ГОРБЛЯНСЬКИЙ Юрій

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: yuriy.horblianskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Становлення української літератури від давнини до сучасності, українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст., інтелектуалізм у художній літературі, українська і світова література сучасності, франкознавство, українська усна словесність, взаємодія літератури з фольклором, мистецтво перекладу, теорія літератури, літературна критика, філософія, мова і культура, культура мислення, культура пам’яті, естетика художнього мислення, психологія художньої творчості.

Курси

Публікації

1. Миттєвості. Опівнічні роздуми. Статті. Есе. Полеміка. Львів: ТзОВ «Дизайн-студія «Папуга», 2013. 254 с.
2. Специфіка автобіографізму роману А. Ю. Кримського «Андрій Лаговський» // Молода нація: Альманах. Київ: Смолоскип, 1997. № 5. С. 41–47.
3. Чеські преромантичні містифікації в інтерпретації А. Ю. Кримського // Матеріали Міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1–3 квітня 1998 року): у 2 т. Т. ІІ. Львів: Літопис, 1998. С. 85–91.
4. Пошуки характерів у художній прозі А.Кримського // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. Львів: Світ, 1999. Ч. 1. С. 582–589.
5. На підступах до «прози ідей»: роман Агатангела Кримського «Андрій Лаговський» у контексті пошуків української прози з життя інтелігенції ХІХ – поч. ХХ ст. // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. VII. Рівне: РДГУ, 1999. С. 44–55.
6. Екзотичний аромат вірменської літератури, або слово про творчість Левона Хечояна у перекладах Анушавана Месропяна // «Слово і час». 2002. № 1. С. 83–85
7. Тема любові у творчості В. Пачовського та А. Кримського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 35. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. С. 281–288.
8. Мікродослідження народних перлин кримськотатарської любовної лірики / рец. на книгу: Гуменюк О. «Меджбур олдым мен бир гуле» – Взяла у бран мене троянда. Поетичний світ фольклорного пісенного жанру – макаму: Наукове дослідження. Сімферополь: Світ, 2008. 152 с. // Міфологія і фольклор. 2008. № 1: жовтень – грудень. С. 138–140.

9. Інтелектуалізм у художній прозі Івана Франка та Агатангела Кримського // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матеріали Міжнародного наукового конґресу: у 2 т. Львів, 2009. Т. 2. С. 688–694.
10. Таємниця людяності та професіоналізму Івана Денисюка: до специфіки наукового мислення // Міфологія і фольклор. 2010. № 2 (6): квітень – червень. С. 16–25.
11. «Кривава фієста сучасності» в одкровенні від Ліни Костенко (зауваги про «Записки українського самашедшого») // Слово і час. № 5. 2011. С. 73–83 (співавторка: Марина Кульчицька).
12. Мозаїка світових абсурдів у «діяріуші людства» від Ліни Костенко (про роман «Записки українського самашедшого») // Дзвін. № 3. 2011. С. 131–135 (співавторка: Марина Кульчицька).
13. Коломийковий заповіт Маруні Дуплавки (довгожительки с. Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області, 1902–1994) // Міфологія і фольклор. 2011. № 2 (9): квітень – червень. С. 88-97.
14. Про «вічну молодість» і «велику гармонію» вченого (штрихи до портрета професора Миколи Ільницького) // Микола Ільницький. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 203–208. (Серія «Слово про вченого». Вип. 2).
15. Колядки та віншування з села Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області // Міфологія і фольклор. 2012. № 1 (10): Січень – березень. С. 81–87.
16. Він подарував нам «мрію»: літературний портрет Михайла Старицького і культурологічна актуальність біографістики // Таємниця слова: збірник наукових праць. Збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Любомира Сеника. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. С. 102–119. (Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Вип. 12. Cпівавторка: Марина Кульчицька).
17. Навіщо дáйни? Роздуми про «мініатюрну» фольклорну філософію життя латиського народу / рецензія на книгу: Дайни: Латиські народні пісні / упорядкував і переклав з латиської Юрій Садловський. Львів: “Астролябія”, 2011. 128 с. // Міфологія і фольклор. 2012. № 2–3 (11): квітень – вересень. С. 131–136.
18. Мова про мову та про нас у ній (майже-памфлет) // Дзвін. 2013. Число 3 (821): Березень. С. 105–111.
19. Мистецький факт і його рецепція (стан сучасної літературної критики як рефлекс «перерваного» діалогу поколінь) // Дзвін. 2013. Число 7 (837): Липень. С. 124–129.
20. Народні криптадії-мініатюри із Бойківщини: pro et contra // Міфологія і фольклор. 2014. № 1-2 (16): січень – червень. С. 120–136.
21. Фольклорний код літературознавчих студій Івана Денисюка // Міфологія і фольклор. 2014. № 3–4 (17): липень – грудень. С. 18-24.
22. «Я вже знаю дорогу…»: роздум про життя і смерть, про Богдана Сольчаника [та його книгу «Кухні мого покоління» (Київ – Львів: ТзОВ «Дизайн-студія «Папуга», 2014. 76 с.)] // Дзвін. 2015. № 6. С. 172–175.
23. «А Маруська з’їла бузька…»: мікроантологія української етновиховної усної словесності / рец. на кн.: М. Чорнопиский. «Поетичний світ дитинства…» / серія: Для школи і для родини. Випуск перший. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 176 с. // Міфологія і фольклор. 2016. № 3–4 (21): липень – грудень. С. 127–131.
24. Систематик філософської думки: про Ігоря Захару та його лекційний компендій «Українська філософія» (Львів, 2014) // Вісник Львівського університету. Серія філософська. 2017. Вип. 18. С. 224–229.
25. «Нереальне, мов переламаний вітер»: ліричні камертони Михайла Зарічного (про збірку «Просто сто сторінок» (Львів: ЛА «Піраміда», 2017) // Дзвін. 2017. № 11.
26. Лексичні іншомовні інновації сучасної української мови: інтелектуалізація чи варваризація мислення // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ. Матеріали міжнародної конференції (Львів, 22-23 листопада 2018 р.) / за ред. Галини Мацюк. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. C. 27–28. (Співавторка: Марина
Кульчицька).

