Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.065 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська мова та література”

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 1:0 Залік
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 0:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури 32 0:2 Залік
Релігії та вчення Сходу 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Історія китайської літератури 32 2:0 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга східна мова (арабська) (3 курс) 64 0:4 Немає
Друга східна мова (перська) (3 курс) 64 0:4 Немає
Мистецтво успішної комунікації та гнучкі навички сучасного студента 16 1:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Історія китайської літератури 32 16 2:1 Курсова робота
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Немає
Дисципліна на вибір 1:Друга східна мова (арабська) (3 курс) 80 0:5 Залік
Друга східна мова (перська) (3 курс) 80 0:5 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання української літератури 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика (сходознавці) 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Лінгвістичний аналіз східних текстів 30 1,9:0 Немає

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити 0:0 Іспит
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія (сходознавці) 28 0:1,8 Залік
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 0,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Особливості усного перекладу 14 14 0,9:0,9 Залік
Суспільно-політичний переклад 14 14 0,9:0,9 Залік
Актуальні проблеми художнього перекладу текстів Далекого Сходу 28 1,8:0 Залік
Лінгвістичний аналіз східних текстів 42 2,6:0 Залік