Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Літературна творчість”

    • Освітня програма (2021)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Залік
Латинська мова 48 0:3 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Українська усна народна словесність 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія світової літератури (Середньовіччя. Відродження) 32 32 2:2 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклорна практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 32 48 2:3 Немає
Діалектологічна практика 0:0 Диф. залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 32 32 2:2 Іспит
Психологія 32 16 2:1 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 2:0 Немає

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 16 32 1:2 Іспит
ІЛВ 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 32 48 2:3 Іспит
Інтермедіальність у літературі 48 3:0 Залік