Критерії оцінювання знань та вмінь студента

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає
8Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7ФЛсрб-41, ФЛхрв-41, ФЛчес-41
8ФЛсрб-41, ФЛхрв-41, ФЛчес-41

Опис курсу

90–100 балів

Студент демонструє глибокі знання навчального матеріалу; уміє, подаючи різні погляди, аналізувати явища у їхньому взаємозв’язку й розвитку; логічно й послідовно відповідає на поставлені запитання; добирає переконливі аргументи, усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації; уміє застосовувати теоретичні знання для виконання практичних завдань;

81–89 балів

Студент демонструє ґрунтовні знання навчального матеріалу; дає аргументовані відповіді на поставлені запитання; логічно й послідовно відповідає на поставлені запитання, уміє застосовувати теоретичні знання у ході виконання практичних завдань;

71–80 балів

Студент демонструє міцні знання навчального матеріалу, загалом аргументовані відповіді містять певні (несуттєві) неточності; у відповіді помітний репродуктивний характер, студент недостатньо застосовує теоретичні знання під час виконання практичних завдань;

61–70 балів

Студент демонструє посередні знання навчального матеріалу, відповідь недостатньо аргументована, характеризується неповнотою і поверховістю в розкритті теми, порушенням послідовності викладу; студент недостатньо застосовує теоретичні знання під час виконання практичних завдань;

51–60 балів

Студент демонструє посередні знання навчального матеріалу, не розрізняє основну та другорядну інформацію; відповідь недостатньо аргументована, хибує на непослідовність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки, поверховість у розкритті теми; попри володіння основними теоретичними знаннями студент майже не застосовує їх для виконання практичних завдань;

21–50 балів

Студент демонструє незнання значної частини навчального матеріалу, припускається істотних помилок у відповідях на запитання, не вміє застосовувати теоретичні положення під час виконання практичних завдань;

00–20 балів

Студент демонструє незнання основної частини навчального матеріалу, припускається істотних помилок у відповідях на запитання, не володіє основними теоретичними знаннями.

Робоча програма

Завантажити робочу програму