Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.068 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька мова та література”

 

    • Освітня програма “Турецька мова та література, українська мова та література” (2021 рік)
    • Освітня програма (2017 рік, 2019 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
84 0:5,3 Диф. залік
32 16 2:1 Іспит
160 0:10 Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
160 0:10 Залік
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 0:1 Іспит
Східне письмо 32 32 2:2 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 1:0 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
84 0:5,3 Диф. залік
32 2:0 Залік
16 16 1:1 Немає
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Турецька мова (3 курс) 96 0:6 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
62 0:3,9 Залік
Друга східна мова (перська) (3 курс) 64 0:4 Немає
Мистецтво успішної комунікації та гнучкі навички сучасного студента 16 1:0 Залік
32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
16 16 1:1 Іспит
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Немає
Турецька мова (3 курс) 96 0:6 Іспит
Дисципліна на вибір 1: 80 0:5 Залік
Друга східна мова (перська) (3 курс) 80 0:5 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити 0:0 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія (сходознавці) 28 0:1,8 Залік
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 0,9:0 Залік