Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.035 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – сербська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Сербська мова 144 0:9 Залік
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Сербська мова 160 0:10 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 1:0 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Основна слов’янська мова (сербська) 32 0:2 Курсова робота
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
ТПП 16 0:1 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 0:1,3 Залік
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Хорватська мова 40 40 2,5:2,5 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи міжкультурної комунікації 30 1,9:0 Залік
Постпостмодернізм у слов’янських літературах 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
(КСФ) 0:0 Іспит
0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Перелік питань на державний іспит з історії основної слов’янської (хорватської) літератури 0:0 Іспит
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ ст. 28 1,8:0 Залік
Історія української лексикографії (славісти) 28 28 1,8:1,8 Залік