Заячківська Надія Михайлівна

Посада: доцент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: nadiya.zayachkivska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • сучасні освітні технології;
 • актуальні проблеми навчання і виховання учнівської та студентської молоді;
 • педагогіка вищої школи; історія розвитку школи і педагогічної думки;
 • сучасні проблеми педагогіки та освіти Польщі.
 • педагогіка вищої школи; історія розвитку школи і педагогічної думки; можна замінити на: історія розвитку школи та педагогічної думки України і Польщі

Наукові стажування:

 • Український католицький університет, кафедра загальної та соціальної педагогіки
  № 102/1-14 від 12.05.2014 р.
 • Інститут педагогіки Вроцлавського університету
  2015 р.
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра психології). Довідка №.1831-У від 18.05.2021 р., 6 кредитів (180 год.)

Підвищення кваліфікації:

Львівський національний університет імені Івана Франка
Свідоцтво № 01467243/02649-20 про закінчення курсів «Цифрові компетенції в освіті» (27.01-07.02
2020 р.)

Курси

Біографія

Народилася в м. Львові. Вищу освіту здобула на філологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою. Працювала науковим співробітником лабораторії профтехпедагогіки НДІ педагогіки УРСР; протягом 1997-2000 рр. – завідувачем лабораторії профтехпедагогіки Львівського науково-практичного центру Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування моральної культури учнів профтехучилищ на народних традиціях» (керівник – канд. пед. наук, доц. Є.І. Сявавко) захистила 1995 р. (Київ, АПН України, Інститут педагогіки і психології). З 1996 р. працює за сумісництвом, а з 2000 р.– на штатній посаді доцента кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка. 2004 р. отримала вчене звання доцента. Стипендіат Фонду Королеви Ядвіги в Ягеллонському університеті (Польща, 2005 р).

Учасниця багатьох міжнародних наукових конференцій в Україні та Польщі (Краків, Люблін, Жешів, Вроцлав, Ченстохова тощо). Співредактор збірників історико-педагогічних наукових праць «Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku» (Вроцлав, Польща).

У своєму доробку має понад 90 публікацій (наукові статті, тези виступів на наукових конференціях, навчально-методичні видання, переклади науково-педагогічних праць з польської мови). Співавтор «Українсько-польського і польсько-українського словника» (Упорядники Л.В.Біленька-Свистович, Л.І.Горбенко, Н.М.Заячківська. – Львів: Видавництво “Світ”, 2004 р.), опублікованого за Програмою випуску соціально значущих видань.

Під науковим керівництвом Н.М. Заячківської захищено дві кандидатські дисертації (Яремчук Н. Я., 2007 р; Турчин І. М., 2018 р.).

Багаторічна членкиня журі обласного конкурсу юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» при обласній Малій Академії наук. Членкиня Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка.

Нагороди

 • Знак «Відмінник освіти України» (1998 р).
 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка (2017 р.)
 • Подяка Міністерства науки і освіти України, Національної академії наук України,
  Національного центру «Мала академія наук України» (2018 р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!