Основи наукових філологічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛк-21доцент Лозинська О.
ФЛк-21Филипець О.
448ФЛк-21доцент Лозинська О.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу

Студенти повинні знати:

 • якими є вимоги до написання курсових робіт (вимоги до написання вступу, висновків, резюме, технічного оформлення роботи тощо);
 • як описувати використані при написанні наукові праці та джерела у списку використаної літератури;
 • як робити посилання на використані у дослідженні праці;
 • способи зібрання і карткування фактичного матеріалу;
 • опрацювання яких наукових праць є ключовим для висвітлення проблем обраної теми дослідження;
 • якими є найновіші підходи до розгляду наукових проблем, суміжних із темою їх дослідження;
 • основи методології науково-дослідної роботи, зокрема, якою є методологія аналізу та опису зібраного ними мовного матеріалу.
 • методи та техніку наукових досліджень.

 Студенти повинні вміти:

 • опрацьовувати спеціальну літературу, в т.ч. словники;
 • описувати використану у дослідженні літературу;
 • робити посилання на використані праці;
 • окреслювати план наукового дослідження та його основні віхи;
 • аналізувати та синтезувати опрацьований теоретичний матеріал;
 • користуватися мовою наукового дискурсу;
 • аналізувати та описувати зібраний мовний матеріал;
 • технічно оформляти та структурувати курсову роботу.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Албул О.А., Кравчук А.М., Петрухінa Л.Е. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму „Філологія” (слов’янські мови та літератури). – Львів, 2011.
 2. Цехмістрова Г.С. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник. ‒ Київ, 2004.
 3. Eco U. Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów. Warszawa, 2007.
 4. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotowac pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków, 1996.
 5. Kozłowski H. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa, 2009.
 6. Oliver P. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów. Kraków, 2000.
 7. Zenderowski R. Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej (wyd. XI). – Warszawa: CeDeWu, 2022.

 

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус