Методика викладання арабської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710доцент ЗАЗА ЮліяФЛа-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛа-41доцент ЗАЗА Юлія

Опис курсу

Мета курсу –  ознайомити студентів із основними поняттями методики викладання арабської мови, традиційними та дієвими арабськими педагогічними методами викладання арабської мови; дати уявлення про структуру та специфіку різних типів діяльності (розуміння, читання, слухання, говоріння, розуміння тощо) на різних етапах вивчення арабської мови у середній школі, сформулювати основу для формування професійних компетентностей, необхідних для викладання арабської мови у середній школі.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів із фаховою арабською педагогічною літературою із вивчення арабської мови;
 • викласти лінгводидактичні основи викладання викладання арабської мови як іноземної.
 • розуміти основні принципи арабської школи методики викладання арабської мови для не носіїв мови у середній школі;
 • розкрити специфіку основних методів, форм та засобів навчання арабської мови.
 • сформулювати основи професійної компетентності викладача арабської мови для середньої школи.

У результаті вивчення методики викладання арабської мови студенти мають:

знати:

 • основні арабські педагогічні принципи викладання арабської мови;
 • мету і завдання викладання арабської мови;
 • основні поняття методики навчання арабської мови (мета, принципи, методи, форми, способи та прийоми навчання);
 • принципи формування мовленнєвої, комунікативної та культурної компетенції учнів у процесі вивчення арабської мови;
 • міждисциплінарний зв’язок методики викладання арабської мови із іншими предметами навчального циклу.

уміти:

 • виділяти й застосовувати основні педагогічні принципи викладання арабської мови;
 • читати, критично осмислювати й конспектувати літературу з методики викладання арабської мови арабською та англійською мовами;
 • розуміти й відтворювати основні положення відео арабською мовою з методики викладання арабської мови;
 • грамотно скласти план заняття відповідно до поставленої мети;
 • формулювати інтерес до вивчення арабської мови за допомогою навчальних методик;
 • добирати лексичний та граматичний матеріал відповідно до навчальної програми;
 • сформулювати чіткі критерії оцінювання набутих знань;
 • застосовувати набуті знання у формуванні мовленнєвої, комунікативної та культурної компетенції учнів;
 • скласти план–конспект навчального уроку, розробити комплекс вправ до нього;

Рекомендована література

 1. Rababah, I. H. M. (2020). The Reality of Using Modern Teaching Methods in Teaching Arabic for Speakers of other Languages from Teachers’ Perspective. Journal of Social Sciences (COES&Amp;RJ-JSS)9(1), 58–94. https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.1.58.94
 2. Abdalla, M., & Al-Batal, M. (2011). College-Level Teachers of Arabic in the United States: A SURVEY OF THEIR PROFESSIONAL AND INSTITUTIONAL PROFILES AND ATTITUDES. Al-’Arabiyya, 44/45, 1–28. http://www.jstor.org/stable/43208721
 3. Wahba, K., Taha, Z.A., & England, L. (Eds.). (2006). Handbook for Arabic Language Teaching Professionals in the 21st Century (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203824757
 4. عبد الرحيم أ. ر. مهارات التعليم و الإستذكار. (2000) الدوحة
 5. الفهم اللغوي القرائي. إعداد: أ. السعيد عواشرية. (2005) الجزائر

 

Додаткова література

 1. Haris, Abdul and Qutbuddin, MD. and Fatoni, Ahmad (2021) Teachers’ Trends in Teaching Arabic in Elementary Schools. Izdihar : Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature, 4 (2). pp. 195-210. ISSN 2622-7371 https://ejournal.umm.ac.id/index.php/izdihar/article/view/16875
 2. Talqis Nurdianto, Zainal Abidin Hajib, Noor Azizi bin Ismail. Educational Objectives In Skill Of Writing Arabic To Other Speakers At The Level Of A1 And A2 In Perspective Of The Common European Framework For Teaching Languages. Jurnal Lisanudhad Vol. 06 No. 02, Desember 2019 https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/15007#:~:text=10.21111/lisanudhad.v6i2.3195

Робоча програма

Завантажити робочу програму