Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.038 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає
Чеська мова 144 0:9 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Чеська мова 160 0:10 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Історія чеської літератури 16 16 1:1 Немає
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Чеська мова 32 64 2:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи наукових (літературознавчих) філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 2:Актуальні питання сучасної слов’ян. фразеології 32 2:0 Залік
Огляд історії слов’янських літератур 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Історія чеської літератури 32 16 2:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Чеська мова 32 64 2:4 Іспит
Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень 48 0:3 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга слов’янська мова (болгарська) 0:0 Немає
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Історія чеської літератури 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
ТПП 32 16 2:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Чеська мова 32 48 2:3 Іспит
Мистецтво успішної комунікації та гнучкі навички сучасного студента 16 1:0 Залік
Актуальні тенденції розвитку слов’ян. літератур 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга слов’янська мова (болгарська) 0:0 Немає
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Історія чеської літератури 32 16 2:1 Курсова робота
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Перекладацька практика 135 0:8,4 Диф. залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
ТПП 48 16 3:1 Іспит
Чеська мова 32 32 2:2 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 0:1,3 Залік
Історія чеської літератури 16 16 1:1 Немає
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Чеська мова 40 40 2,5:2,5 Іспит
Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 30 0:1,9 Немає
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Друга слов’янська мова (сербська) 40 0:2,5 Немає
Дисципліна на вибір 1:Основи міжкультурної комунікації 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Перечитування української класики 30 1,9:0 Залік
Постпостмодернізм у слов’янських літературах 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Історія чеської літератури 16 16 1:1 Іспит
Критерії оцінювання знань та вмінь студента 0:0 Немає
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Перелік питань на державний іспит з історії чеської літератури 0:0 Іспит
Перелік питань на державний іспит з чеської мови 0:0 Іспит
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Порівняльна граматика слов’янських мов 28 56 1,8:3,5 Іспит
Програма державного іспиту з історії чеської літератури 0:0 Іспит
Програма державного іспиту з чеської мови 0:0 Іспит
Чеська мова 42 42 2,6:2,6 Немає
Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 28 0:1,8 Немає
Друга слов’янська мова (сербська) 28 0:1,8 Залік
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття 28 1,8:0 Залік
Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ ст. 28 1,8:0 Залік
Історія української лексикографії (славісти) 28 28 1,8:1,8 Залік