Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Літературна творчість”

    • Освітня програма (2021)
    • Навчальний план (2019 рік, 2020 рік, 2021 рік,  2023 рік)
    • Питання до державного іспиту “Літературна теорія та критика” (завантажити)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: roman.krokhmalnyy@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Залік
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія світової літератури (літературна творчість) 16 16 1:1 Іспит
Латинська мова 48 0:3 Залік
Українська усна народна словесність 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
16 32 1:2 Іспит
Вступ до мовознавства 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія світової літератури (Середньовіччя. Відродження) 32 32 2:2 Немає
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклористична практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Діалектологія 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Інтерпретація художнього тексту: теорія і практика 16 32 1:2 Іспит
Історія світової літератури (Середньовіччя. Відродження) 32 32 2:2 Іспит
Теорія художнього часопростору та ритму тексту 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 48 2:3 Немає
16 32 1:2 Іспит
Діалектологічна практика 0:0 Диф. залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Психологія 32 16 2:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
ІЛВ 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 32 1:2 Немає
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи наратології 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Пам’ять і покоління в літературі 32 2:0 Залік
Текстологія 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 48 2:3 Іспит
Науковий семінар 32 0:2 Курсова робота
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Історія етномузикології 32 2:0 Залік
Основи літературної комунікації 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інтермедіальність у літературі 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Тарас Шевченко і світова література 48 3:0 Залік
Християнство у фольклорі 48 3:0 Залік
Історіографія українського літературознавства 64 4:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 29 1,3:1,8 Іспит
20 20 1,3:1,3 Немає
Науковий 40 0:2,5 Залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 20 20 1,3:1,3 Залік
Перечитування української класики 30 1,9:0 Залік

8-й семестр