Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.032 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – болгарська мова та література”

    • Освітня програма (2018 рік, 2020 рік, 2022 рік)
    • Навчальний план (2020 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу:
    • Проєкт освітньої програми

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень 48 0:3 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Друга слов’янська мова (словацька) 40 0:2,5 Немає

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 32 0:2 Іспит
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
Друга слов’янська мова (словацька) 0:0 Залік

7-й семестр

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Болгарська мова 42 0:2,6 Немає
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Історія болгарської літератури 0:0 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Перелік питань державного іспиту з історії болгарської літератури 0:0 Немає
Питання на державний іспит з болгарської мови 0:0 Немає
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Порівняльна граматика слов’янських мов 28 56 1,8:3,5 Іспит
Програма державного іспиту з болгарської мови 0:0 Немає
Програма державного іспиту з історії болгарської літератури 0:0 Немає
Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 28 0:1,8 Немає
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Друга слов’янська мова (чеська) 14 28 0,9:1,8 Залік
Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття 28 1,8:0 Залік