Лексикографічна практика (арабісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
184ФЛа-11доцент ЗАЗА Юлія

Опис курсу

Лексикографічна практика є складовою курсу сучасної арабської мови і посідає важливе місце в підготовці філолога-арабіста, що передбачає набуття практичних навичок та умінь аналізу та самостійного дослідження словникових статей.

Основна мета курсу – формування в студентів-сходознавців необхідних компетенцій, достатніх для вільного користування лексикографічним масивом класичної та сучасної арабської літературної мови; ціль – сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну та практичну основу для орієнтування в перекладацькій діяльності серед лексикографічних джерел арабської мови.

Основними завданнями дисципліни є формування наукових поглядів на лексикографію, вироблення практичних навичок укладання словникової продукції та самостійних спостережень над різними типами структур у виданнях лексикографічного типу, знання базових принципів лексикографічної параметризації.

Після проходження лексикографічної практики студент повинен:

– Знати: джерела арабської лексикографічної традиції та її сучасні виміри. Знати основні типи арабських словників.

– Вміти: застосовувати набуті знання, уміння і навики для їх вдосконалення та розвитку: знаходити слова у різного типу словниках,  групувати лексику за семантичними полями

Рекомендована література

 1. Darwish A. Al–Khalil ibn Ahmad and the evolution of Arabic lexicography.

URL:  /// https://eprints.soas.ac.uk/29080/1/10731175.pdf

 1. Susiawati I., Royani A., Dardiri Arabic Lexicology. Systematics of Compliing an Arabic Dictionary and its lexicologists.

URL: https://dx.doi.org/10.30983/huruf.v1i1.4923

 

Додаткова література:

 1. Shayahmetov O.Systematising the microstructure of a modern dictionary of the Arabic language.

URL:https://www.spaceandculture.in/index.php/spaceandculture/article/download/340/212

 1. Solomon I., Sara S. The formal approach of al–Khalil to Arabic lexicograghy.

URL:https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00437956.2000.11432497

 

Словники:

 1. Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий алфавітний словник, майже 120 000 слів і виразів: в 2 томах. Т. 1 / Упоряд.: Алі Субх, Юрій Кочержинський, Іван Ковальов, Анна Честнійша; за заг. ред. Субха М. А., Хоміцької О. Г. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 786 с.
 2. Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий тематичний словник, майже 30 000 слів і виразів: в 2 томах. Т. 2 / Упоряд.: Алі Субх, Юрій Кочержинський, Іван Ковальов, Анна Честнійша; за заг. ред. Субха М. А., Хоміцької О. Г. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 387 с.
 3. Сучасний українсько-арабський словник / Упоряд.: Алі Субх, Юрій Кочержинський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 436 с.
 4. Al-Baalbaki Munir, Baalbaki Ramzi Munir. Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary / Munir Al-Baalbaki and Dr. Ramzi Munir Baalbaki. – Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin, 2008. – 1538 p.
 5. Baalbaki, Rohi. Al-Mawrid: A Modern Arabic-Еnglish Dictionary [Electronic resourse] / Dr. Rohi Baalbaki. – 7th ed. – Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin, 1995. – Mode of access: https://archive.org/details/Al-mawridArabic-englishDictionary7thEd.Ocrd
 6. Badawi, El-Said; Hinds, Martin. A Dictionary of Egyptian Arabic (Arabic-English) / El-Said Badawi and Martin Hinds. – Beirut: Librairie Du Liban, 1986. – Mode of access: https://archive.org/details/ADictionaryOfEgyptianArabic
 7. Doniach, N. S. The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage / N. S. Doniach. – Oxford: Clarendon Press, 1971. – 1392 p.
 8. Lane, Edward William. An Arabic-English Lexicon [in eight parts; electronic resourse] / Edward William Lane; edited by Stanley Lane-Pool. – London: Willams & Norgate, 1863-1893. – Mode of access: https://archive.org/details/ArabicEnglishLexicon.CopiousEasternSources.EnlargedSuppl.Kamoos.Lane.Poole.1863
 9. Oxford Dictionaries – Oxford Arabic Dictionary قاموس أكسفورد عربي – إنجليزي إنجليزي – عربي-Oxford University Press (2014)
 10. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English) / Hans Wehr; edited by J. Milton Cowan. – 4th ed. – Urbana: Spoken Language Services, 1993. – 1301 p.
 11.   baheth.info/ الباحث العربي [المصدر الإلكتروني] – نظام الدخول
 12.  المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤ م. – ١٠٦٧ ص
 13. http://www.arabdict.com/ar
 14. http://www.almaany.com المعاني [المصدر الإلكتروني] – نظام الدخول
 15. https://www.maajim.com/quizzes/llgh-laarby?fbclid=IwAR0KrvMghRWVhkTao3VeD3GXlloZBxR2TLFvgnnfc9KUxaaClbKRJOnXCvE_aem_AS29AMAtwcDT26sOV4d4coe-AguW9oZytnOEfLI-chDwd665gn1cW-b46HWe3W9v0ok

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму