Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.032 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – болгарська мова та література”

    • Освітня програма (2018 рік, 2020 рік)
    • Навчальний план (2020 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу:
    • Проєкт освітньої програми (2020 рік)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Болгарська мова 32 48 2:3 Іспит
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Історична граматика болгарської мови 16 16 1:1 Іспит
Історія болгарської літератури 16 16 1:1 Немає
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:Основи наукових (літературознавчих) філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 2:Народознавство 16 16 1:1 Залік
Слов’янський фольклор 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Актуальні питання сучасної слов’ян. фразеології 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Огляд історії слов’янських літератур 32 2:0 Залік
Польська фразеологія 32 2:0 Залік

4-й семестр

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 1:0 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Філософія 16 16 1:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія основної слов’янської літератури (болгарської) 10 10 0,6:0,6 Немає
Методика викладання української літератури 10 10 0,6:0,6 Залік
Основна слов’янська мова (болгарська) 40 40 2,5:2,5 Іспит
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Методика викладання польської мови як іноземної 40 0:2,5 Немає
Друга слов’янська мова (чеська) 10 40 0,6:2,5 Немає
Фольклор і художня література 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Немає
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Історія основної слов’янської літератури (болгарської) 14 14 0,9:0,9 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Основна слов’янська мова (болгарська) 42 42 2,6:2,6 Немає
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Порівняльна граматика слов’янських мов 28 56 1,8:3,5 Іспит
Програма державного іспиту з історії основної слов’янської (словацької) літератури 0:0 Немає
Програма державного іспиту з основної слов’янської (болгарської) мови 0:0 Немає
Методика викладання польської мови як іноземної 28 0:1,8 Залік
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Друга слов’янська мова (чеська) 14 28 0,9:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття 28 1,8:0 Залік
Польська література у Львові і Галичині 28 1,8:0 Залік