Музейно-архівна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4135ФЛслн-21доцент ХОДА Лідія
ФЛслц-21доцент ХОДА Лідія
ФЛсрб-21доцент ХОДА Лідія
ФЛчес-21доцент ХОДА Лідія

Опис курсу

Музейно-архівна практика є органічною частиною навчального процесу на слов’янському відділені філологічного факультету. Музейно-архівну практику проходять студенти ІІ курсу кафедри слов’янської філології. Відповідно до навчальних планів практика триває 21 день. Музейно-архівна практика проводиться на базі музейних, архівних установ міста Львова і Львівської області.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • систему поділу і диференціації музеїв та архівів.
 • систему науково-довідкового апарату архівних документів і музейних фондів: каталоги, путівники, карти і т.ін.
 • методи фондової, експозиційної та екскурсійної роботи.

вміти:

 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з архівних джерел, та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання.
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання завдань, пов’язаних із музейно-архівною справою, зокрема скласти план тематичних екскурсій (літературних, мистецьких, історичних тощо)
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних задач і проблем в музейній та архівній діяльності.
 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні.

 

Рекомендована література

 1. Архівістика: Термінологічний словник. Посібник для студ. вузів України. – К., 1998. – 106 с.
 2. Архівознавство: Підручник для студ. істор. ф‑тів нав. закладів. – К., 2002. – 353 с.
 3. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство. – Київ, 2007.
 4. Власюк І. М. Музеєзнавство та архівна справа. Навчально‑методичний посібник / І. М. Власюк, О. Ю. Зосимович, М. В. Хадарова. – Житомир, 2006. – 76 с.
 5. Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Т. I–III. – Львів : Літопис, 2007–2010.
 6. Історія Львова. У трьох томах / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Центр Європи, 2006.
 7. Свєнціцький І. Про музеї та музейництво: Нариси і замітки / Свєнціцький Іларіон. – Львів, 1920. – 79 с.
 8. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І. Крип’якевич. – Львів : Каменяр, 1991. – 165 с.

Додаткова:

 1. Львівський національний університет імені Івана Франка. Історична довідка. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/general/aboutu.htm
 2. Львівський університет. 1661–1986 / [Л. Г. Баїк, О. І. Бобик, М. М. Волянюк та ін.; редкол.: В. П. Чугайов (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Вища шк. Вид‑во при ЛДУ, 1986. – 144 с.
 3. Мельник І. Довкола Високого Замку шляхами та вулицями Жовківського передмістя та північних околиць Львова / Ігор Мельник. – Львів : Апріорі, 2010. – 288 с.
 4. Мельник І. Львівський Новий Світ та південні околиці Королівського столичного міста Галичини від Святого Юра до Наварії / Ігор Мельник. – Львів : Центр Європи, 2009. – 288 с.
 5. Мельник І. Львівські вулиці і кам’яниці, закамарки, передмістя та інші особливості Королівського столичного міста Галичини / Ігор Мельник. – Львів : Центр Європи, 2008. – 384 с.
 6. Фецко І. Музеї Львова крізь століття: віч-на-віч з історією: лінгвокраїнознавчий словник-довідникю Дрогобич-Львів: Посвіт, 2020. – 588 с.
 7. Хода Л.Д. Пізнаймо Словаччину разом: збірник текстів і завдань зі словацької мови з міжкультурної комунікації / Львів: ПАЇС, 2017. – 168 с.
 8. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посібник для студ. істор. спец. вузів. – К., 2003. – 407 с.

Інформаційні ресурси

https://archive.lnu.edu.ua/ , http://lvivgallery.org.ua/, http://www.lhm.lviv.ua/, http://nm.lviv.ua/, http://ethnology.lviv.ua/

https://www.muzeum.sk/

http://zms.sk/ – Zväz múzeí na Slovensku.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус