Стельмах Христина Миколаївна

Посада: доцент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Електронна пошта: krisstel@ukr.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сучасна жіноча література, ґендер у гуманітарному дискурсі, феміністична поезія та проза, концепція «жіночого письма», методика викладання літератури.

Курси

Публікації

Публікації :

 

 1. Специфіка жіночої психології уромані ЯсміниТешанович “Сирени” // Молода нація. – Київ. – 1999. – Вип. 13. – С.314–322.
 2. Uticaj ukrajinske inteligencije na kulturni i ekonomski razvoj sela u Galiciji krajem XIX- početkomXX veka // Inteligencija i selo. – Vlasina, Srbija. – 1999. – S.75–
 3. Жіноче письмо як маніфестація альтернативного погляду на світ // Народознавчі зошити. –  Львів. –  – № 4. – С. 717–719.
 4. Ženauurbanomiruralnompodručju// Будућноструралнихподручја. – Vlasina, Srbija. –  –S. 104–109.
 5. Символіка простору у феміністичній прозі (на матеріалі роману ЯсміниТешанович «Сирени»)// Іноземна філологія. – Львів. – 2003. – Вип.114. – С.249–254.
 6. Феномен жіночого письма: теорія та практика //Studiametodologica. – Тернопіль. – 2004. – №14. – С. 103–108.
 7. Філософські основи жіночого письма // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ.­ – 2004. – Вип. 7. – С. 92–96.
 1. Символіка простору у феміністичній прозі // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 5. – Київ, 2006. – С. 248–254.
 2. JasminaTešanović i ženskopismo.// Feminističkesveske. – Br.45-46. – Beograd, 2006. – S. 175–178.
 3. «Львівщина в польській художній літературі». Рецензія на бібліографічний покажчик «Львівщина у польській художній літературі» (упорядника Л.Лук’яненко) // Бібліотечна планета. –  Київ, 2012. – № 3 (57). С. 36–38.
 4. Образ фатальної жінки у драмах Станіслава Пшибишевського «Сніг» та Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 56. Частина 2. – Львів, 2012. – С. 265–270.
 5. Репрезентації гендеру в українських та польських книжках для дітей // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 18. – Київ. 2012. – С. 327–333.
 6. Візія тілесності у творах МануелиГретковської// Проблеми слов’янознавства. Випуск 61. – Львів, С.244–249.
 7. Гендерністереотипи в телевізійнійрекламі // Наука в інформаційномупросторі. Матеріали VIII Міжнародноїнауково-практичноїконференції. Том 3. Гуманітарні науки. – Дніпропетровськ, 2012. – С.57–61.
 8. Теоріїжіночого письма та феменістична критика //Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 19. – Київ, 2012. – С.357–364.
 9. Między akademickością a grą: specyfika nauczania literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim // Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych [pod red. A. Kietlińskiej].– Białystok, 2012. – S.203 – 209
 10. Гендерно-рольові стереотипи у дитячих книжках // Альянс наук: вчений – вченому. МатеріалиVIIIМіжнародноїнауково-практичноїконференції.Том 3. Культурологія, педагогіка та психологія. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 16–20.
 11. Історія польської літератури (позитивізм) : хрестоматія / упорядник Х. М. Стельмах. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 110 с.

 

 

Переклади

 • Бахман К. Україна, Польща та дебати про майбутнє ЄС // Незалежнийкультурологічнийчасопис Ї. Число 18 (2000). Україна, Росія, Білорусь: три проекти. С. 141-145.
 • Тешанович Я. Анна Кареніна в Белграді. Tešanović J. AnaKareninauBeogradu // Журнал «Ї». –№ 17. – Львів, 2000.
 • Павич М. Оповідання про душу та тіло. Pavić M. Priča o duši i telu // Forma(r)t. – № 4. – Львів, 2002.
 • Кнежевич М. Корокий зміст. Knežević M. Krataksadržaj / Нездоланний ерос оповіді. Львів, «Кальварія», 2009. – С.163–169.
 • Клімко-Добжанецький Г. Холодець. Klimko-DobrzanieckiH. Zimnenóżki // Радар. Radar. – №2. – 2010. – С.104–
 • Петрович Я. Правила доброго тону. Petrović J.Bonton. – Харків: «Ранок». – 2009. – 95с.
 • Кендер К.Ц. Наша мала, м’яка, всюдисуща. Naszamała, wszechobecna, miękka // Радар. Radar. – №2. – 2011. – С.16–
 • ІвасювI. Ненадовго. IwasiówI. Nakrótko // Радар.Radar. – №2 (4). – 2011. – С. 80 –

 

 

Біографія

кандидат філологічних наук, доцент

Народилася 08.08.1976 р. уЛьвові.
1998 р. – закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка.

1998-2001рр. – навчалася в аспірантурі при кафедрі слов’янської філології.

11.06.2004 р. – захистила кандидатськудисертацію “Творчість ЯсміниТешанович у контексті жіночого письма”.

Читає курси:

 • Історія польської літератури (Середньовіччя. Ренесанс.Бароко.Просвітництво.Позитивізм.)
 • Історія польського літературознавства.
 • Історія польської літературної критики.
 • Сучасна польська мова.
 • Друга слов’янська мова (сербська).
 • Науковий семінар.

Спецкурси:

Ґендер і культура.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!