Історія основної слов’янської (польської) літератури: Молода Польща

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710доцент Стельмах Х.ФЛк-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛк-41

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати зміст понять та тем: модернізм, неоромантизм, Молода Польща та етимологію цих назв, декаданс, ірраціоналізм, , символізм, “мистецтво для мистецтва”, естетизм, “, fin de siécle, парнасизм, богема, індивідуалізм, “пейзаж душі”, “внутрішній пейзаж”, меланхолія, синестезія, переоцінка аксіологічної системи, криза культури, загальний песимізм, пріоритет особистості, культ людини-творця, відмова від традиційних суспільно-етичних норм, вільне самовираження митця, естетизм, синестезія образів, концепція “оголеної душі”; біографії основних представників цього літературного періоду та їхні твори.

Рекомендована література

 1. Boniecki Struktura “nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim. Warszawa 1993.
 2. Budrecki L. W. Reymont. Zarys monograficzny. Warszawa 1953.
 3. Czachowska J. Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna. Warszawa, 2005.
 4. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.
 5. Hutnikiewicz A. Młoda Polska. Warszawa, 2000.
 6. Jabłoński K. Kazimierz Tetmajer. Próba biografii. Kraków 1969.
 7. Kocówna B. Reymont. Opowieść biograficzna. Warszawa, 1993.
 8. Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1. Warszawa, 1975.
 9. Okresy literackie. Warszawa, 1994.
 10. Olszewski T. Stanisław Wyspiański “Wesele”. Warszawa 1990.
 11. Paczoska E. Młoda Polska. Warszawa, 2000.
 12. Podraza-Kwiatkowska M. Literatura Młodej Polski. Warszawa, 1997.
 13. Podraza-Kwiatkowska M. Symbolika i symbolizm w poezji Młodej Polski. Kraków, 2000.
 14. Stulecie Młodej Polski. Studia pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków, 1995.
 15. W kręgu Młodej Polski. pod. red. Jolanty Sztachelskiej. Seria III. Białystok, 1998.
 16. Walas T. Ku otchłani: dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905. Kraków-Wrocław
 17. Wyka K. Modernizm polski. T. 1-2. Kraków, 1977.
 18. Wyka M. Światopoglądy Młodopolskie. Kraków, 1996.
 19. Ziejka F. Wstęp (w:) W.S.Reymont. “Chłopi”. Warszawa 2000.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус