Основна слов’янська (польська) мова: синтаксис

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
842доцент Лозинська О.ФЛк-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ФЛк-41доцент Лозинська О., Євчук У.

Опис курсу

В результаті вивчення курсу

Студенти повинні знати:

 • основні синтаксичні одиниці: словоформа, словосполучення та речення як синтаксичні одиниці;
 • особливості в підходах польських синтаксистів до вчення про словосполучення;
 • класифікації речення, здійснені на основі граматичних та семантичних критеріїв;
 • особливості творення словосполучень на основі зв’язків узгодження, керування та прилягання;
 • типи синтаксичних відношень між словоформами (związki i szeregi) та частинами складного речення;
 • класифікації складнопідрядних та складносурядних речень;
 • принципи виділення членів речення та їх функції;
 • особливості функціонування прямої і непрямої мови

Студенти повинні вміти:

 • виділяти в тексті основні синтаксичні одиниці: словоформи, словосполучення, речення;
 • аналізувати синтаксичні функції словоформи;
 • визначати тип синтаксичного зв’язку, на основі якого збудоване словосполучення;
 • класифікувати речення основі різних класифікаційний критеріїв;
 • аналізувати просте речення;
 • визначати і характеризувати головні і другорядні члени речення;
 • аналізувати складне речення загалом і кожне з його складових речень зокрема;
 • схематично зображати синтаксичний зв’язок і залежність між простими реченнями, які утворюють складне речення;
 • правильно утворювати словосполучення на основі зв’язків узгодження, керування та прилягання; дотримуватися правильного порядку слів у реченні; вживати в текстах пряму та непряму мову з відповідними розділовими знаками.

Рекомендована література

Модуль 1

Основна:

1. Jodłowski J. Podstawy polskiej składni. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

2. Klemensiewicz Z. Ze studiów nad językiem i stylem. – Warszawa, 1969.

3. Podracki J. Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania PWN. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.

4. Saloni Z., Świdziński M. Składnia współczesnego języka polskiego. – Warszawa, 1998.

5. Składnia / pod red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej // Język polski. Kompedium / pod red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej. – Warszawa, 2005. – S. 433-505.

6. Strutyński J. Składnia // Strutyński J. Gramatyka polska. – Kraków: Wydawnictwo Tomasz Strutyński, 1997.

 

Інтернет-джерела

 1. https://polszczyzna.pl/
 2. http://grzegorj.private.pl/gram/pl/gram11.html
 3. https://sjp.pwn.pl/poradnia/lista/skladnia;4.html
 4. https://sjp.pwn.pl/zasady/Interpunkcja-polska;629734.html 
 5. http://litopys.org.ua/pravopys/rozdilhtm

 

Модуль 2

Основна:

 1. Dąmbska E.G., Lipińska E. Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2. ‒ Kraków, 2016.
 2. Seretny A. Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języki polskiego. ‒ Kraków, 2008.
 3. Zarych E. Przejdź na wyższy poziom. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców dla poziomu B2/C1. – Poznań, 2014.

Матеріали

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус