БРИЛИНСЬКА Надія

Посада: асистент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: nadiya.brylynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Літературознавство, історія чеської літератури, перекладознавство.

 

Курси

Публікації

1.Чеський поетизм у контексті літературного процесу в Чехословаччині першої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 48. – Львів, 2009. – С. 177−182.
( http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3544/3584 )

2.Сюрреалістичні прояви у чеській поезії першої половини ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 27−28. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 227−231.

3.Образність поезії Я. Сейферта (60−70-ті рр. ХХ ст.) // Буковинський журнал (Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича). − №2. – Чернівці, 2010. – С. 117−120.

4.Особливості творчого доробку Ярослава Сейферта другої половини 20-их рр. ХХ ст.: крах ілюзій та повернення до основ // Вісник Львівського університету. – Вип. 56. Част. 2. – Львів, 2012. − С. 259−264.
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/2480/2543

5.Брилинська Н. Ю. Особливості структури та поетичної мови поеми «Ніч з Гамлетом» Владіміра Голана / Н. Ю. Брилинська // Проблеми слов’янознавства. – 2018. – Випуск 66. – С. 144–151. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2076/2198 )

6.Брилинська Н. Ю. До 85-річчя Володимира Андрійовича Моторного / Н. Ю. Брилинська // Проблеми слов’янознавства. – 2014. – Випуск 63. – С. 245−246. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2051/2136 )

Переклади:
1.Ярослав Сейферт. Моровий стовп // Буковинський журнал (Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича). − №2. – Чернівці, 2010. – С. 106−117.

2.Гавел В. Прошу коротко. Розділи 4, 6. // Гавел В. Прошу коротко. Львів: ПАІС, 2016. С. 151−190, 239−264.

Біографія

Народилася 4 січня 1986 року у Львові.

У 2007 році закінчила слов’янське відділення філологічного факультету університету імені Івана Франка.

З 2011 року – асистент кафедри слов’янської філології.

Навчальні курси: практичний курс з історії чеської літератури, практичний курс із сучасної слов’янської (чеської) мови.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!