Друга слов’янська мова (болгарська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Немає
62Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
540ФЛчес-31доцент СОРОКА Ольга
ФЛсрб-31доцент СОРОКА Ольга
ФЛслц-31доцент СОРОКА Ольга
ФЛслн-31доцент СОРОКА Ольга
1ФЛчес-31доцент СОРОКА Ольга
ФЛсрб-31доцент СОРОКА Ольга
ФЛслц-31доцент СОРОКА Ольга
ФЛслн-31доцент СОРОКА Ольга

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Друга слов’янська мова (болгарська)»:
допомогти студентам освоїти основні елементи фонетичного, лексичного та граматичного рівнів другої слов’янської мови (болгарської).
Завдання:
• здобути знання у сфері вивчення нової іноземної мови;
• навчитися розпізнавати особливі мовні явища у Другій слов’янській мові (болгарській);
• познайомитися з особливостями культурного та суспільного життя країни, мова якої вивчається;
• сформувати цілісне уявлення про слов’янський мовний світ;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• особливості фонетичної системи другої слов’янської мови (болгарської) систему голосних та приголосних звуків, особливі характеристики голосних та приголосних звуків у другій слов’янській мові (болгарській);
• основний словниковий запас другої слов’янської мови (болгарської);
• основи морфології та синтаксису другої слов’янської мови (болгарської), необхідні для володіння іноземною мовою на рівні В1-В2;
• норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
• загальні відомості про культурне та суспільно-політичне життя у країні, мову якої вивчає;
вміти:
o застосовувати здобуті знання з фонетики, лексики та граматики другої слов’янської мови (болгарської) на практиці;
o ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
o організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
o використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
o застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.

Рекомендована література

Рекомендована література
Основна:
1. Буров С. Български език за чужденци – първа част. – Велико Търново: Фабер 2000. – 292 с.
2. Гарибова Н., Дачева Г., Тишева Й., Хаджиева Е. А, Б, В, Г, Общ курс по български език за чужденци. – София: Изд. К. Охридски, 2011. – 311 с.
3. Иванова Е., Шанова З., Димитрова Д. Български език. Курс за начинаещи. – СПб: КАРО, 2011. – 368 с.
4. Колева-Златева Ж. Емилиянова Б. Аз говоря български: Български език за чужденци. Първа част. – Велико Търново: Фабер 2004. – 156 с.
5. Куртева Г., Бумбарова К., Бъчварова С. Здравейте! Учебник по български за чужденци (ниво A1 – A2) Ч. 1. – София: Нов български университет, 2016. – 264 с.

Додаткова:
6. Сорока О., Крейчова Е., Сталянова Н. Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език. София, Парадигма, 2016. – София: Парадигма, 2016. – 154 с.
7. Сорока, О.Б., Сокіл, Б.М. Українсько-болгарський розмовник і словник. Скажи це болгарською! Украинско-български разговорник и речник. Кажи го на български! Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 252 с.
8. Сорока О.Б., Сокіл Б.М., Албул О.А. Українсько-болгарський розмовник. Фрази. Слова. Коментарі. Украинско-български разговорник. Фрази. Думи. Коментари.– Ужгород: ІВА, 2015. – 220 с.

Інформаційні ресурси:
9.https://www.youtube.com/watch?v=hZZRR2_xV2c&list=PLD-j2mUAgCFwgC5mBJhZqeaP26R57F-Vq&index=1
10. https://www.youtube.com/watch?v=lC5qZ1wM1Iw&list=PLD-j2mUAgCFwgC5mBJhZqeaP26R57F-Vq&index=6
11. https://www.youtube.com/watch?v=cNqj4CYyxAI
12. https://ibl.bas.bg/rbe/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус