Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.033 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська мова та література”

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Навчальна джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Основна слов’янська (польська) мова: граматико-лексико-комунікативний цикл. Ч. 1 160 0:10 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 1:0 Іспит
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Історична граматика основної (польської) мови 16 16 1:1 Іспит
Історія основної слов’янської (польської) літератури: Середньовіччя; Ренесанс 16 16 1:1 Немає
Основна слов’янська (польська) мова: граматико-лексико-комунікативний цикл. Ч. 2 32 64 2:4 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Слов’янський фольклор 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні питання сучасної слов’ян. фразеології 32 2:0 Залік
Польська фразеологія 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія основної слов’янської (польської) літератури: Бароко; Просвітництво 32 16 2:1 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Навчальна музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Основна слов’янська (польська) мова: морфологія 32 64 2:4 Іспит
Сучасна українська мова 16 32 1:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень 48 0:3 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія основної слов’янської (польської) літератури: Романтизм 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Основна слов’янська (польська) мова: морфологія. Ч. 2 32 48 2:3 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика перекладу 32 16 2:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Практикум з польсько-українського перекладу 64 0:4 Немає
Дисципліна на вибір 1:Гендер і культура 16 16 1:1 Залік
Мистецтво успішної комунікації та гнучкі навички сучасного студента 16 16 1:1 Залік
Польський словотвір 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія основної слов’янської (польської) літератури: Позитивізм 32 16 2:1 Залік
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Навчальна перекладацька практика 135 0:8,4 Диф. залік
Основна слов’янська (польська) мова: фонетика і фонологія 32 32 2:2 Іспит
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу 48 16 3:1 Іспит
Практикум з польсько-українського перекладу 80 0:5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вступ до соціолінгвістики 32 2:0 Залік
Український мовленнєвий етикет 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 0:1,3 Залік
Історія основної слов’янської (польської) літератури: Молода Польща 10 10 0,6:0,6 Немає
Методика викладання української мови (славісти) 10 10 0,6:0,6 Залік
Основна слов’янська (польська) мова: лексикологія 40 40 2,5:2,5 Іспит
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Філософія мови 30 1,9:0 Залік
Польська література у Львові та Галичині 30 0:1,9 Залік
Методика викладання польської мови як іноземної 40 0:2,5 Немає

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Історія основної слов’янської (польської) літератури: Міжвоєнне двадцятиліття 14 14 0,9:0,9 Іспит
Історія польської мови 14 14 0,9:0,9 Залік
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Основна слов’янська (польська) мова: синтаксис 42 42 2,6:2,6 Немає
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Методика викладання польської мови як іноземної 28 0:1,8 Залік
Польська література у Львові та Галичині 28 0:1,8 Курсова робота
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття 28 1,8:0 Залік
Польська література у Львові і Галичині 28 1,8:0 Залік
Історія української лексикографії (славісти) 28 28 1,8:1,8 Залік