Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.032 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – болгарська мова та література”

    • Освітня програма (2018 рік)
    • Навчальний план (2020 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua
    • Проєкт освітньої програми (2020 рік)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до слов’янської філології 48 32 3:2 Іспит
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Основна слов’янська мова (болгарська) 144 0:9 Залік
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Залік
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Основна слов’янська мова (болгарська) 160 0:10 Диф. залік
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:Народознавство 16 16 1:1 Залік
Слов’янський фольклор 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Сучасна українська мова 16 32 1:2 Залік

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Болгарська мова 32 32 2:2 Іспит
Істор.болг. літерат. 32 16 2:1 Курсова робота
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Перекладацька практика 135 0:8,4 Диф. залік
Друга слов’янська мова (чеська) 80 0:5 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання української мови (славісти) 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Фольклор і художня література 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік