ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана

Посада: асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: oksana.shchupakivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

викладання арабської мови як іноземної, перекладознавство, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, міжмовна комунікація, ономастика

Курси

Публікації

 1. Сприса О. Символічні значення зеленого кольору в мові Корану / Оксана Сприса // Історія релігій в Україні [Науковий щорічник]. – Львів : Логос, 2007. – Кн. 2. – С. 34–39.
 2. Сприса О. До питання про священний колір ісламу / Оксана Сприса // Історія релігій в Україні [Науковий щорічник]. – Львів : Логос, 2009. – Кн. 2. – С. 345–349.
 3. Сприса О. Етномовні домінанти кодування смислу в дзеркалі кросвордів (україно-арабомовні паралелі) / Оксана Сприса // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 54. – С. 78–86. – Серія філологічна.
 4. Сприса О. Б. Етноспецифічна складова арабської національної когнітивної бази, вербалізованої в текстах кросвордів / О. Б. Сприса // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь, 2011. – № 199. – Т. 2. – С. 109–113.
 5. Сприса О. Прецедентні феномени й арабомовна соціокультурна компетенція (на матеріалі текстів кросвордів) / Оксана Сприса // Мова і суспільство. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 3. – С. 289–294. 
 6. Сприса О. Б. Власне ім’я як прецедент в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) / О. Б. Сприса // Наукові записки. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 26. – 2012. – С. 307–309. – Серія “Філологічна”.
 7. Сприса О. Актуалізація українського антропонімічного концептуального простору в енігматичному тексті / Оксана Сприса // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VI (160). – С. 165–171.
 8. Сприса О. Лінгвокогнітивні аспекти прецедентності в енігматичному тексті (на матеріалі українських та арабських текстів кросвордів) / Оксана Сприса // Східний світ. – К., 2013, № 1. – С. 77–82.
 9. Сприса О. Когнітивна спрямованість антропонімів в асоціативному тезаурусі української та арабської мов (за даними експериментального дослідження) / Оксана Сприса // Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. – Мюнхен, 2013.– Вип. 2013. – С. 239–247. 
 10. Сприса О. Художня література як джерело прецедентності в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) / Оксана Сприса // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – Вип. 61. – С. 93–103. – Серія філологічна. 
 11. Щупаківська О. Прецедентний потенціал антропонімів арабської лінгвокультурної спільноти (за даними експериментального дослідження) / Оксана Щупаківська // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – Вип. 65. – С. 86–94. – Серія філологічна.
 12. Щупаківська О. Прецедентні феномени та їх роль у конструюванні віртуальної особистості (українсько-арабомовні паралелі) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 73–75. – Львів, 2024. – С. 59–75.

Біографія

У 2008 році з відзнакою  закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (кваліфікація філолог, викладач арабської мови та літератури, викладач української мови та літератури).

З вересня 2008 року – асистент кафедри сходознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладає практичний курс сучасної арабської мови, теорію і практику перекладу, практикум перекладу арабської мови, практичну стилістику арабської мови. Керує перекладацькою практикою студентів, а також написанням курсових робіт.

З 2010 р. – здобувач кафедри загального мовознавства філологічного університету ЛНУ ім. І. Франка.

 

Міжнародні стажування:

– 01-04.2013 р. – тримісячне мовне стажування в Інституті сучасних мов імені Х. Бургіби при університеті «Ель-Манар», учасниця міжнародного лінгвістичного семінару в Манубському університеті, Туніс;

– 21-30.11.2023 р. – міжнародна навчальна програма «Міжкультурна комунікація у вищій школі» в рамках EU4Dual (The European Dual Studies University);

– 15.04.2024 р. – воркшоп Варшавського університету «Живемо та працюємо у різноманітному світі. Як міжкультурні відмінності впливають на наше сприйняття повсякденних завдань і стосунків?» ( 4-годинний тренінг) у рамках проєкту “Solidarity with Ukraine – 4EU+ for Ukraine II”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!