Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.060 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
Арабська мова (1 курс) 160 0:10 Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Залік
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Арабська мова (1 курс) 160 0:10 Залік
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 16 0:1 Іспит
Лексикографічна практика (арабісти) 135 0:8,4 Диф. залік
Сучасна українська літературна мова 16 0:1 Іспит
Східне письмо (арабська мова) 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Арабська мова (2 курс) 128 0:8 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Історія арабської літератури (2 курс) 32 2:0 Немає
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Основи наукових мовознавчих досліджень (арабісти) 32 0:2 Немає
Українська міфологія і демонологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Релігії та вчення Близького та Далекого Сходу 32 2:0 Залік
Східні літератури в контексті світової 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Арабська мова (2 курс) 128 0:8 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Іспит
Історія арабської літератури (2 курс) 32 16 2:1 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Музейно-архівна практика (арабісти) 135 0:8,4 Диф. залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
Основи наукових мовознавчих досліджень (арабісти) 32 0:2 Залік
Історія країн Далекого Сходу 16 32 1:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Арабська мова (3 курс) 80 0:5 Немає
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика перекладу (арабісти) 16 16 1:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга східна мова (перська) (3 курс) 64 0:4 Немає
Друга східна мова (японська) 64 0:4 Немає
Дисципліна на вибір 2:Актуальні проблеми художнього перекладу текстів східними мовами (арабісти) 32 2:0 Залік
Українська морфонологія 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Арабська мова (3 курс) 96 0:6 Іспит
Історія арабської літератури (3 курс) 16 0:1 Немає
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Перекладацька практика (арабісти) 135 0:8,4 Диф. залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Немає
Теорія і практика перекладу (арабісти) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга східна мова (перська) (3 курс) 80 0:5 Залік
Друга східна мова (японська) 80 0:5 Залік
Український мовленнєвий етикет 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання української літератури 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика (сходознавці) 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит

8-й семестр