Основна слов’янська (польська) мова: граматико-лексико-комунікативний цикл. Ч. 2

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Лозинська О.ФЛк-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364ФЛк-21Євчук У., Наконечна А.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • правила польської літературної вимови;
 • основні правила орфографії сучасної польської мови;
 • основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово);
 • найтиповіші моделі польського словотворення;
 • основні особливості синтаксичної структури польської мови;
 • лексику (частково фразеологію) найпоширеніших тематичних полів;
 • основні принципи польської орфографії;
 • історичні передумови та правила написання польських звуків;
 • особливості правопису деяких відмінкових форм;
 • правопис словосполучень, слів з префіксами, дериватів, утворених від прийменникових словосполучень, прийменників, займенників, часток, заперечення nie зі словами, великої та малої літер, скорочень та абревіатур;
 • правила переносу слів;
 • принципи транслітерації українського алфавіту польською мовою.

вміти:

 • читати та писати польською;
 • спілкуватися у типових комунікативних ситуаціях, вживаючи нормативні граматичні та синтаксичні конструкції;
 • розуміти тексти на слух та писані тексти середнього рівня складності, писати різного типу тексти (оголошення, листівка, привітання, лист, біографія того), перекладати, користуючись різними типами словників, текти середнього рівня складності з польської мови українською та незначного рівня складності – з української мови польською;
 • застосовувати на письмі теоретичні знання з орфографії;
 • пояснити та обґрунтувати написання букв та буквосполучень;
 • виявити причини виникнення орфографічних помилок;
 • писати словникові диктанти з коментуванням;
 • уміти транслітерувати український текст польською мовою;
 • самостійно працювати, оволодіваючи практичними навичками грамотного письма.

Рекомендована література

Модуль 1

Базова

 1. Burkat A., Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007.
 2. Gałyga D. Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków, 2001.
 3. Garncarek P. Czas na czasownik. Kraków, 2001.
 4. Garncarek P. Nie licz na liczebnik. Warszawa, 2009.
 5. Lipińska E. Księżyc w butonierce. Kraków, 2004.
 6. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 2003.
 7. Martyniuk W. Mów do mnie jeszcze. Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych. Kraków, 1991.
 8. Mędak S. Liczebnik też się liczy! Kraków, 2004.
 9. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, 2001.
 10. Pyzik J. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Kraków, 2000.

Модуль 2

 1. Arctowa I. Razem czy osobno. Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej ze słownikiem. Warszawa, 1972.
 2. Cieplak L. Podstawowe zasady pisowni polskiej z ćwiczeniami i słownikiem ortograficznym. Warszawa, 1961.
 3. Gawdzik W. Ortografia na wesoło i na serio. Warszawa, 1995.
 4. Iwanek J. Nauczanie ortografii w gimnazjum, liceum i szkole podstawowej. Warszawa, 1999.
 5. Jodłowski S. Losy polskiej ortografii. Warszawa, 1979.
 6. Jodłowski S., Taszycki W. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym. Wrocław etc., 1959.
 7. Kryński A. Prawidła pisowni polskiej. Lwów, 1910.
 8. Lipińska E. Nie ma róży bez kolców. Kraków, 1999.
 9. Łazarowycz O. Ortografia języka polskiego. Iwano-Frankiwsk, 1999.
 10. Nowak F. Ksiązka do nauczania ortografii. Klasa 4, 5, 6, 7. Bydgoszcz, 1992.
 11. Nowak I. Uczę się ortografii. Klasy 4-5, 6-8. Warszawa, 1996.
 12. Poprawnie po polsku : poradnik językowy PWN / wybór i opracowanie A. Kubiak-Sokół ; autorzy odpowiedzi M. Bańko [i 20 pozostałych]. – Warszawa: Wydanictwo Naukowe PWN, 2021.
 13. Przyłubscy E. i F. Gdzie postawić przecinek. Warszawa, 1973.
 14. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni / Oprac. Polański E. Warszawa, 2003.
 15. Wójcik J. Nauka ortografii i interpunkcji. Wiadomości i ćwiczenia dla uczniów klas 4-6. Warszawa, 1989.
 16. Wójcik J. Ortografii i interpunkcji nauczę się sam. Warszawa, 1989.
 17. Zarycz E. Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców. – Kraków: Prolog, 2022.

 

Інформаційні ресурси

http://www.popolskupopolsce.edu.pl/baza-wiedzy
http://www.dyktanda.net/
http://www.dyktanda.net/dyktando-22.php
http://korpus.pwn.pl/
http://www.korpusy.net/index.php/zastosowania-korpusow-jzykowych/110-korpus-ipi-pan-przykad-zastosowaniahttp://korpus.pl/
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2995
https://learningapps.org/
https://www.ortograf.pl/
https://audioteka.com/pl/
https://dobryslownik.pl/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektury/

https://www.umiemypolski.pl/cwiczenia-pisownia-wyrazow

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус