Навчальна перекладацька практика

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6135ФЛк-31Заячківська Н., Біленька-Свистович Л.
ФЛк-31Левко У., Левицька-Хома А.

Опис курсу

Перекладацька практика є інтегральною частиною навчального процесу студентів спеціалізації 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно) філологічного факультету, адже опанування практичних навичок різного роду перекладів є однією з передумов успішного опанування майбутньої професії. Практика відбувається протягом трьох тижнів після завершення літньої екзаменаційної сесії.

Перекладацька практика полягає в перекладі (письмовому чи усному) текстів різних функціональних стилів мовлення. Об’єкт перекладу залежить від установи, де студенти проходять практику.

Під час захисту практики студенти здають звіт про проходження практики, а також конкретні перекладені тексти, словники-мінімуми на дану тему, а також індивідуальні завдання (у формі презентації).

Рекомендована література

Основна

 1. Dzierżanowska H. Przekład teksów nieliterackich. Warszawa, 1990.
 2. Jopek-Bosiacka A. Przekład prawny i sądowy. Warszawa, 2009.
 3. Karwacka W. Przekład tekstów Gdańsk. 2016.
 4. Krysztofiak M. Przekład literacki a translatologia. Poznań. 1999;
 5. Malinowska B. Specyfika przekładu współczesnych tekstów rosyjskich o tematyce ekonomicznej. 2001.
 6. Бойко І.В. Особливості перекладу юридичних документів та їх оформлення. ⎯ http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/boiko_osoblyvost_perekladu.pdf
 7. Вказівки та інструкції для виконання перекладу документів, 2004. ⎯ http://zdr.knu.ua/ua/biblioteka-1/bila-knyha-z-reformuvannia-ukrainskoi-iurydychnoi-osvity/360-vkazivky-ta-instruktsii-dlia-vykonannia-perekladu-dokumentiv
 8. Денисенко Г. Правовий статус лінгвіста як перекладача у межах правозастосовного процесу // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2014. №6. С. 24⎯ ⎯ http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2014/6/6.pdf
 9. Колесник, А.О., Бєлікова О.Ф. Перекладацькі прийоми під час перекладу термінології наукових текстів // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2010. №1. С. 719⎯727.
 10. Терехова С.І. Основи професійної діяльності перекладача // Терехова С.І. Вступ до перекладознавства. (Сучасні проблеми і теорії. Діяльність перекладача. Основи техніки перекладу). Навч. посібник. Київ, 2002.
 11. Усачева О. Супергерої видавництва: як народжується бестселер, 2018. ⎯ https://thepoint.rabota.ua/superheroyi-vydavnytstva-yak-narodzhuyetsya-bestseler/.
 12. Чепурна О. Лігвостилістичні аспекти перекладу текстів художньої літератури / Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. 2014. № 22. С. 176⎯180.

Словники

 1. Halan W. Słownik terminów informatycznych ukraińsko-polski i polsko-ukraiński. Warszawa 2008.
 2. Słowniki naukowo-techniczne rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, CD-ROM, 2008;
 3. Домагальські С. Великий польсько-український, українсько-польський словник термінології сучасного бізнесу. Тернопіль, 2010.
 4. Корсовецька Р. І., Сухомлинов О. М. Російсько-польсько-український словник-довідник ділової лексики. Донецьк, 2006;
 5. Костюченко А.В. Малий медичний словник українсько-польський і польсько-український. Краків 2003.
 6. Лучик А., Антонова О. Польсько-український словник еквівалентів слова. Київ, 2013;
 7. Паламарчук О., Стрельчук Г., Черниш Т. Польсько-український словник лінгвістичної термінології. Київ, 2003;
 8. Паламарчук О., Стрельчук Г., Черниш Т. Українсько-польський словник лінгвістичної термінології. Київ, 2004.
 9. Ріхлінг А., Андрейчук В., Руденко Л., Чехній В. Польсько-український та українсько-польський словник базових термiнiв та понять з ландшафтознавства. Бяла-Подляска–Киïв, 2015;
 10. Українсько-польський словник. Polsko-ukraiński słownik / Уклад. Л.В. Біленька-Свистович, Л.І. Горбенко, Н.М. Заячківська. Львів, 2004.
 11. Українсько-польський, польсько-український термінологічний словник: право, фінанси, економіка, торгівля / Уклад. І.С. Яценко. Київ, 2004.
 12. Українсько-польський, польсько-український перекладний словник футбольних термінів / Уклад. Л. Левків, В. Хім’як. Львів, 2012.

 Інформаційні ресурси

 1. Na co zwracać uwagę przy tłumaczeniu stron www? ⎯ https://skrivanek.pl/zwracac-uwage-przy-tlumaczeniu-stron-www/
 2. Polsko-rosyjski i rosyjsko-polski korpus równoległy, http://pol-ros.polon.uw.edu.pl/index.php?id=01&lang=pl
 3. Polsko-ukraiński korpus równoległy, http://www.domeczek.pl/~polukr/index.php?option=search
 4. Transliteracja i transkrypcja słowiańskich alfabetów cyrylickich. ⎯ https://sjp.pwn.pl/zasady/X-Transliteracja-i-transkrypcja-slowianskich-alfabetow-cyrylickich;629693.html
 5. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК), http://uacorpus.org/
 6. Електронні багатомовні словники Lingea, https://www.dict.com/
 7. Лабораторія української, корпус паралельних текстів, https://mova.institute/
 8. Особливості діяльності бюро перекладів, 2017. ⎯ https://www.0332.ua/list/68948.
 9. Перекладач. (ст. 68 КПКУ від 13.04.2012 № 4651-VI). ⎯ https://kodeksy.com.ua/kpku-2012/68.htm.
 10. Польсько-український електронний словник, http://www.domeczek.pl/~polukr/pus/index_ua.php
 11. Посадова інструкція перекладача. ⎯ https://jobs.ua/job_description/view/1865.
 12. Правопис власних назв. ⎯ http://litopys.org.ua/pravopys/rozdilhtm.
 13. Топ 10 найкращих бюро перекладів в Україні: дослідження компанії Technolex Translation Studio, 2018. ⎯ https://technolex.com/uk/news/top-10-translation-agencies-in-ukraine-2018.html;
 14. Український веб-корпус Лейпцизького університету, https://corpora.uni-leipzig.de/en?corpusId=ukr_mixed_2014
 15. Які бувають бюро перекладів: дослідження компанії Technolex Translation Studio, 2017. ⎯https://technolex.com/uk/articles/typical-types-of-translation-agencies.html