура «Зів’ялого листя» // Укр. літературознавство. 2001. Вип. 64.
 28. Сеник Л. «Зів’яле листя» Івана Франка: вічний образ любові // Укр. літературознавство. 1989. Вип. 52.
 29. Сеник Л. Студії ліричної драми Івана Франка Зів’яле листя». Львів, 2007.
 30. Спогади про Івана Франка. Львів, 1998.
 31. Тихолоз Б.Ерос versus Танатос. Львів, 2004.
 32. Тихолоз Б. Психодрама Івана франка в дзеркалі рефлексійної поезії. Львів, 2009.
 33. Тихолоз Н. Петро Франко. Формула долі. Львів, 2021.
 34. Ткачук М. Лірика Івана Франка. Тернопіль, 2006.
 35. Франкіана Василя Щурата. Листи, статті, спогади. Львів, 2013.
 36. Франко-Ключко А. Для тебе, тату. Київ, 2010.
 37. Франко А. Найдорожчий помічник. Львів, 2017.
 38. Франко Т. Вибране: у 2 т. Івано-Франківськ, 2015.
 39. Франко З. Мова інтимної лірики Івана Франка // Мовознавство. 1985. № 5.
 40. Франко З. Статті і матеріали. Львів, 2003.
 41. Шаховський С. Майстерність Івана Франка. Київ, 1956.
 42. Щурат В. Поезія зів’ялого листя в виду суспільних задач штуки // Франкознавчі студії. Дрогобич, 2001. Вип. 1.
 43. Ярема Я. До проблеми ідейного змісту «ліричної драми» Ів. Франка «Зів’яле листя» // Іван Франко. Статті і матеріали. 1948. Зб. 1.

Силабус:

Завантажити силабус