Перекладацька практика (арабісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
584ФЛа-31ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана

Опис курсу

Перекладацька практика спрямована на ознайомлення студентів зі специфікою усного і письмового перекладу спеціальних (художніх, офіційно-ділових, юридичних, газетно-інформаційних) текстів, набуття ними навичок такого перекладу на матеріалі арабської та української мов. Практика є необхідним етапом підготовки студентів до самостійної перекладацької діяльності.

Мета курсу – вдосконалити на базі отриманої загальної теоретичної підготовки професійні практичні навички та уміння студентів усного та письмового арабсько-українського перекладу; ціль – виробити вміння і навики практичного застосування перекладацьких прийомів при основних типах прямого та зворотнього перекладу арабсько-української комбінації мов.

Після завершення практики студент буде:

– знати: основні положення теорії перекладу в її нормативному і теоретичному аспектах; фахову термінологію; типи перекладу, одиниці перекладу, функції та сфери застосування кожного типу і виду перекладу; основи перекладацького аналізу тексту;

– вміти: здійснювати вільний, нормативно правильний і функціонально адекватний прямий і зворотній переклад різних типів тексту; самостійно працювати з науковою лінгвістичною літературою, лексикографічними та довідковими джерелами.

Рекомендована література

 1. Андрієнко Л. О. (2002) Науково-технічний переклад: конспект лекцій і дидактичний матеріал для студентів лінгвістичних спеціальностей. Черкаси: ЧДТУ. – 92 с
 2. Деркач Л. М. (2007) Актуальні проблеми науково-технічного перекладу: колективна монографія. Дніпропетровськ : НГУ,: Нац. Гірничий університет, 256 с.
 3. Зарицький М. С. (2004) Переклад: створення та редагування: навч. посіб. Київ: Парламентське видавництво, 120 с.
 4. Ковганюк С. Практика перекладу. – К.: Дніпро, 1968. – 276 с.
 5. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., 1982.
 6. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1999. –173с.
 7. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. -Вінниця. «Нова Книга», 2001 – 448 с.
 8. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. Навчальний посібник./ За ред.. Л.М.Черноватого та В.І.Карабана. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 152 с.
 9. Саприкін С., Чужакін А. Світ усного перекладу; навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 224 с.
 10. Струк Т. В. Вступ до галузевого перекладу. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – 102 c.
 11. Catford J. C. (1965) A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Aplied London: Oxford University Press, 103p.
 12. Enani M. Fann At-Tarjama, Art of Translation. – Cairo: SphinxBookshop, 1995. – P.169.
 13. Enani M. Murshid Al-Mutarjim, Translators’ Guide. – Cairo: SphinxBookshop, 2000. –119 p.
 14. Ferguson C. A. Diglossia // Word. – 1959. – Т. 15. – №. 2. – P. 325-340.
 15. Mustafa Muhammed al-Murshadi. Translation of Commercial Contracts. –Alexandria, 2010. – 394 p.
 16. Hussein Kazem Majdi al-Drisayi. Qamus al-mustalahat al-qada’iyya rusi-‘arabi
 17. Nida A., Taber R. The Theory and Practice of Translation. – Leiden: Brill, – 246p.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус