Історія української літератури (1960-1990)

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент ЧОПИК РостиславФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44
828доцент ЧОПИК РостиславФЛо-41, ФЛо-42
828доцент ЧОПИК РостиславФЛл-41, ФЛф-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛу-41доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-42доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-43доцент РОЗДОЛЬСЬКА Ірина
ФЛу-44БОМКО Лілія
828ФЛо-41БОМКО Лілія
ФЛо-42БОМКО Лілія
828ФЛл-41БОМКО Лілія
ФЛф-41БОМКО Лілія

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія української літератури ІІ пол. ХХ – перших десятиліть ХХІ століття» є ознайомлення студентів із творчістю чільних представників означеного періоду, його тенденціями, літературними напрямами, колізіями та дискусіями, оволодіння сучасними підходами до аналізу художнього твору.

Після завершення цього курсу студент буде знати обсяг курсу відповідно до тематики лекцій та практичних занять.

Методологічною основою курсу є принцип історизму, усі художні твори досліджуються у зв’язку з часом їхнього написання, з подіями біографії того чи іншого автора, дотичними до аналізованого історико-літературного періоду, єдності із тогочасними ідейно-естетичними тенденціями. Курс передбачає засвоєння теоретико-літературних понять на конкретному художньому матеріалі, як і увагу до здобутків тогочасної філософії, психології.

Курс поєднує лекції оглядового характеру із лекціями літературно-портретної форми.

Матеріали

Чопик – Дистанційне навчання

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус