Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.035 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – сербська мова та література”

Не знайдено жодного навчального курсу.