27. Образ Тараса Шевченка у нотатках відвідувачів Чернечої гори та проблема очищення національної пам’яті // Серце чистеє, думка чесная…: збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. Львів: Левада, 2018. С. 412–440.
28. Іван Франко та Агатангел Кримський у перехресних оцінках // «Я єсть пролог…»: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Львів, 22–24 вересня 2016 р.: у 2 т. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. Т. 2. С. 64-89.
29. Магічна поліфонія літературознавчих пошуків на гуцульському пленері (про книгу «Дивлячись на цей гірський світ»: літературознавчий збірник. Львів, 2018) // Українське літературознавство. № 84. Львів: Видавництво Львівського університету, 2019. С. 319–323.
30. Аспекти характеротворення у художній прозі Агатангела Кримського // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Volume XIX. Lublin: Maria Kurie-Sklodovska University in Lublin, 2019. C. 39–48.
31. Неприватний портрет» Агатангела Кримського в есеїстичній і мемуарній репрезентації Михайла Рудницького // Українське літературознавство. № 85. Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. С. 69–84.
32. Загребське відрядження Івана Остапика: педагогічні рішення та наукові пошуки // Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Луцьк, 2021. № 2. С. 15–30.
33. Художня творчість Агатангела Кримського в українській літературно-критичній і літературознавчій думці (кінець ХІХ – ХХІ ст. // Ідентичність. Дискурс. Імагологія: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського. Острог, 15 квітня 2021 р. Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2021.
С. 36–40.
34. Ідейно-естетична домінанта літературознавчих концептів Олексія Чичеріна // Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ ст.: матеріали ХII Міжнародних Чичерінських читань (Львів, 28–29 жовтня 2021 р.) / упоряд.: Л. В. Мацевко-Бекерська, І. А. Сенчук; вступ Л. В. Мацевко-Бекерської. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. C. 49–50.

Біографія

Народився 31 березня 1973 р. в с. Липовиця Рожнятівського (тепер Калуського) району на Івано-Франківщині. 1980–1990 – навчався в Долинській СШ-інтернат. 1990–1995 – студент філологічного факультету Львівського університету, який закінчив із дипломом з відзнакою. 1995–2000 – учителював у Нижньобілківській ОШ та Верхньобілківській ЗОШ Пустомитівського району. 1997–2000 – навчання в аспірантурі при кафедрі української літератури імені академіка Михайла Возняка філологічного факультету Львівського університету. 2000–2010 – провідний спеціаліст Центру громадських зв’язків, 2010–2020 – провідний спеціаліст (згодом – провідний фахівець) Інформаційно-аналітичного і профорієнтаційного центру, а 2020-2022 – відділу технічних засобів навчання ЛНУ ім. Івана Франка. З 2016 – провідний фахівець Інституту франкознавства Львівського університету (спочатку за сумісництвом, а з вересня 2017 – основне місце праці). 2021 захистив
кандидатську дисертацію «Художня проза Агатангела Кримського» за спеціальністю 10.01.01 – українська література. З вересня 2022 р. – асистент катедри української літератури імені академіка Михайла Возняка. Співзасновник, заступник головного редактора, а з 2011 відповідальний секретар науково-освітнього журналу «Міфологія і фольклор» (заснований
2008, 2015–2019 – фахове філологічне видання). Автор книги «Миттєвості. Опівнічні роздуми» (2013) та близько 100 наукових, літературно-критичних, публіцистичних статей і публікацій фольклорних матеріалів. Упорядник і співупорядник численних книг, зокрема: Франко І. Вибрані твори для шкільної молоді. Т. 4: Літературознавчі та фольклористичні
праці / передмова Івана Денисюка; упорядк. Ігоря Гунчика та Юрія Горблянського. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016; «Я єсть пролог…»: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Львів, 22–24 вересня 2016 р.: у 2 т. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018 та ін. Співзасновник ГО «Українське товариство дослідників фольклору та міфології» та ГО «Асоціація випускників Львівського університету». Учасник організаційних комітетів численних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій. Багаторічний член журі Всеукраїнського учнівського літературно-
мистецького конкурсу «Стежками Каменяра».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!