Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.065 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 1:0 Залік
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 0:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Історія китайської літератури (2 курс) 0:0 Залік
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 1:0 Іспит
Основи наукових мовознавчих досліджень (китаїсти) 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 1: Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури 32 0:2 Залік
Історія країн Сходу 32 0:2 Залік
Релігії та вчення Сходу 32 2:0 Залік

4-й семестр

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія китайської літератури 32 16 2:1 Курсова робота
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Немає

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія китайської літератури (4 курс) 10 10 0,6:0,6 Немає
Китайська мова (4 курс) 60 0:3,8 Іспит
Педагогічна практика (сходознавці) 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Дисципліна на вибір 2: 60 0:3,8 Немає
Дисципліна на вибір 3:Друга східна мова (арабська) (4 курс) 60 0:3,8 Немає
Друга східна мова (перська) (4 курс) 60 0:3,8 Немає
Дисципліна на вибір 4:Лінгвістичний аналіз східних текстів 30 1,9:0 Немає
Літературознавчий аналіз східних текстів 30 1,9:0 Немає

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити 0:0 Іспит
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Історія китайської літератури (4 курс) 14 14 0,9:0,9 Іспит
Китайська мова (4 курс) 84 0:5,3 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія (сходознавці) 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Дисципліна на вибір 2: 42 0:2,6 Залік
Дисципліна на вибір 3:Друга східна мова (арабська) (4 курс) 42 0:2,6 Залік
Друга східна мова (перська) (4 курс) 42 0:2,6 Залік
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 0,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Особливості усного перекладу 14 14 0,9:0,9 Залік
Суспільно-політичний переклад 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Актуальні проблеми художнього перекладу близькосхідних текстів 28 1,8:0 Залік
Актуальні проблеми художнього перекладу текстів Далекого Сходу 28 1,8:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Лінгвістичний аналіз східних текстів 42 2,6:0 Залік
Літературознавчий аналіз східних текстів 42 2,6:0 Залік