Навчальна джерелознавча практика

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2135ФЛк-11доцент Лозинська О., Євчук У.

Опис курсу

Джерелознавча практика є органічною й обов’язковою частиною навчального процесу студентів спеціалізації 035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська, філологічного факультету. Процес становлення викладача польської мови та літератури, ученого-полоніста передбачає на лише оволодіння знаннями зі спеціальних дисциплін, а й ознайомлення з особливостями роботи в університетських та міських бібліотеках.

Протягом практики студенти звертають особливу увагу на способи та методи пошуку потрібної наукової, енциклопедичної, популярної, художньої, фольклористичної та ін. літератури, а також вчаться здійснювати її бібліографічний опис. Джерелознавча практика передбачає також пошукову діяльність студентів – збирання фольклорних та культурознавчих матеріалів (напри­клад, записування польськомовних фольклорних текстів, що побутують (або побутували колись, але збережені в пам’яті) серед жителів місцевостей, з яких походять студенти (пісні, замовляння, обрядові тексти тощо)). Практика відбувається протягом трьох тижнів після завершення літньої екзаменаційної сесії..

Під час практики студенти можуть виконувати завдання мовного, літературного та культурологічного характеру, які пов’язані зі слідами польської культури у Львові та регіоні. У зв’язку з цим керівник практики може планувати проведення відповідних краєзнавчих екскурсій. Про виконання отриманих від керівника завдань студенти звітують під час захисту практики.

Захист практики організовується у вересні. Студенти подають письмовий звіт й опрацьовані матеріали відповідно до отриманих індивідуальних завдань.

Рекомендована література

 1. Програми та матеріали практик для студентів I-Vкурсів словʼянського відділення філологічного факультету / укл. У. Ванчушович, А. Кравчук, О. Лазор. – Львів, 2001.
 2. Джерелознавча практика: завдання для студентів напряму підготовки “Філологія” (“Польська мова та література”) / Уклав Є. Ковалевський, наук. ред. А. Кравчук. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 52 с.

Основна

 1. Baczewski A., Szkice literackie. Asnyk. Konopnicka. Herbert. Rzeszów, 1991.
 2. BarańczakUciekinier z Utopii: o poezji Zbigniewa Herberta. Londyn ,1984.
 3. BereśTako rzecze… Lem. Kraków, 2002.
 4. Brzozowski J. „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta. Warszawa, 1991.
 5. Czachowska J.Gabriela Zapolska: monografia bio-bibliograficzna.  Kraków, 1966.
 6. Dlaczego Herbert. Wiersze i komentarze. Łódź, 1992.
 7. Fiałkowski TŚwiat na krawędzi. Kraków, 2001.
 8. Franaszek Herbert. Biografia, t. 1 i 2., Znak, 2018.
 9. Gowarzewski  Mistrzostwa Polski. Ludzie (1918-1939). 100 lat prawdziwej historii. Katowice, 2017
 10. Poetyka, wartości i konteksty, red. Eugeniusz Czaplejewicz i Witold Sadowski, Warszawa, 2002.
 11. JarzębskiWszechświat Lema. Kraków, 2003.
 12. Kaliszewski Gry Pana Cogito, Kraków 1982, wyd. 2. rozszerz. Łódź, 1990.
 13. Kaliszewski A.Herbert. Warszawa, 1991.
 14. Kopciński J.Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta. Warszawa, 2008.
 15. Maciąg W. O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław, 1986.
 16. Marian Hemar wczoraj i dziś, red. M. Kurkiewicz, R. Mielhorski. Bydgoszcz, 2012.
 17. Mieszkowska A. Marian Hemar od Lwowa do Londynu,. Londyn, 2001.
 18. Myrdzik B.Poezja Zbigniewa Herberta w recepcji maturzystów, Lublin 1992.
 19. Olejniczak Arkadia i małe ojczyzny: Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz. Kraków, 1992.
 20. Orliński WCo to są sepulki? Wszystko o Lemie. Kraków,
 21. Próchnicki W. Człowiek i dialog. „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza. Kraków, 1994.
 22. Rambowicz P. Mariana Hemara koncepcja satyry politycznej, „Ruch Literacki” 2008, nr 1.
 23. Smuszkiewicz A. Stanisław Lem. Poznań, 1995, seria: Czytani dzisiaj.
 24. Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971). Pod red. Jana A. Choroszego i J. Kolbuszewskiego. Wrocław, 1992.
 25. Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski. Kraków, 2001.
 26. Weiss Т. Wstęp [do:] Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej.  Wrocław,
 27. Збіґнєв Герберт// Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. : у 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль, 2005. — Т. 1 : А — К. — С.
 28. Олдаковська-Куфльова М. Станіслав Вінценз: письменник, гуманіст, поборник зближення народів. Біографія. Люблін:, 2012.
 29. СтаніславЛем // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. : у 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. Тернопіль , 2006. — Т. 2 : Л — Я. — С. 29.

Інформаційні ресурси