Арабська мова (2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит
44.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3128ФЛа-21ЩУПАКІВСЬКА Оксана
4128ФЛа-21ЩУПАКІВСЬКА Оксана

Опис курсу

Курс створено, аби надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти високим рівнем усного та писемного мовлення сучасної арабської літературної мови.

Курс ”Арабська мова” скерований на засвоєння базових теоретичних відомостей та вироблення практичних умінь і навичок розвитку мовленнєвої та мовної компетенції. Передбачає вивчення базової нормативної граматики, лексики та фразеології арабської мови. Велике значення надається виробленню основних мовних навиків: бесіди у певній ситуації, двостороннього перекладу, читанню та перекладу текстів. Цим завданням підпорядкований підбір навчальної й методичної літератури, яка зорієнтована на розвиток теоретичних знань і комунікативної діяльності мовця. Метою цього курсу є підготовка майбутніх філологів-арабістів, що набули ґрунтовних знань з лінгвістичної теорії арабської мови, оволоділи лексичним обсягом, передбаченим програмою та вміють використовувати його для їх професійної діяльності, мають сформовані первинні навички перекладацької роботи. Відповідно до поставленої мети, програма навчальної дисципліни побудована за принципом зростання рівня складності та матеріалу, що подається, враховуючи кращі традиції і сучасні напрямки світової арабістики.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– знати: мовний (фонетичний, лексичний, граматичний) матеріал, необхідний для оволодіння усним та писемним мовленням арабської літературної мови на рівні незалежного користувача.
– вміти: читати і розуміти тексти арабською мовою; спілкуватися арабською мовою, розуміти усне діалогічне та монологічне мовлення, вести бесіду у визначеній ситуації, опанувати монологічне мовлення (перекази, повідомлення, доповіді і т ін.) та непідготоване діалогічне мовлення на різні теми; писати арабською мовою; писати з дотриманням граматичних, стилістичних та орфографічних норм; користуватись словниками, іншою довідковою літературою; здійснювати переклад, формулювати власну думку арабською мовою.

Теми:
1. أبواب الفعل الثلاثي практичне заняття
2. الفعل المجرد والمزيد практичне заняття
3. الباب الأول практичне заняття
4. الباب الثاني практичне заняття
5. الباب الثالث практичне заняття
6. الباب الرابع практичне заняття
7. الباب الخامس практичне заняття
8. الباب السادس практичне заняття
9. الباب السابع практичне заняття
10. الباب الثامن практичне заняття
11. الباب التاسع практичне заняття
12. الباب العاشر практичне заняття
13. الافعال الرباعية практичне заняття
14. اسم المكان و الزمان практичне заняття
15. اسم الالة практичне заняття
16. الأَفْعَالُ المُتَعَدِّيَةُ وَاللاَّزِمَةُ практичне заняття
17. النِّدَاءُ практичне заняття
18. إنَّ وَأَخَوَاتُهَا практичне заняття
19. الإِعْرَابُ التَّقْدِيرِىُّ практичне заняття
20. الْمَصْدَرُ المُطْلَقُ практичне заняття
21. حُرُوفُ النَّصْبِ практичне заняття
22. حُرُوفُ الجَزْمِ практичне заняття

Питання до заліку/іспиту:
1. أبواب الفعل الثلاثي
2. الفعل المجرد والمزيد
3. الباب الأول
4. الباب الثاني
5. الباب الثالث
6. الباب الرابع
7. الباب الخامس
8. الباب السادس
9. الباب السابع
10. الباب الثامن
11. الباب التاسع
12. الباب العاشر
13. الافعال الرباعية
14. اسم المكان و الزمان
15. اسم الالة
16. الأَفْعَالُ المُتَعَدِّيَةُ وَاللاَّزِمَةُ
17. النِّدَاءُ
18. إنَّ وَأَخَوَاتُهَا
19. الإِعْرَابُ التَّقْدِيرِىُّ
20. الْمَصْدَرُ المُطْلَقُ
21. حُرُوفُ النَّصْبِ
22. حُرُوفُ الجَزْمِ

Рекомендована література

Базова:

1. Abdu-Rrahman ben Ibrahim al-Afzan. Al-Arabiya Bayna Yadayk, Kitaab 2, Riyadh, 2013.
2. Brustad Kristen, Al-Batal Mahmoud, Al-Tonsi Abbas. Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘Arabiyya with DVDs: A Textbook for Arabic, Part Two / Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. – Second Edition. – Washington D. C. : Georgetown University Press, 2007. – 431 p. (with DVDs)
3. Price, James M. All The Arabic You Never Learned The First Time Around / James M. Price. – Presidio of Monterey : Defense Language Institute Foreign Language Center, 1997. – 525 p.

Додаткова:

1. Гранде Б. М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении / Б. М. Гранде. – 2-е изд., репринтное. – М. : Восточная литература РАН, 2001. – 592 с.
2. Ковалев А. А. Учебник арабского языка / А. А. Ковалев, Г. Ш. Шарбатов. – 4-е изд. – М. : Восточная литература РАН, 2004. – 751 с.
4. Schulz Eckehard, Krahl Günther, Reuschel Wolfgang. Standard Arabic : An Elementary-Intermediate Course / Eckehard Schulz, Günther Krahl, Wolfgang Reuschel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2000. – 656 p. (with audio CDs)
3. Abu-Chacra, Faruk. Arabic : An Essential Grammar / Faruk Abu-Chacra. – New York : Routledge, 2007. – 355 p.
4. Al-Baalbaki Munir, Baalbaki Ramzi Munir. Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary / Munir Al-Baalbaki and Dr. Ramzi Munir Baalbaki. – Beirut : Dar el-Ilm Lilmalayin, 2008. – 1538 p.
5. Badawi El-Said Modern Written Arabic : a Comprehensive Grammar / El-Said Badawi, Michael G. Carter and Adrian Gully. – London ; New York : Routledge, 2004. – 832 p.
6. Versteegh K. The Arabic Language / Kees Versteegh. – New York : Columbia University Press, 1997. – 277 p.
7. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English) / Hans Wehr; edited by J. Milton Cowan. – 4th ed. – Urbana : Spoken Language Services, 1993. – 1301 p.
8. Wright W. A Grammar of the Arabic Language (2 vols.) / W. Wright. – 3d edition. – Beirut : Librairie du Liban, 1996. – 317 p. (vol. 1), 450 p. (vol. 2).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус