Стельмах Христина Миколаївна

Посада: доцент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Електронна пошта: khrystyna.stelmakh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сучасна жіноча література, ґендер у гуманітарному дискурсі, феміністична поезія та проза, концепція жіночого письма, методика викладання літератури, переклад художніх текстів.

Курси

Публікації

Публікації :

 1. Специфіка жіночої психології уромані Ясміни Тешанович “Сирени” // Молода нація. – Київ. – 1999. – Вип. 13. – С.314–322.
 2. Uticaj ukrajinske inteligencije na kulturni i ekonomski razvoj sela u Galiciji krajem XIX- početkomXX veka // Inteligencija i selo. – Vlasina, Srbija. – 1999. – S.75–
 3. Жіноче письмо як маніфестація альтернативного погляду на світ // Народознавчі зошити. –  Львів. –  – № 4. – С. 717–719.
 4. Žena u urbanom i ruralnom području// Будућност руралних подручја. – Vlasina, Srbija. –  –S. 104–109.
 5. Особливості часопростору у феміністичній прозі (на матеріалі роману ЯсміниТешанович «Сирени»)// Іноземна філологія. – Львів. – 2003. – Вип.114. – С.249–254.
 6. Феномен жіночого письма: теорія та практика //Studiametodologica. – Тернопіль. – 2004. – №14. – С. 103–108.
 7. Філософські основи жіночого письма // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ.­ – 2004. – Вип. 7. – С. 92–96.
 1. Творчість Ясміни Тешанович у контексті жіночого письма: Автореферат дис.. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук 10.01.03- Львів, 2004. – 24с.
 2. Символіка простору у феміністичній прозі // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 5. – Київ, 2006. – С. 248–254.
 3. JasminaTešanović i ženskopismo.// Feminističkesveske. – Br.45-46. – Beograd, 2006. – S. 175–178.
 4. «Львівщина в польській художній літературі». Рецензія на бібліографічний покажчик «Львівщина у польській художній літературі» (упорядника Л.Лук’яненко) // Бібліотечна планета. –  Київ, 2012. – № 3 (57). С. 36–38.
 5. Образ фатальної жінки у драмах Станіслава Пшибишевського «Сніг» та Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 56. Частина 2. – Львів, 2012.
 6. Репрезентації гендеру в українських та польських книжках для дітей // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 18. – Київ. 2012. – С. 327–333.
 7. Візія тілесності у творах МануелиГретковської// Проблеми слов’янознавства. Випуск 61. – Львів, С.244–249.
 8. Гендерністереотипи в телевізійнійрекламі // Наука в інформаційномупросторі. Матеріали VIII Міжнародноїнауково-практичноїконференції. Том 3. Гуманітарні науки. – Дніпропетровськ, 2012. – С.57–61.
 9. Теоріїжіночого письма та феміністична критика //Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 19. – Київ, 2012. – С.357–364.
 10. Między akademickością a grą: specyfika nauczania literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim // Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych [pod red. A. Kietlińskiej].– Białystok, 2012. – S.203 – 209
 11. Гендерно-рольові стереотипи у дитячих книжках // Альянс наук: вчений – вченому. МатеріалиVIIIМіжнародноїнауково-практичноїконференції.Том 3. Культурологія, педагогіка та психологія. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 16–20.
 12. Історія польської літератури (позитивізм) : хрестоматія / упорядник Х. М. Стельмах. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 110 с.
 13. Насолода тілесністю в оповіданнях Мануели Гретковської // Cлов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень. Тези конференції до Дня слов’янської писемності і культури. – Київ, НБУВ, 2017. – С.245-247.
 14. “Приватне – це політичне”: феміністичне гасло в романі Ізабелли Філіп’як «Абсолютна амнезія» // Альманах науки. – 2018. – № 2/2 (11). – С. 44–47.
 15. Типологічні паралелі феміністичних романів “Абсолютна амнезія” Ізабелли Філіп’як та “Сирени” Ясміни Тешанович // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 18. – Київ, 2018. – С. 276–286.
 16. Lwów miastem pogranicza kultur jako chwyt marketingowy // Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, t.VIII. Gorzów Wielkopolski, 2019. – S.244-250.

Переклади

 • Бахман К. Україна, Польща та дебати про майбутнє ЄС // Незалежнийкультурологічнийчасопис Ї. Число 18 (2000). Україна, Росія, Білорусь: три проекти. С. 141-145.
 • Тешанович Я. Анна Кареніна в Белграді. Tešanović J. AnaKareninauBeogradu // Журнал «Ї». –№ 17. – Львів, 2000.
 • Павич М. Оповідання про душу та тіло. Pavić M. Priča o duši i telu // Forma(r)t. – № 4. – Львів, 2002.
 • Кнежевич М. Корокий зміст. Knežević M. Krataksadržaj / Нездоланний ерос оповіді. Львів, «Кальварія», 2009. – С.163–169.
 • Клімко-Добжанецький Г. Холодець. Klimko-DobrzanieckiH. Zimnenóżki // Радар. Radar. – №2. – 2010. – С.104–
 • Петрович Я. Правила доброго тону. Petrović J.Bonton. – Харків: «Ранок». – 2009. – 95с.
 • Кендер К.Ц. Наша мала, м’яка, всюдисуща. Naszamała, wszechobecna, miękka // Радар. Radar. – №2. – 2011. – С.16–
 • ІвасювI. Ненадовго. IwasiówI. Nakrótko // Радар.Radar. – №2 (4). – 2011. – С. 80 –

 

 

Біографія

Народилася 08.08.1976 р. у Львові.
У 1998 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

1998-2001рр. – навчалася в аспірантурі на кафедрі слов’янської філології.

11.06.2004 р. – захистила кандидатську дисертацію “Творчість Ясміни Тешанович у контексті жіночого письма”.
Від 2013 р. – доцентка кафедри польської філології.

 

Проекти

Насолода тілесністю в оповіданнях Мануели Гретковської // Cлов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень. Тези конференції до Дня слов’янської писемності і культури. – Київ, НБУВ, 2017. – С.245-247.

Теоріїжіночого письма та феменістична критика //Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 19. – Київ, 2012. – С.357–364.

Візія тілесності у творах МануелиГретковської// Проблеми слов’янознавства. Випуск 61. – Львів, С.244–249.

Символіка простору у феміністичній прозі // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 5. – Київ, 2006. – С. 248–254.

Репрезентації гендеру в українських та польських книжках для дітей // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 18. – Київ. 2012. – С. 327–333.

Образ фатальної жінки у драмах Станіслава Пшибишевського «Сніг» та Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 56. Частина 2. – Львів, 2012.

Творчість Ясміни Тешанович у контексті жіночого письма: Автореферат дис.. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук 10.01.03- Львів, 2004. – 24с.

Історія польської літератури (позитивізм) : хрестоматія / упорядник Х. М. Стельмах. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 110 с.

21. Lwów miastem pogranicza kultur jako chwyt marketingowy // Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, t.VIII. Gorzów Wielkopolski, 2019. – S.244-250.

Методичні матеріали

Читає курси:
Загальноуніверситетський курс ДВВС “Гендер і культура” для студентів_студенток 3 курсу

Програма:

RP_bak_DVVS_Gender_20_21

Друга іноземна мова (польська), 3 курс, для спеціальності “Менеджмент та адміністрування”

Програма:
RP_bak_073_3-kurs_Druga-inozemna-mova-(polska)_2020-21

Силабус:
SIL_bak_073_3-kurs_Druga-inozemna-mova-(polska)_2020-21

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!