Филипець Ольга Зіновіївна

Посада: асистент кафедри польської філології

Електронна пошта: olha.fylypets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Курси

Публікації

Статті у фахових виданнях України:

 1. Дика О. Стереотипні риси сучасного українця у свідомості молодих поляків (на матеріалі анкетної когнітивної дефініції) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті ак. Л. Булаховського: збірник наукових праць. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 24–34.
 2. Филипець О. Автостереотипні риси поляка в анекдотах (на матеріалі анкетування студентської молоді Польщі) // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2021. – № 2. – С. 134–142. Доступ: https://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/2112/2026
 3. Филипець О. Способи категоризації етноніма поляк у «інтерпретаціях» студентів Сілезького університету // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, 2020. – № 14. (1). – C. 42–48. Доступ: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/14/part_1/8.pdf
 4. Филипець О. Стереотип поляка в сучасній польській фразематиці (на основі анкетування студентів польських вишів). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2023. Т. 3. № 65. С. 181–188. Доступ: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/65_2023/part_3/28.pdf

Статті у закордонних виданнях:

 1. Филипець О. Автостереотип поляка і гетеростереотип українця у середовищі торунських студентів // Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. M. Gębki-Wolak, A. Krawczuk, Toruń, 2019. S. 217–234.
 2. Филипець О. Етностереотипні уявлення про поляка та українця серед студентів Жешівського університету (крізь призму асоціацій із предметами) // Zeszyt Naukowy Prac U 2019. № 3. S. 155–165.
 3. Fyłypec O. Jak studenci nazywają Ukraińca i Polaka (na materiale danych ankietowych z ośmiu polskich uniwersytetów) // Słowo. Studia językoznawcze. Rzeszów, 2020. № 11. S. 93–108.
 4. Fyłypec O. Najnowszy stereotyp Ukraińca w środowisku studentów poznańskich i lubelskich // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań, 2020. – T. 27. – №1. S. 45–60.
 5. Fyłypec O. Stereotypowe cechy „wzorcowego” Polaka i Ukraińca w kręgu wartości współczesnej młodzieży w Polsce // Annales Universitatis Maria Curie-Sklodowska. Sectio N, Educatio Nova. Lublin, 2021. – T. 6. – №1. S. 425–445.
 6. Fyłypec O. Współczesny stereotyp Polaka i Ukraińca: wizja studentów łódzkich (na podstawie badań ankietowych) // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – Łódź, 2020. – № 27. S. 111–131.

 

Статті у збірниках наукових праць і матеріалів:

 1. Филипець Bibliografia podręczników i pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego wydanych na Ukrainie w latach 2001–2017 // Полоністика у Львові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті / За ред. А. Кравчук, В. Кметя. – Київ, 2018. – С. 121–129.
 2. Филипець О. «Типовий» і «справжній» українець у мовній свідомості студентів Ягеллонського університету // Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць з нагоди пʼятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / За ред. І. Бундзи, А. Кравчук. – Київ, 2021. – С. 143–156.

 

 

Біографія

2017 р. – завершила навчання на кафедрі польської філології філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (диплом магістра з відзнакою).
З 2017 р. – аспірантка кафедри польської філології філологічного факультету (спеціальність: «слов’янські мови» (польська)). Тема дисертації: «Мовні стереотипи поляка й українця в середовищі студентської молоді сучасної Польщі».
2018 р. – отримала державний сертифікат зі знання польської мови як іноземної на рівні С1.
Грудень 2018 р. – стажування в Інституті польської і класичної філології Університету імені Адама Міцкевича (Познань, Польща).
Березень 2019 р. – стажування на факультеті філології та журналістики Жешівського університету (Жешув, Польща).
Червень 2019 р. – стажування в Інституті польської філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща).
Липень 2019 р. – стажування на філологічному факультеті Сілезького університету (Катовіце, Польща).
Жовтень 2019 р. – стажування на філологічному факультеті Лодзького університету (Лодзь, Польща).
19.09.2020 р. – участь у тренінгу ««Mówimy na В1, В2!» Rozwijanie kompetencji mówienia i ocena wypowiedzi ustnych zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego» (Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську).
31.10.2020 р. – участь у тренінгу ««Piszemy na B1 i B2!» Rozwijanie kompetencji pisania i ocena wypowiedzi pisemnych zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego» (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника в Івано-Франківську).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!