Друга іноземна мова (польська, економічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Немає
72.5Немає
82.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564Біленька-Свистович Л.
Винниченко С.
Левицька-Хома А.
Филипець О.
Левко У.
664Біленька-Свистович Л.
Винниченко С.
Левицька-Хома А.
Филипець О.
Левко У.
764Заячківська Н.
Євчук У.
Винниченко С.
Біленька-Свистович Л.
856Заячківська Н.
Євчук У.
Винниченко С.
Біленька-Свистович Л.

Опис курсу

Дисципліна „Друга іноземна мова (польська)” призначена для студентів третього та четвертого років освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” економічного факультету і належить до блоку вибіркових навчальних дисциплін.

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 073 Менеджмент

Курс „Друга іноземна мова (польська)” передбачає опанування навичок розуміння текстів зі слуху, читання та розумінння прочитаного, вивчення граматичних структур і лексики польської мови на початковому рівні (А1, А2), а також розвиток вміння застосовувати їх у типових комунікативних ситаціях.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • правила польської літературної вимови;
 • основні правила орфографії сучасної польської мови;
 • основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово);
 • основні особливості синтаксичної структури польської мови;
 • лексику (частково фразеологію) найпоширеніших тематичних полів;

вміти:

 •  читати та писати польською;
 • спілкуватися у типових комунікативних ситуаціях, вживаючи нормативні граматичні та синтаксичні конструкції;
 • розуміти тексти на слух та писані тексти середнього рівня складності;
 • писати різного типу тексти (оголошення, листівка, привітання, лист, біографія тощо);
 • перекладати, користуючись різними типами словників, тексти середнього рівня складності з польської мови українською та незначного рівня складності – з української мови польською.

Рекомендована література

Базова:

 1. Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski, krok po kroku A1/A2. Kraków, 2013.
 2. Stempek I., Grudzień M. Polski, krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń. Poziom 1. Kraków, 2013.

Додаткова:

 1. Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków, 2001.
 2. Machowska J. Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2. – Kraków, 2014.
 3. Machowska J. Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1. – Kraków, 2014.
 4. Maliszewski B. Gramatyka z kulturą. Przez przypadki. – Lublin, 2020.
 5. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław, 2001.
 6. Pelc T. Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. I, II. – Łódź, 1997.
 7. Serafin B., Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. – Katowice, 2001.
 8. Seretny A. A co to takiego? – Kraków, 2008.
 9. Stempek, I. Polski, krok po kroku. Gry i zabawy językowe. Poziom A1, A2. – Kraków, 2012.
 10. Izdebska-Długosz D. Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1). – Rzeszów, 2017.
 11. Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову): навчальний посібник. – Львів, 2015.

Інформаційні ресурси

 1. Тлумачний словник польської мови – https://wsjp.pl/
 2. Граматичний словник польської мови – http://sgjp.pl
 3. Орфографічний словник польської мови – https://sjp.pwn.pl/so/lista
 4. Польсько-український українсько-польський онлайн-словник – https://pl.glosbe.com/
 5. Портал для вивчення польської мови – http://www.popolskupopolsce.edu.pl/baza-wiedzy
 6. Подкасти польською мовою з транскрипцією – https://www.hellopolish.pl/?s=a1
 7. Ютуб-канал для вивчення польської мови – https://www.youtube.com/channel/UCv2weqWCHMTnOlt-Q8f-PDw

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус