Основна слов’янська (польська) мова: граматико-лексико-комунікативний цикл. Ч. 1

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
18.5Залік
27Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1144ФЛк-11Туз О., Наконечна А.
ФЛк-11Левко У., ВЕНГРИН М.
2160ФЛк-11Туз О., Наконечна А.

Опис курсу

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • правила польської літературної вимови;
 • основні правила орфографії сучасної польської мови;
 • основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово);
 • найтиповіші моделі польського словотворення;
 • основні особливості синтаксичної структури польської мови;
 • лексику (частково фразеологію) найпоширеніших тематичних полів.

вміти:

 • читати й розуміти польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);
 • розуміти на слух польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);
 • говорити польською мовою на різні теми, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);
 • створювати писемні тексти різних стилів, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);
 • перекладати тексти з польської мови українською та навпаки.

Рекомендована література

Основна:

 1. Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. – Kraków, 2007.
 2. Burkat A., Jasińskаi in. Hurra po polsku 3. – Kraków, 2009.
 3. Dobesz U. Spacery po Wrocławiu. – Wrоcław, 2004.
 4. Gałyga D. Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. – Kraków, 2001.
 5. Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków, 2001.
 6. Garncarek P. Nie licz na liczebnik. – Warszawa, 2009.
 7. Gołkowski M. (i inni). Gdybym znał dobrze język polski… (wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców). – Warszawa, 1991.
 8. Janowska A., Pastuchowa M. Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. – Katowice, 2005.
 9. Kita M. Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. I i II. – Katowice, 1998.
 10. Kita M., Skudrzyk A. Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. – Katowice, 2006.
 11. Lechowicz J., Podsiadły J. Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. – Łódź,
 12. Lewiński P. Oto polska mowa. – Wrocław, 2001.
 13. Lipińska E. Dąbska E. Kiedyś wrócisz tu… A Polish Language Textbook for Intermediate. – Kraków, 1997.
 14. Lipińska E. Księżyc w butonierce. – Kraków, 2004.
 15. Lipińska E. Lektury podręczne. Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski. – Kraków, 2007.
 16. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. – Kraków, 2003.
 17. Madeja A. Marcinek B. Polski mniej obcy. Część 1. – Katowice, 2007.
 18. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. – Kraków, 2006.
 19. Martyniuk W. Mów do mnie jeszcze. Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych. – Kraków, 1991.
 20. Mędak S. Liczebnik też się liczy! – Kraków, 2004.
 21. Miodunka W. Cześć, jak się masz? Kraków, 1993.
 22. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław, 2001.
 23. Pyzik J. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. – Kraków, 2000.
 24. Serafin B., Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. – Katowice, 2001.
 25. Seretny A. Kto czyta – nie błądzi. – Kraków, 2007.
 26. Seretny A. Per aspera ad astra. – Kraków, 2007.
 27. Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski krok po kroku. Poziom A1. – Kraków, 2012.
 28. Stempek I., Stelmach A. Polski krok po kroku. Poziom A2. – Kraków, 2012.
 29. Szelc-Mays M., Rybicka E. Słowa i słówka. – Kraków, 2003.
 30. Кравчук А. Польська мова українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. – Львів, 2008.
 31. Кравчук А. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів, 2005.
 32. Лозинська О.Г. Польська мова для початківців. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

Інформаційні ресурси

FRAZPOL Komputerowy program do nauczania frazeologii polskiej (надиску); http://sjikp.us.edu.pl

FRAZPOL це комп’ютерна програма, яка вчить та перевіряє знання з польської фразеології. Складається із трьох типів словників: алфавітний, гніздовий і тематичний. Дефініції фразеологізмів побудовано таким чином, щоб їх міг зрозуміти іноземець, що володіє польською мовою на середньому рівні.

Мультимедійний курс вивчення польської мови як іноземної – http://e-polish.eu/

Словник польської мови PWN он-лайн http://sjp.pwn.pl/

Орфографічний словник польської мови он-лайн http://so.pwn.pl/

http://poradnia.pwn.pl/ – «мовна консультація», сайт, на якому компетентні мовознавці вирішать сумніви стосовно вживання словоформ, фразеологізмів, написання слів тощо.

http://encyklopedia.pwn.pl/ – енциклопедія PWN он-лайн.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус