Історія української літератури (1960-1990)

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Чопик Р. Б.ФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛу-45
828доцент Чопик Р. Б.ФЛо-41, ФЛо-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛу-41доцент Чопик Р. Б.
ФЛу-42доцент Роздольська І. В.
ФЛу-43доцент Чопик Р. Б.
ФЛу-44доцент Чопик Р. Б.
ФЛу-45доцент Роздольська І. В.
828ФЛо-41професор Салига Т. Ю.
ФЛо-42доцент Чопик Р. Б.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія української літератури ІІ пол. ХХ – перших десятиліть ХХІ століття» є ознайомлення студентів із творчістю чільних представників означеного періоду, його тенденціями, літературними напрямами, колізіями та дискусіями, оволодіння сучасними підходами до аналізу художнього твору.

Після завершення цього курсу студент буде знати обсяг курсу відповідно до тематики лекцій та практичних занять.

Методологічною основою курсу є принцип історизму, усі художні твори досліджуються у зв’язку з часом їхнього написання, з подіями біографії того чи іншого автора, дотичними до аналізованого історико-літературного періоду, єдності із тогочасними ідейно-естетичними тенденціями. Курс передбачає засвоєння теоретико-літературних понять на конкретному художньому матеріалі, як і увагу до здобутків тогочасної філософії, психології.

Курс поєднує лекції оглядового характеру із лекціями літературно-портретної форми.

Матеріали

Чопик – Дистанційне навчання

Силабус:

Завантажити силабус