Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.068 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька мова та література”

    • Освітня програма (2017 рік, 2019 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Залік
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 0:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
“Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень” 32 0:2 Немає
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Турецька мова (2 курс) 128 0:8 Іспит
Східні літератури в контексті світової 32 2:0 Залік

4-й семестр

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Мистецтво успішної комунікації та “м’які навички” сучасного студента 16 1:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Немає

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія турецької літератури (4 курс) 10 10 0,6:0,6 Немає
Педагогічна практика (сходознавці) 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Турецька мова (4 курс) 60 0:3,8 Іспит
Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Дисципліна на вибір 1: 60 0:3,8 Немає
Дисципліна на вибір 2:Друга східна мова (арабська) (4 курс) 60 0:3,8 Немає
Друга східна мова (перська) (4 курс) 60 0:3,8 Немає
Дисципліна на вибір 3:Лінгвістичний аналіз східних текстів 30 1,9:0 Немає
Літературознавчий аналіз східних текстів 30 1,9:0 Немає

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити 0:0 Іспит
Історія турецької літератури (4 курс) 14 14 0,9:0,9 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія (сходознавці) 28 0:1,8 Залік
Турецька мова (4 курс) 84 0:5,3 Іспит
Суспільно-політичний переклад 14 0:0,9 Залік
Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1: 42 0:2,6 Залік
Дисципліна на вибір 2:Друга східна мова (арабська) (4 курс) 42 0:2,6 Залік
Друга східна мова (перська) (4 курс) 42 0:2,6 Залік
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 0,9:0 Залік
Особливості усного перекладу 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвістичний аналіз східних текстів 42 2,6:0 Залік
Літературознавчий аналіз східних текстів 42 2,6:0 Залік